logoImpact EST nr. 870 - 12.05.2021

D-auzi gazdă, ori n-auzi

D-auzi gazdă, ori n-auzi,

D-auzi gazdă, ori n-auzi

Toaca-n cer şi slujba-n rai.

Toaca-n cer cum o bătea

Toaca-n cer cum o bătea

Slujba-n Rai cum o făcea.

Dumnezeu cum cuvânta

Dumnezeu cum cuvânta

Maica Sfântă se ruga!

Îngerii, ţiind stâlpări,

Îngerii, ţiind stâlpări,

Cântau sfintele cântări.

Pentr-un Fiu ce S-a născut,

Pentr-un Fiu ce S-a năsuct,

Domnul nost-fără-nceput.

Că S-a născut pe pământ

Că S-a npscut pe pământ

Fiul Tatălui cel Sfânt.

 

După dealul cel mai mare

(Velerim şi Veler Doamne)

După dealul cel mai mare

Velerim şi Veler Doamne,

Răsărita mândru soare,

Velerim şi Veler Doamne!

Mândru soare nu era,

Velerim şi Veler Doamne!

Ci era o mânăstire,

Velerim şi Veler Doamne!

Dar într-însa Moş Ajun

Velerim şi Veler Doamne!

Tot îndeamnă pe Crăciun,

Velerim şi Veler Doamne!

Mergi, Crăciune la-mpărat,

Velerim şi Veler Doamne!

Că-i târziu şi-a înoptat,

Velerim şi Veler Doamne!

Ce ne-aduce Moş Crăciun,

Velerim şi Veler Doamne!

Tot ce e frumos şi bun,

Velerim şi Veler Doamne!

 

La poartă la Ţarigrad

La poartă la Ţarigrad, Ziurel de ziuă

Şade-un fecior de-mpărat, Ziurel de ziuă!

Cu păruţu retezat, Ziurel de ziuă!

În cârjuţă rezemat, Ziurel de ziuă!

Sus în deal la Galileu, Ziurel de ziuă!

La casa lui Dumnezeu, Ziurel de ziuă!

Unde s-a născut Hristos, Ziurel de ziuă!

Mesia cel luminos, Ziurel de ziuă!

Mititel, înfăşăţel, Ziurel de ziuă!

În scutec de bumbăcel, Ziurel de ziuă!

Ploaia, plouă de mi-l scaldă, Ziurel de ziuă!

Neaua ninge, nu-l atinge, Ziurel de ziuă!

Vântul suflă-ncetinel, Ziurel de ziuă!

Şi-l leagănă uşurel, Ziurel de ziuă!

La fereastră crucea-n masă, Ziurel de ziuă!

Rămâi gazdă sănătoasă, Ziurel de ziuă!

 

Maria se preumbla

Maria se preumbla,

Bun lăcaş îşi căuta.

Umblă Maica pe pământ

Să nască pe Fiul Sfânt.

Merge-n sus şi iară-n jos,

Că bate vânt friguros;

Se luară se duseră

Tocma-n curtea lui Crăciun.

Bună seara, Moş Crăciune!”

Zis-Maria celui bun,

Lasă-mă-n palatul tău

C-am să nasc pe Dumnezeu!”

 

MOŞ CRĂCIUN

Moş Crăciun cu dalbe plete

A sosit de prin nămeţi

Şi aduce daruri multe

La fetiţe şi băieţi

Moş Crăciun, Moş Crăciun!

Din bătrâni se povesteşte

Că-n toţii anii, negreşit,

Moş Crăciun, pribeag soseşte,

Nici odată n-a lipsit!

Moş Crăciun, Moş Crăciun!

Moş Crăciun cu plete dalbe

Încotro vrei să apuci?

Ţi-aş cânta „Florile dalbe”

De la noi să nu te duci!

Moş Crăciun, Moş Crăciun!

 

STEAUA

Cine primeşte steaua frumoasă şi luminoasă,

Cu colţuri multe şi mărunte,

De la naşterea lui Hristos,

Ca un soare luminos.

Steaua sus răsare,

Ca o taină mare,

Steaua străluceşte

Şi lumii vesteşte.

Că astăzi Curata

Prea nevinovata

Fecioara Maria

Naşte pe Mesia!

Steaua sus răsare,

Ca o taină mare,

Steaua străluceşte

Şi lumii vesteşte.

Magii cum zăriră

Steaua şi porniră,

Mergând după rază

Pe Hristos să-l vază!

Steaua sus răsare,

Ca o taină mare,

Steaua străluceşte

Şi lumii vesteşte.

Şi dacă sosiră,

Îndată-l găsiră,

La dânsul intrară

Şi I se-nchinară!

Steaua sus răsare,

Ca o taină mare,

Steaua străluceşte

Şi lumii vesteşte.

Cu daruri gătite,

Lui Hristos menite,

Luând fiecare

Bucuria mare!

Steaua sus răsare,

Ca o taină mare,

Steaua străluceşte

Şi lumii vesteşte.

Care bucurie

Şi aici să fie;

De la tinereţe,

Pân- la bătrâneţe!

Steaua sus răsare,

Ca o taină mare,

Steaua străluceşte

Şi lumii vesteşte.

Sus, boieri, nu mai dormiţi

Sus boieri nu mai dormiţi, Oleroi, Doamne,

Vremea e să vă gătiţi, Oleroi, Doamne,

Casa să v-o măturaţi, Oleroi Doamne,

Masa să v-o încărcaţi, Oleroi Doamne.

Nu dormiţi în astă seară, Oleroi, Doamne!

