logoImpact EST nr. 870 - 08.05.2021

 

Nu vă fie cu supărare, dar vă întrebăm: care sinodali au fost după Dumnezeu şi au hotărât după Duhul Sfânt? Cei din 1938, care s-au supus poruncii Dumnezeieşti primite de Maica Veronica de a zidi aici Mănăstirea Maicii Sale, conform Vedeniei din 5 august 1938, sau sinodalii actuali, care au hotărât oarecum desfiinţarea Mănăstirii?
Am zis sinodali, că pot greşi şi se vede limpede că actualii greşesc în hotărâri, dar Sfântul Sinod nu poate greşi şi iată a prelungit revărsarea şi lucrativitatea harului Duhului Sfânt şi peste actualele hotărâri şi decizii. Duhul Sfânt operează şi acum aici, mântuirea sufletelor nestingherit, iar poporul care are antene mai curate pentru primirea autenticităţii, vine mai sporit în urma circularelor date. Creştinul evlavios, cu cât este oprit de la Dumnezeu, cu atât îl caută mai mult. Acest adevăr îl verificăm în urma opreliştilor proiectate de I.P.S. şi P.S.V., căci desfiinţaţi Vladimireştiul şi desfiinţîndu-l, loviţi în Dumnezeu.
Noi vă prihănim în numele lui Dumnezeu şi al poporului drept credincios, pentru că prin faptele şi dispoziţiile I.P.S. v-aţi făcut unelte vrăjmaşilor lui Dumnezeu. Ei se folosesc de dumneavoastră pentru distrugerea credinţei în popor şi dărâmarea Bisericii din inima poporului nostru şi pentru că suntem mădulare ale Bisericii, nu putem să tăcem; ci mărturisim deschis şi înfruntăm pe toţi, chiar şi pe I.P.S. şi P.S.V când vedem că părăsiţi conştiinţa de păstor, care ar trebui să privegheze neadormit pentru turmă, să o apere în faţa oricui şi la nevoie să-şi dea sufletul pentru oi, căci aşa ne învaţă Marele Păstor Hristos.
Oare cum să nu vă prihănesc, când prin hotărârile luate asupra Mănăstirii noastre, dovediţi cu prisosinţă că v-aţi făcut nu unealta lui Dumnezeu, care a poruncit să susţină acest Aşezământ, ci unealta vrăjmaşilor Lui de la Minister sau aiurea? Ştim că ei v-au cerut să daţi acele ordine potrivnice lui Dumnezeu, dar nu trebuia să-i ascultaţi. Veţi zice poate că a trebuit să daţi Cezarului ce-i al Cezarului. Nimic de zis, dar I.P.S. şi P.S.V aţi depăşit acest citat, căci aţi dat şi cele ale lui Dumnezeu tot Cezarului. Singuri aţi mărturisit aceasta în mai multe rânduri, afirmând prin dare din umeri: “Ce să fac dacă ăştia-mi cer?!”
Această aservire vinovată reiese din afirmaţia P.S. Valerian, care, repet, spunea că decizia Patriarhului a fost emisă din raţiune de stat. Mai limpede a mărturisit acest fapt P.S. Antim în faţa delegaţiei de călugări de la Sihastru, care veniseră în urma iertării totale, să rezolve cu un inspector de la minister care le cerea părăsirea Mănăstirii. P.S. Sa, deşi în prealabil a garantat rămânerea în Sihastru, în faţa inspectorului a retractat totul şi s-a eschivat de a mai interveni pentru salvarea lor. Atunci părinţii de la Sihastru, nedumeriţi, au întrebat: “P.S.Stăpâne, dacă P.S.V. nu aveţi putere în faţa unui inspector, atunci spuneţi-ne, să ştim, cine conduce Biserica?” Iar P.S.Sa a răspuns încet: “Statul, dar tăceţi!”
Iată durerea mare şi alarmarea noastră pentru care strigăm prin această întâmpinare, nu numai în numele Mănăstirii noastre, ci în numele întregii Biserici şi a întregului popor drept credincios, din care ne tragem şi în care ne avem împrăştiaţi fraţii, părinţii, moşii şi strămoşii noştri. Deşi suntem numai mădulare, alcătuim un corp cu Biserica – Trupul mistic al Lui Hristos – şi nu putem sta nepăsători, fiindcă membrele superioare capului văzut, adică membrii Sfântului Sinod, nu slujesc numai Capului – Hristos Domnul, ci la doi domni.
De ce această duplicitate? De ce această aservire prin care aţi târât întreaga Biserică într-o atitudine de compromis, dându-i caracterul de “CĂLDICEA” înaintea Domnului?
Veţi încerca poate să ziceţi că aţi căutat să vâsliţi cu vetreala prudenţei uzând de zicala “până treci puntea, mai dai mâna şi cu necuratul!” Aceasta nu merge în ale credinţei, ci mai bine să dăm mâna cu moartea pentru Hristos, care în această privinţă, spune Domnul că: n-a venit să aducă pace, ci sabie pe pamînt, adică întru mărturisirea Lui, să despartă pe părinţi de copii, cum e cazul nostru cu I.P.S.V. Prudenţa în aceste situaţii, duplicitatea, este egală cu frica şi frica este păcat, ea năimeşte pe păstori şi-i face să fugă cu conştiinţa dintre oi. Pactul cu lupii, aduce risipirea oilor!
