logoImpact EST nr. 891 - 28.10.2021

V. Accesul la finanţare

1. Înfiinţarea unei bănci pentru IMM-uri
• susţinerea creditării IMM-urilor şi a programelor speciale de finanţare a micilor întreprinzători.
• accesul rapid la lichidităţi: Program pentru accesul rapid la lichidităţi pentru IMM-uri – Only once- pentru întreprinderile afectate de criza COVID-19
Scopul programului este de a asigura IMM-urilor accesul rapid la suma de maximum 10.000 de euro, banii putând fi folosiţi doar pentru salarii, chirii sau utilităţi.
2. IMM Invest Start-up – asigurarea garanţiilor pentru finanţare a start-up-urilor de către FNGCIMM;
3. Fonduri de investiţii -minimum 4 – în tehnologie, start-up-uri, scale-up.
4. Alocarea unei cote de cel puţin 0,4% din PIB pentru finanţarea programelor destinate IMM-urilor.
5. Instituirea mediatorului de credite;
a. creşterea creditării IMM-urilor;
b. oferirea de soluţii întreprinderilor (în special pentru IMM-uri) privind obţinerea de finanţări de la bănci;
c. sesizarea Guvernului în cazul apariţiei unor probleme majore.
6. Introducerea de instrumente noi de finanţare pentru IMM-uri – finanţarea participativă – crowdfunding

VI. Stimularea creării de locuri de muncă în sectorul privat:

1. Program pentru angajarea tinerilor:
Tineri până în 24 de ani, angajaţi pe durată nederminată şi program complet de lucru, să plătească o taxă fixă de 100 lei, reprezentând contribuţii şi impozite, indiferent de valoarea salariului, dar nu mai mult de valoarea salariul mediu brut anual.
2. Programul „OUTPLACEMENT”- program pentru susţinerea recalificării şi găsirii de noi locuri de muncă pentru salariaţii care urmează să fie disponibilizaţi, înainte ca disponibilizarea propriu-zisă să aibă loc;
3. Eliminarea contribuţiilor pentru asigurări sociale şi sănătate pentru participarea salariaţilor la profit – modificarea Codului Fiscal astfel încât participarea salariaţilor la profit să fie impozitată doar cu cota unică de 16% şi eliminarea plăţii contribuţiilor pentru sumele respective.
4. Crearea Fondului Naţional de Formare Profesională pentru Angajaţi, gestionat în sistem tripartit Guvern-Sindicate-Patronate;
5. Programul „Tech Nation-HR” – formare profesională în economia digitală – pregătirea şi calificarea angajaţilor pentru adaptarea la noile cerinţe ale companiilor care trec în domeniul digital;

VII. Internaţionalizarea

1. Implementarea programului „Destination Romania” pentru atragerea forţei de muncă cu înaltă calificare.
Stabilirea unei proceduri rapide de acordare a dreptului de muncă şi de şedere pentru cetăţenii extracomunitari care deţin titlul ştiinţific de doctor şi se angajează într-o societate/instituţie care activează în domeniul cercetării-dezvoltării;
2. Invest in Romania
Atragerea de investiţii în domeniul digitalizării, inteligenţei artificiale, automatizări;
3. Implementarea programului de internaţionalizare – EXPORT ROMANIA – în valoare de 100 mil. euro/an în:
• educaţie,
• finanţare,
• târguri/misiuni economice, participarea la acestea putând fi:
– individual pentru IMM-uri;
– prin intermediul organizaţiilor mediului de afaceri;
– sub pavilion naţional.
4. Harta Investiţională a României – în care să fie prezentat pentru fiecare judeţ oportunităţile de afaceri, parcurile industriale, incubatoarele de afaceri, hub-urile, makerspace existente.
5. Operaţionalizarea Agenţiilor Regionale pentru IMM, Atragere de Investiţii si Promovare a Exportului.
6. Elaborarea unei noi strategii de export a României ORIZONT 2030 (împreună cu mediul de afaceri, universităţi).
7. Creşterea rolului Consiliului de Export.
8. Modernizarea şi profesionalizarea reţelei de ataşaţi economici ai României – crearea „ambasadelor România Tech Nation”.
9. Deschiderea de linii de finanţare în EXIMBANK pentru internaţionalizarea start-up-urilor şi IMM-urilor.
10. Niciun demnitar nu poate participa la o vizită de lucru in străinatate cu accent economic, fără o delegaţie de oameni de afaceri, aleşi prin proceduri transparente, online; Calendarul ministrului antreprenoriatului trebuie să fie postat public.

(R.I.) 11 - decembrie - 2020

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Zece la sută din Ar

Cu indemnizaţiile lor speciale, halesc bugetul Armatei cu polonicul. De ...

CONSILIUL LOCAL GALA

                În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. ...

Nou centru medical d

Primăria municipiului Galați informează că va amenaja un nou centru ...

Viorica Sandu: PSD e

Deputatul PSD Viorica Sandu susține că Partidul Social Democrat are ...

Cadrele didactice au

Fundația Vodafone România și Fundația Didactica lansează platforma www.scoalaprofesorilor.ro, o ...