logoImpact EST nr. 890 - 25.10.2021

IV. Necesitatea înfiinţării entităţilor de tipul parteneriatului public – privat

1. Înfiinţarea Organizaţiei Române pentru Turism, având ca atribuţii:
• realizarea strategiilor de promovare turistică a României;
• organizarea partcipării agenţilor economici din domeniul turismului la târgurile internaţionale de profil.
2. Introducerea managementului în sistem tripartit a Autorităţii Naţionale pentru Calificări,
prin cooptarea reprezentanţilor confederaţiilor patronale şi sindicale reprezentatve la nivel naţional, alături de reprezentanţii Guvernului.
3. Instituirea de Autorităţi private de management pentru fonduri europene/ global grants;
4. Promovarea investiţiilor şi a exporturilor româneşti
Realizarea parteneriatului cu mediul privat în promovarea investţiilor şi a exporturilor, prezintă următoarele avantaje:
• concentrarea actvităţii asupra problemelor cele mai imprortante cu care se confruntă mediul de afaceri din România;
• constituirea de parteneriate puternice cu implicarea organizaţiilor reprezentatve ale mediului de afaceri şi ale capitalului românesc;
• creşterea substanţială a volumului investţiilor şi a exporturilor producătorilor români;
• creşterea prestgiului României prin crearea mediului de afaceri cel mai prietenos din Sud-Estul Europei;
• furnizarea de servicii de informare şi suport pentu IMM-uri, promovarea şi susţinerea exporturilor şi internaţionalizarea IMM-urilor.
5. Centru pentru aplicarea Testului IMM şi reglementare inteligentă – smart regulation
Principalele actvităţi ale centrului:
• redactarea propunerilor privind reducerea birocraţiei;
• consultarea întreprinderilor şi părţilor interesate cu privire al noile regelementări;
• evaluarea standardizării legislaţiei naţionle şi a UE în tmpul procesului de transpunere pentru a evita suprareglementarea;
• aplicarea Testului IMM şi evaluarea impactului proiectelor de acte normatve;
• promovarea principiului „Gândiţi mai întâi la scară mică” în legislaţie pentru a simplifica reglementările existente.
6. Înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Ocupare pentru Tineri prin operaţionalizarea schemei de garanţii pentru tineri.
7. Înfiinţarea în mod obligatoriu în cadrul administraţiei publice locale a unui Birou de atragere de investiţii si promovare a exportului, precum şi înfiinţarea Consiliului Consultativ al mediului de afaceri la nivel local.

(va urma)

(R.I.) 4 - decembrie - 2020

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Flux de vaccinare la

În urmă cu puțin timp s-a decis suplimentarea cu încă ...

Declaraţie Diplomat

București, 22 octombrie 2021   Violența împotriva femeilor și fetelor există în ...

Informare - centru d

Primăria municipiului Galați informează că, începând de luni, 25 octombrie ...

Amintiri din Naviga

În frumoşii ani luminoşi din epoca de aur, conducerea superioară ...