logoImpact EST nr. 853 - 22.01.2021

Nu trebuia să vă faceţi unelte şi cleşti serviabili, cu care cei necredincioşi, în numele lui Dumnezeu, vor să scoată această credinţă în popor. Ei înglobează această comoară scumpă în reduta de atac “misticism”, care în ultimă analiză e credinţa în Dumnezeu, care este misticismul întruchipat. Dacă nu sunteţi în stare să apăraţi această redută, măcar nu fiţi slugile vrăjmaşilor lui Dumnezeu şi lăsaţi şi binecuvântaţi pe cei ce vor să apere reduta, Sfântul misticism, chiar cu preţul vieţii!

Tocmai pentru aceea noi vă prihănim, nu pentru că nu credeţi sau nu faceţi întru totul voia lui Dumnezeu, ci pentru că prin măsurile luate de I.P.S. şi P.S.V şi dirijate de un duh străin de Biserică, abateţi atenţia credincioşilor de pericolul mare al slăbirii credinţei în popor. Bine că poporul simte şi aleargă acolo unde credinţa este vie şi apele Duhului Sfânt nu s-au tulburat. Simte, pentru că îşi are inima nepervertită, dar îl doare când vede că păstorii înşişi le tulbură aceste ape! în loc să le aprindă credinţa, le-o estompează, le-o prihăneşte. O ştiu aceasta de la miile de credincioşi (închinători) care cu durere, mărturisesc că ei nu se gândesc vreodată să se lepede de credinţa de Biserică şi de preoţi, dar sunt prea ispitiţi să judece compromisul şi slujirea la doi domni a preoţilor lor.

Preoţii la rîndul lor, mai puţin vinovaţi, vin şi ei acum la noi pe furiş, îmbrăcaţi civili, spun că nu au încotro, dacă aşa li s-a spus la cursuri, la conferinţe şi dacă aşa le poruncesc episcopii prin circulare. Ei se miră şi se întreabă, de ce episcopii care sunt călugări şi n-au copii şi alte obligaţii familiare, nu riscă până la sânge pentru a-L mărturisi pe Hristos?

Preoţii, poporul şi împreună cu ei şi noi toţi de la Vladimireşti, vă întrebăm: nu vă gândiţi că noi românii nu ne-am făcut ci ne-am născut creştini şi ca atare compromisul I.P.S.V. lezează credinţa moşilor şi strămoşilor noştri, care şi-au vărsat unii sângele pentru Hristos?

De ce vindeţi interesele lui Dumnezeu şi ale Bisericii, statului ateu, pentru interesele menţinerii unui salariu şi renunţaţi la tradiţia de a mărturisi credinţa? Nu vedeţi ca aţi transformat prin aserviri şi salarii, Biserica lui Hristos în biserică de stat, cu episcopi şi preoţi de stat, care pentru argintii statului, schimbă frica de Dumnezeu pe frica de oamenii statului? Dacă statul a dat libertate cultelor prin art.84 din Constituţie, de ce nu uzaţi total de ea? De ce în unele privinţe, depăşiţi credinţele de loialitate a statului, schimbându-vă chiar rosturile, iar în unele privinţe unde baza activităţii bisericeşti vă reclamă, renunţaţi sau vă sfiiţi în a vă exercita îndatoririle? în primul caz, oare de ce depăşiţi limitele chemării preoţeşti, dezvoltând în şcolile teologice la cursuri, în conferinţe, în pastorale şi în predici “actualizare”deşănţată a lui Hristos, făcând uneori, mai mult politică decât credinţă? De aceea, un activist de partid şi un educator politic, a declarat fericit că: “nu-i nevoie de atacat Biserica în faţa poporului, pentru că reprezentanţii ei, singuri o discreditează, prin serviciile şi propaganda indirectă ce ne-o fac în actualizarea cuvântărilor”. Şi au dreptate, pentru că şi Mănăstirea – de pildă, o discreditează nu partidul, ci iată reprezentanţii Bisericii îi fac acest “serviciu”, “…şi va da tatăl pe fiu la moarte… ” !

În al doilea rând, vă întrebăm, de ce nu vă exercitaţi îndeajuns peste tot, dreptul de libertate a cultului, cercetând şi îngrijind peste tot sufletele încredinţate? Lacrimile atâtor părinţi, soţii şi copii care şi-au pierdut pe ai lor fără preot, prin spitale, închisori, Canal şi alte instituţii, ne îndeamnă să vă întrebăm de ce nu aveţi grija acestora? De ce aţi lăsat prin canale şi alte părţi să fie duşi creştinii ca vitele la groapă fără preot? Se întrebau unii preoţi scăpaţi de prin închisori: de ce oare sinodalii noştrii nu-şi îndreaptă râvna către îndeplinirea acestor îndatoriri sfinte, ci îşi macină zelul în a lua “măsuri de extremă urgenţă” pentru distrugerea Lucrării Dumnezeieşti de la Vladimireşti? Mai spunea alt preot: “Ce frumos i-ar sta, măcar unui ierarh de-al nostru ortodox, să-şi pună sufletul pentru cei oropsiţi, adică pentru oi, chiar dacă aceste oi sunt rătăcite de la grădina publică, tot oi creştine sunt.
(va urma)

Părintele Ioan Iovan 7 - iulie - 2017

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Ce troc! Dai mită 1

Da, dar eu şi sămtămânalul pamfletistic Impact-est nu avem voie ...

Fără portbagaj şi

Poliţiştilor locali, mai ales celor de la rutieră, care câştigă ...

Ciorici a picat la p

În sfârşit a venit vremea ca tizul meu întru nume ...