logoImpact EST nr. 855 - 26.01.2021

VII. Internaţionalizarea

1. Implementarea programului „Destination Romania” pentru atragerea forţei de muncă cu înaltă calificare.
Stabilirea unei proceduri rapide de acordare a dreptului de muncă şi de şedere pentru cetăţenii extracomunitari care deţin titlul ştiinţific de doctor şi se angajează într-o societate/instituţie care activează în domeniul cercetării-dezvoltării;
2. Invest in Romania
Atragerea de investiţii în domeniul digitalizării, inteligenţei artificiale, automatizări;
3. Implementarea programului de internaţionalizare – EXPORT ROMANIA – în valoare de 100 mil. euro/an în:
• educaţie,
• finanţare,
• târguri/misiuni economice, participarea la acestea putând fi:
– individual pentru IMM-uri;
– prin intermediul organizaţiilor mediului de afaceri;
– sub pavilion naţional.
4. Harta Investiţională a României – în care să fie prezentat pentru fiecare judeţ oportunităţile de afaceri, parcurile industriale, incubatoarele de afaceri, hub-urile, makerspace existente.
5. Operaţionalizarea Agenţiilor Regionale pentru IMM, Atragere de Investiţii si Promovare a Exportului.
6. Elaborarea unei noi strategii de export a României ORIZONT 2030 (împreună cu mediul de afaceri, universităţi).
7. Creşterea rolului Consiliului de Export.
8. Modernizarea şi profesionalizarea reţelei de ataşaţi economici ai României – crearea „ambasadelor România Tech Nation”.
9. Deschiderea de linii de finanţare în EXIMBANK pentru internaţionalizarea start-up-urilor şi IMM-urilor.
10. Niciun demnitar nu poate participa la o vizită de lucru in străinatate cu accent economic, fără o delegaţie de oameni de afaceri, aleşi prin proceduri transparente, online; Calendarul ministrului antreprenoriatului trebuie să fie postat public.

VIII. Sprijinirea turismului:

1. Buget de promovare multianual al României ca destinaţie turistică, de la minimum 50 milioane de euro pe an, pentru a putea susţine campanii de promovare multianuale pe pieţele externe;
2. Programul de Infrastructură si Agrement pentru Turism – Recreation România
Stimularea construcţiei de spaţii de agrement, în jurul unităţilor de cazare sau în staţiuni turistice, în scopul atragerii de clienţii şi în afara sezonului turistic. (ex: cofinanţare cu 30%-50% a proiectelor, printr-o schemă de ajutor de stat).
3. Reducerea TVA la marja agenţiei de turism de la 20% la 9%;
4. Stimularea incoming-ului – aducerea mai multor turişti străini în România
Introducerea „primei de incoming”, respectiv deducerea din impozitul pe profit a unei sume pe zi, pentru fiecare turist străin adus în România.

IX. Debirocratizare şi simplificare

Toate ministerele să vină cu propuneri de abrogare a legislaţiei de tip balast, din domeniul de competenţă, la fiecare 3 luni, în scopul reducerii sarcinilor administrative cu minimum 25%/ an, menţionând cu titlul de exemplu:
• exceptarea IMM-urilor de la obligativitatea realizării analizei de risc, de la obligativitatea desemnării unei persoane responsabile cu prevenirea spălării banilor;
• eliminarea celor 5 zile plătite din fondul de salarii al angajatorului şi compensarea sumei din bugetul asigurărilor de sănătate, depunerea exclusiv online a dosarelor de recuperare a indemnizaţiilor de concedii medicale;
• păstrarea online a Registrul Unic de Control

(va urma)

(R.I.) 18 - decembrie - 2020

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Corp nou de clădire

Primăria municipiului Galați informează că a fost semnat contractul de ...

Primarul Ionuț Puch

Elevii gălățeni vor primi burse duble și chiar aproape triple, ...

Pași de urmat la pl

Pași de urmat la plata taxelor și impozitelor prin www.ghiseul.ro Având ...

Opt blocuri vor fi m

Primăria municipiului Galați informează că opt blocuri de locuințe vor ...