logoImpact EST nr. 890 - 25.10.2021

• Generalizarea plăţilor electronice şi a metodelor electronice de comunicare în timp real între administraţia fiscală, instituţiile de credit şi contribuabili;
• Generalizarea transferului electronic al datelor între institutii şi implementarea principiului depunerii documentelor şi informaţiilor „doar o singură dată”.

III. Sprijinirea şi promovarea antreprenoriatului şi inovării

Implementarea programelor pentru susţinerea antreprenorilor
1. Programul Scale-up România – IMM
Asigurarea finanţărilor pentru companii care să îşi crească afacerile, cu acordarea unui punctaj suplimentar pentru beneficiarii de programe start-up.
2. Programul pentru asigurarea siguranţei alimentare a României – Agro România
Susţinerea de investiţii în unităţi de producţie pentru industria alimentară. Programul va avea ca efect principal reducerea importului de produse alimentare, susţinerea producătorilor agricoli şi a fermierilor, echilibrarea balanţei de plăţi.
3. Programul de sprijin al IMM-urilor din construcţii – Building România
Creşterea capacităţii IMM-urilor din domeniul construcţiilor de a implementa proiecte de avergură mare.
4. Programul Scale-up România – companii mari
Implementarea a minimum 50 proiecte de mari dimensiuni cu impact în economia naţională (export de valoare mare- minimum 10 milioane de euro, intrarea pe noi pieţe);
Accesul companiilor mari la proiecte se va face cu respectarea echilibrului teritorial, minimum 1 investţie/regiune de dezvoltare.
5. Program strategic de susţinere a Centrelor de Depozitare, Colectare si Distribuţie a produselor agro-alimentare româneşti – crearea a 8 centre regionale de depozitare, colectare şi distribuţie.
Pentru relansarea agriculturii şi industriei este necesar pe lângă înfiinţarea de „Centre de colectare” a produselor agricole şi de crearea de „Asociaţii ale producătorilor agricoli şi industriali (pe specific: legumicultura, pomicultura etc) dar şi asigurarea că în cadrul marilor retaileri procentul de produse fabricate în România dintr-un anumit articol vândut prin reţelele acestora, să fie de cel puţin 50%.
6. Programul „Restart Sport România” pentru susţinerea start-up-urilor din domeniul sportiv, educaţia, reconversie profesională pentru sportivi;
7. Programul „Student INNOtech” – susţinerea iniţiativelor antreprenoriale ale studenţilor, cu accent pe domeniul tehnologiei informaţiei;
8. Programul „Start Up + Next Gen”- susţinerea iniţiativelor antreprenoriale cu finanţare din FSE +;
9. Programul „Start Up Diaspora Next Gen”- susţinerea cetăţenilor români din diaspora care doresc să revină în ţară şi să deschidă o afacere cu finanţare din FSE +;
10. Programul „Făcut în ţara mea” – promovarea noncomercială a consumului de produse şi servicii realizate şi prestate pe teritoriul naţional;
11. Susţinerea creării şi dezvoltării reţelelor de cooperare dintre IMM-uri, centre de cercetare şi universităţi, organizaţii de formare profesională şi formare profesională continuă, instituţii financiare şi consultanţi;
12. Evaluarea patrimoniului de proprietate intelectuală privind brevetele cu aplicabilitate industrială şi stabilirea modalităţilor de valorificare a acestuia coroborat cu acordarea de beneficii fiscale pentru companiile care obţin venituri provenind din utilizarea patentelor industriale (reducerea cu până la 50% a veniturilor supuse impozitării).
(va urma)

(R.I.) 27 - noiembrie - 2020

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Flux de vaccinare la

În urmă cu puțin timp s-a decis suplimentarea cu încă ...

Declaraţie Diplomat

București, 22 octombrie 2021   Violența împotriva femeilor și fetelor există în ...

Informare - centru d

Primăria municipiului Galați informează că, începând de luni, 25 octombrie ...

Amintiri din Naviga

În frumoşii ani luminoşi din epoca de aur, conducerea superioară ...