logoImpact EST nr. 871 - 16.05.2021

• Generalizarea plăţilor electronice şi a metodelor electronice de comunicare în timp real între administraţia fiscală, instituţiile de credit şi contribuabili;
• Generalizarea transferului electronic al datelor între institutii şi implementarea principiului depunerii documentelor şi informaţiilor „doar o singură dată”.

III. Sprijinirea şi promovarea antreprenoriatului şi inovării

Implementarea programelor pentru susţinerea antreprenorilor
1. Programul Scale-up România – IMM
Asigurarea finanţărilor pentru companii care să îşi crească afacerile, cu acordarea unui punctaj suplimentar pentru beneficiarii de programe start-up.
2. Programul pentru asigurarea siguranţei alimentare a României – Agro România
Susţinerea de investiţii în unităţi de producţie pentru industria alimentară. Programul va avea ca efect principal reducerea importului de produse alimentare, susţinerea producătorilor agricoli şi a fermierilor, echilibrarea balanţei de plăţi.
3. Programul de sprijin al IMM-urilor din construcţii – Building România
Creşterea capacităţii IMM-urilor din domeniul construcţiilor de a implementa proiecte de avergură mare.
4. Programul Scale-up România – companii mari
Implementarea a minimum 50 proiecte de mari dimensiuni cu impact în economia naţională (export de valoare mare- minimum 10 milioane de euro, intrarea pe noi pieţe);
Accesul companiilor mari la proiecte se va face cu respectarea echilibrului teritorial, minimum 1 investţie/regiune de dezvoltare.
5. Program strategic de susţinere a Centrelor de Depozitare, Colectare si Distribuţie a produselor agro-alimentare româneşti – crearea a 8 centre regionale de depozitare, colectare şi distribuţie.
Pentru relansarea agriculturii şi industriei este necesar pe lângă înfiinţarea de „Centre de colectare” a produselor agricole şi de crearea de „Asociaţii ale producătorilor agricoli şi industriali (pe specific: legumicultura, pomicultura etc) dar şi asigurarea că în cadrul marilor retaileri procentul de produse fabricate în România dintr-un anumit articol vândut prin reţelele acestora, să fie de cel puţin 50%.
6. Programul „Restart Sport România” pentru susţinerea start-up-urilor din domeniul sportiv, educaţia, reconversie profesională pentru sportivi;
7. Programul „Student INNOtech” – susţinerea iniţiativelor antreprenoriale ale studenţilor, cu accent pe domeniul tehnologiei informaţiei;
8. Programul „Start Up + Next Gen”- susţinerea iniţiativelor antreprenoriale cu finanţare din FSE +;
9. Programul „Start Up Diaspora Next Gen”- susţinerea cetăţenilor români din diaspora care doresc să revină în ţară şi să deschidă o afacere cu finanţare din FSE +;
10. Programul „Făcut în ţara mea” – promovarea noncomercială a consumului de produse şi servicii realizate şi prestate pe teritoriul naţional;
11. Susţinerea creării şi dezvoltării reţelelor de cooperare dintre IMM-uri, centre de cercetare şi universităţi, organizaţii de formare profesională şi formare profesională continuă, instituţii financiare şi consultanţi;
12. Evaluarea patrimoniului de proprietate intelectuală privind brevetele cu aplicabilitate industrială şi stabilirea modalităţilor de valorificare a acestuia coroborat cu acordarea de beneficii fiscale pentru companiile care obţin venituri provenind din utilizarea patentelor industriale (reducerea cu până la 50% a veniturilor supuse impozitării).
(va urma)

(R.I.) 27 - noiembrie - 2020

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

În dosarul penal di

Gălăţenii au sfidat din nou instanţa Săptămâna trecută a avut loc ...

Şeful Casei de Pens

Încercăm să plafonăm cuantumul mare şi să creştem pensiile mici, ...

Funcţionar de prim

Funcţionarul public al unei primării, condamnat în trei dosare penale. ...