logoImpact EST nr. 893 - 09.12.2021

VII. Internaţionalizarea

1. Implementarea programului „Destination Romania” pentru atragerea forţei de muncă cu înaltă calificare.
Stabilirea unei proceduri rapide de acordare a dreptului de muncă şi de şedere pentru cetăţenii extracomunitari care deţin titlul ştiinţific de doctor şi se angajează într-o societate/instituţie care activează în domeniul cercetării-dezvoltării;
2. Invest in Romania
Atragerea de investiţii în domeniul digitalizării, inteligenţei artificiale, automatizări;
3. Implementarea programului de internaţionalizare – EXPORT ROMANIA – în valoare de 100 mil. euro/an în:
• educaţie,
• finanţare,
• târguri/misiuni economice, participarea la acestea putând fi:
– individual pentru IMM-uri;
– prin intermediul organizaţiilor mediului de afaceri;
– sub pavilion naţional.
4. Harta Investiţională a României – în care să fie prezentat pentru fiecare judeţ oportunităţile de afaceri, parcurile industriale, incubatoarele de afaceri, hub-urile, makerspace existente.
5. Operaţionalizarea Agenţiilor Regionale pentru IMM, Atragere de Investiţii si Promovare a Exportului.
6. Elaborarea unei noi strategii de export a României ORIZONT 2030 (împreună cu mediul de afaceri, universităţi).
7. Creşterea rolului Consiliului de Export.
8. Modernizarea şi profesionalizarea reţelei de ataşaţi economici ai României – crearea „ambasadelor România Tech Nation”.
9. Deschiderea de linii de finanţare în EXIMBANK pentru internaţionalizarea start-up-urilor şi IMM-urilor.
10. Niciun demnitar nu poate participa la o vizită de lucru in străinatate cu accent economic, fără o delegaţie de oameni de afaceri, aleşi prin proceduri transparente, online; Calendarul ministrului antreprenoriatului trebuie să fie postat public.

VIII. Sprijinirea turismului:

1. Buget de promovare multianual al României ca destinaţie turistică, de la minimum 50 milioane de euro pe an, pentru a putea susţine campanii de promovare multianuale pe pieţele externe;
2. Programul de Infrastructură si Agrement pentru Turism – Recreation România
Stimularea construcţiei de spaţii de agrement, în jurul unităţilor de cazare sau în staţiuni turistice, în scopul atragerii de clienţii şi în afara sezonului turistic. (ex: cofinanţare cu 30%-50% a proiectelor, printr-o schemă de ajutor de stat).
3. Reducerea TVA la marja agenţiei de turism de la 20% la 9%;
4. Stimularea incoming-ului – aducerea mai multor turişti străini în România
Introducerea „primei de incoming”, respectiv deducerea din impozitul pe profit a unei sume pe zi, pentru fiecare turist străin adus în România.

IX. Debirocratizare şi simplificare

Toate ministerele să vină cu propuneri de abrogare a legislaţiei de tip balast, din domeniul de competenţă, la fiecare 3 luni, în scopul reducerii sarcinilor administrative cu minimum 25%/ an, menţionând cu titlul de exemplu:
• exceptarea IMM-urilor de la obligativitatea realizării analizei de risc, de la obligativitatea desemnării unei persoane responsabile cu prevenirea spălării banilor;
• eliminarea celor 5 zile plătite din fondul de salarii al angajatorului şi compensarea sumei din bugetul asigurărilor de sănătate, depunerea exclusiv online a dosarelor de recuperare a indemnizaţiilor de concedii medicale;
• păstrarea online a Registrul Unic de Control

(va urma)

(R.I.) 18 - decembrie - 2020

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Primarul şi cei 15

Aceşti izmenari stau toată ziua cu stufu-n gură şi calcă ...

HARTA COLINDELOR ROM

HARTA COLINDELOR ROMANESTI  

Andrea Chiş candide

Judecătoarea Andrea Chiş, plecată în CSM de la Curtea de ...

Gabriela Baltag, can

• „Mi-aş dori să redau CSM transparenţa de odată. Trebuie ...

Informare contribuab

INFO-Solicitarea certificatelor de rezidenta din SPV de catre PF