logoImpact EST nr. 855 - 26.01.2021

IV. Necesitatea înfiinţării entităţilor de tipul parteneriatului public – privat

1. Înfiinţarea Organizaţiei Române pentru Turism, având ca atribuţii:
• realizarea strategiilor de promovare turistică a României;
• organizarea partcipării agenţilor economici din domeniul turismului la târgurile internaţionale de profil.
2. Introducerea managementului în sistem tripartit a Autorităţii Naţionale pentru Calificări,
prin cooptarea reprezentanţilor confederaţiilor patronale şi sindicale reprezentatve la nivel naţional, alături de reprezentanţii Guvernului.
3. Instituirea de Autorităţi private de management pentru fonduri europene/ global grants;
4. Promovarea investiţiilor şi a exporturilor româneşti
Realizarea parteneriatului cu mediul privat în promovarea investţiilor şi a exporturilor, prezintă următoarele avantaje:
• concentrarea actvităţii asupra problemelor cele mai imprortante cu care se confruntă mediul de afaceri din România;
• constituirea de parteneriate puternice cu implicarea organizaţiilor reprezentatve ale mediului de afaceri şi ale capitalului românesc;
• creşterea substanţială a volumului investţiilor şi a exporturilor producătorilor români;
• creşterea prestgiului României prin crearea mediului de afaceri cel mai prietenos din Sud-Estul Europei;
• furnizarea de servicii de informare şi suport pentu IMM-uri, promovarea şi susţinerea exporturilor şi internaţionalizarea IMM-urilor.
5. Centru pentru aplicarea Testului IMM şi reglementare inteligentă – smart regulation
Principalele actvităţi ale centrului:
• redactarea propunerilor privind reducerea birocraţiei;
• consultarea întreprinderilor şi părţilor interesate cu privire al noile regelementări;
• evaluarea standardizării legislaţiei naţionle şi a UE în tmpul procesului de transpunere pentru a evita suprareglementarea;
• aplicarea Testului IMM şi evaluarea impactului proiectelor de acte normatve;
• promovarea principiului „Gândiţi mai întâi la scară mică” în legislaţie pentru a simplifica reglementările existente.
6. Înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Ocupare pentru Tineri prin operaţionalizarea schemei de garanţii pentru tineri.
7. Înfiinţarea în mod obligatoriu în cadrul administraţiei publice locale a unui Birou de atragere de investiţii si promovare a exportului, precum şi înfiinţarea Consiliului Consultativ al mediului de afaceri la nivel local.

(va urma)

(R.I.) 4 - decembrie - 2020

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Corp nou de clădire

Primăria municipiului Galați informează că a fost semnat contractul de ...

Primarul Ionuț Puch

Elevii gălățeni vor primi burse duble și chiar aproape triple, ...

Pași de urmat la pl

Pași de urmat la plata taxelor și impozitelor prin www.ghiseul.ro Având ...

Opt blocuri vor fi m

Primăria municipiului Galați informează că opt blocuri de locuințe vor ...