Sau poate cum ne-aţi afirmat în repetate rânduri, nu vreţi să cedaţi scaunul, “ca să nu-l ia unul ca Valerian Zaharia sau altul, căci atunci Biserica s-ar duce de râpă!” Nu vă temeţi de aceasta, căci Biserica este a lui Hristos şi “nici porţile iadului nu o vor birui”.
Ar avea Dumnezeu grijă şi decât această stare de CĂLDICEL, e preferabilă cea RECE, că de-abia se simte mai repede tăişul săbiei celor fierbinţi întru Hristos. Atunci, nu cuvântul, ci sângele jertfei va preface toată Biserica în FIERBINTE. Doar ştiţi că Biserica a triumfat înaintea Domnului şi a fost fierbinte când s-a luptat cu recele!
Astfel şi acum, decât să dea Biserica sinodali, preoţi şi credincioşi aserviţi împuterniciţilor, inspectorilor, demnitarilor atei şi altor vrăjmaşi ai lui Dumnezeu din stat, mai bine lăsaţi să dea mucenici! Biserica şi Liturghia se înalţă pe oase de mucenici, nu pe conştiinţe de creştini compromişi. Mai bine cereţi separarea Bisericii de Stat, decît acest compromis! Aruncaţi-le argintii, ca nu cumva iubirea lor să vă aducă pierzarea sufletului I.P.S.V. şi a turmei încredinţate. ”Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi celelalte se vor adăuga” şi I.P.S. şi P.S.Voastre de la Dumnezeu, prin poporul care-şi iubeşte şi îngrijeşte pe păstor, când vede că are grijă numai de mântuirea sufletului, nu şi de înrobirea lui. Altfel, cum o duceţi acum, încetul cu încetul Vă lepădaţi de împărăţia lui Dumnezeu şi rămâneţi slujitori ai Lui numai cu formele cele din afară, precum prevesteşte Mântuitorul în Vedenia Maicii Veronica de la 1 sept. 1948, spunîndu-i: “Biserica şi monahismul vor avea de suferit şi mulţi se vor lepăda, nu de cele trupeşti ci de împărăţia Mea!”
Poate nu le credeţi, dar noi vi le scriem din inimă curată, iar Ştiutorul inimilor va vădi la Arătare, intenţiile tuturor. Noi vă îndemnăm la mărturisire !
Ieşiţi şi scoateţi Biserica din “CĂLDICEL”! Au dreptul şi copiii să sfătuiască pe părinţi întru ce este bine şi plăcut lui Dumnezeu. Treziţi-vă, nu mai dormiţi, că lupii intră în turmă !….
De ce aţi dat frânele din mână şi aţi încredinţat duhul cîrjei, duhului întunericului acestui veac frivol şi fără Dumnezeu?
De ce vă lipsiţi de atitudinea demnă de a mărturisi pe Hristos în faţa oricui?
În loc să vă puneţi sufletul pentru oi, de ce I.P.S.Voastre faceţi dimpotrivă şi pe cei care caută cât de cât să-L mărturisească pe Hristos şi vor să trăiască o viaţă mai după Dumnezeu, îi caterisiţi şi îi excludeţi?
Cum putem noi să tăcem când e vorba de Biserică – Mama noastră – pe care după ce singuri v-aţi vândut conştiinţa, încercaţi să o scoateţi şi pe ea la mezat? Şi iată cum: Mănăstirea Sihastru, unde vieţuitorii doreau să ducă o viaţă mai aproape de Dumnezeu şi să se împărtăşească mai des cu Hristos, căruia s-au predat cu exclusivitate, a fost transformată (pusă pe picior de desfiinţare) de I.P.S. şi P.S.V prin Sinod, motivându-se în referat de către P.S.nostru Antim, că: “vieţuitorii au un duh de viaţă mistică de la Vladimireşti” şi relatând ca o bravură, că a “capturat ” câteva sticluţe cu Hristos !
CE BRAVURĂ!!! Arhiereul Lui Hristos capturează pe Hristos şi-L închide în dosare, în loc să-L recomande împărtăşirii zilnice, prin Sfântul Potir, pentru a nu fi silit să se refugieze de frica arhiereilor, în sticluţele şi tubuşoarele celor care nu se pot lipsi de El!
Oare nu sunteţi de prihănit pentru asemenea faptă?! Pentru Hristos şi Biserica Sa vă înfruntăm şi vă prihănim pe I.P.S.V care le patronaţi pe toate acestea.
Vă întrebăm mai departe, cum aţi patronat pe P.S. Antim, care în urma unei judecaţi nedrepte a dat pe călugării de la Sihastru pe mâna procuraturii şi a Miliţiei, închizîndu-i pe o vreme preventiv, dar acum condamnându-i pe toţi la un an şi jumătate puşcărie?
(va urma)

Părintele Ioan Iovan 16 - iunie - 2017

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Accident de muncă m

Sâmbătă, 8 mai 2021, a avut loc un accident de ...

Moldo-gălăţeanca

Investitoarea misterioasă Se poate spune că această investitoare este una deosebită ...

Legumele de la sport

Da, chiar aşa, nebunii noştri de la Primăria Galaţi au ...