Ci şedeţi la Privegheală, Oleroi, Doamne!

S-aşteptăm pre Domnul Sfânt, Oleroi, Doamne!

Ca să vie pe pământ, Oleroi Doamne.

S-aşteptăm pre Domnul Sfânt, Oleroi, Doamne!

Ca să vie pe pământ, Oleroi Doamne.

Tuturor ce sunt în casă, Oleroi Doamne!

Şi se veselesc la masă, Oleroi, Doamne!

Să le dea Hristos de toate, Oleroi, Doamne!

Bucurie, sănătate, Oleroi, Doamne.

Să le dea Hristos de toate, Oleroi, Doamne!

Bucurie, sănătate, Oleroi, Doamne

Colindiţa

Colindiţa nu-i mai multă

Să trăiască cine ascultă

Sus la ceruri o-nălţăm

Şi la gazde o-nchinăm

O-nchinăm cu veselie

Şi cu mare bucurie

C-am ajuns seara de Ajun

Şi a bătrânului Crăciun

Sus mai sus v-am înălţat

Ce-am ştiut noi v-am cântat

Să rămâneţi sănătoşi

Sănătoşi şi bucuroşi

C-aţi ajuns ziua cea Sfântă

Când colindele se cântă

Sărbătoarea lui Hristos

Să vă fie de folos.

 

În marginea râului

in marginea raului

 

 

 

 

 

 

 

În marginea râului,

În apa Iordanului,

Vedem lucruri minunate,

De toţi sfinţii lăudate,

O, minune; O, minune.

Astăzi, Hristos, în Iordan

Se botează de Sfânt Ioan;

Astăzi şi Sfântul Ioan

Vine către Iordan!

O, minune; o, minune!

Şi dacă s-apropia

Domnul Hristos îi grăia:

Vino, Ioane, mă botează

Şi legea o îndreptează!

O, minune; o minune!

Vino, nu te îndoi,

Că legea s-o înnoi.

Sfântul Ioan a răspuns

Către-mpăratul de sus:

O, minune; o, minune!

O, Mielul lui Dumnezeu,

De carele doresc eu,

Mie-mi trebuie botez,

Cu Tin- să mă luminez;

O, minune; o, minune!

Mie să-mi dai curăţie

Şi veşnică-mpărăţie,

Căci eu nicicum nu cutez.

Să-ndrăznesc să Te botez”;

O, minune; o, minune!

Domnul Hristos a grăit

Către Ioan cel iubit:

Las-acuma şi cutează

Şi vino, de mă botează!”

O, minune; o, minune!

Atunci Ioan a cutezat

Pe Hristos L-a botezat;

Când botezul a primit,

Atunci cerul s-a deschis.

O, minune; o, minune!

Şi din nori s-a pogorât

Duhul în chip de porumb.

Din cer glas s-a auzit:

Tu eşti Fiul meu iubit!”

O, minune; o, minune!

După ce S-a botezat

Pe noi toţi ne-a învăţat,

Sfânta Carte s-ascultăm,

Legea Lui să n-a călcăm.

O minune; o, minune!

Azi, Raiul cel încuiat.

Prin botez, s-a descuiat;

Azi Adam s-a dezlegat

De blestem şi de păcat.

O, minune; o, minune!

 

Sus creştini

Sus creştini nu mai dormiţi

Vremea e să vă treziţi

Sus creştini nu mai dormiţi

Vremea e să vă treziţi

Casa să v-o măturaţi Le-rui Ler

Şi masa s-o încărcaţi Le-rui Ler

Că umblăm şi colindăm

Şi pe Domnul căutăm

Că umblăm şi colindăm

Şi pe Domnul căutăm

Din seara Ajunului, Le-rui Ler

Până-ntr-a Crăciunului Le-rui Ler

Că s-a născut Domn prea bun

În sălaşul lui Crăciun

Că s-a născut Domn prea bun

În sălaşul lui Crăciun

Că s-a născut Domn frumos Le-rui Ler

Numele lui e Hristos Le-rui Ler.

 

Trei crai de la răsărit

trei crai de la rasarit

 

 

 

 

 

 

 

Trei crai de la Răsărit

Spre stea au călătorit

Şi-au mers după cum citim

Până la Ierusalim.

Acolo, cum au ajuns,

Steaua-n nori li s-a ascuns;

Şi le-a fost a se plimba

Prin oraş a întreba:

Unde s-a născut” – zicând,

Un Crai mare de curând?”

Iară Irod împărat

Auzind s-a tulburat;

Pe crai, în grab-a chemat

Şi în taină i-a-ntrebat;

Ispitindu-i, vru, setos,

Să afle despre Hristos.

El le-a zis: „Mergeţi de-aflaţi

Şi viind mă înştiinţaţi,

Să merg să mă-nchin şi eu,

Ca unuia Dumnezeu!”

Craii, dacă au plecat,

Steaua iar s-a arătat

Şi-au mers, până a stătut,

Und-era pruncul născut.

Şi cu toţi s-au bucurat

Pe Hristos dac-au aflat,

Cu daruri s-au închinat

Din culegerea alcătuită de Pr. Prof. Constantin Drăguşin, 1990 24 - decembrie - 2014

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Accident de muncă m

Sâmbătă, 8 mai 2021, a avut loc un accident de ...

Moldo-gălăţeanca

Investitoarea misterioasă Se poate spune că această investitoare este una deosebită ...

Legumele de la sport

Da, chiar aşa, nebunii noştri de la Primăria Galaţi au ...