logoImpact EST nr. 899 - 21.01.2022

În contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii prevăzuţi la art. 3, a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanţe militare pe perioada stării de urgenţă sau îngrădite pe perioada stării de alertă, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA) şi-a propus să implementeze Măsura 3-Granturi pentru investiţii.

Statistici cu privire la aplicanţi
– S-au depus proiecte de 15.89 mld lei, iar antreprenorii au fost dispuşi să cofinanteze cu un total de 13.44 mld lei pentru acestea, adică 45.84%.
– 20946 de firme din totalul de 27736, adica un procent de 75%, au avut un punctaj de 100 de puncte, ceea ce arată că nu este un program bine gândit care să diferentieze aplicanţii.
– Cofinantarea medie pentru câştigători este de 59, 23%, granturi totale în valoare de 2,31 mld lei, iar cofinanţare de 3,35 mld lei).
– În intervalul de cofinanţare 30% – 45% sunt 58,94% dintre firme, acesta fiind de altfel intervalul de cofinanţare folosit în POR şi un interval de cofinanţare suportabil pentru firmele afectate de COVID.
– În ultima zi s-au depus aproape jumătate din proiectele câştigătoare (47,18%), fapt care ridică mari semne de întrebare cu privire la informaţiile din interiorul aplicaţiei cu privire la procentele de cofinanţare folosite de aplicanţi până în ultima zi.
– În regiunea NV, 63,07% din proiectele depuse în ultima zi au fost câştigătoare.
– 40% din aplicaţii prevăd achiziţii de spaţii.

Probleme identificate

1. Suspiciuni privind scurgeri de informaţii cu privire la proiectele depuse
În perioada precedentă au aparut în presă suspiciuni privind scurgerea de informaţii cu privire la aplicaţiile depuse şi la faptul că unii aplicanţi au avut informaţiile necesare privind condiţiile necesare a fi atinse pentru ca aplicaţiile lor să fie selectate. 82,7% din aplicaţiile câştigatoare au fost depuse în ultimele 5 zile.
2. Când 75% din proiectele depuse au un punctaj de 100 de puncte, acest lucru arata ca programul a fost gândit deficitar; de altfel, CNIPMMR, a atras atenţia în repetate rânduri asupra grilelor de punctaj şi a domeniilor eligibile pentru această măsură.
3. Procentul de cofintantare mediu de 59,23%, demonstrează că programul nu îşi atinge obiectivul, acela de a-i ajuta pe cei aflaţi în dificultate, ci a-i ajuta pe cei care NU AU NEVOIE de finanţare de tip grant, aceştia putând beneficia de alte instrumente de împrumut de tipul IMMINVEST.
4. Cofinanţarea nu trebuie să fie un criteriu de departajare a firmelor, ci trebuie să fie un procent fix, de altfel, faptul că 60% din aplicanţi au aplicat în intervalul 30-45% demonstrează acest lucru.
5. Criteriul privind cofinanţarea nu este un criteriu bun pentru un program de finanţare care are drept obiectiv sprijinirea beneficiarilor a căror activitate a fost afectată de pandemia COVID-19, întrucât exact aceşti beneficiari afectaţi nu sunt în măsura să asigure o cofinanţare cât mai mare.
6. Criteriul cu privire la RIR este greşit gândit de la început din cel putin 3 motive:
a. RIR trebuia verificat pe o perioadă cuprinsă între 5-7 ani, o perioadă rezonabilă pentru recuperarea investiţiei.
b. RIR trebuia să aibă o valoare cuprinsă între 0-5% pentru punctaj maxim, care să demonstreze că investiţia va fi recuperată într-o perioadă rezonabilă de timp.
c. RIR a fost calculat doar în baza unor numere introduse manual în aplicaţie doar pentru a obţine punctajul maxim la acest criteriu, fără a avea şi o justificare a acelor numere.
7. 40% din aplicaţii au vizat achizitia de spatii, ceea ce arată un mod speculativ de a aborda această finanţare.

Poziţia CNIPMMR

Dat fiind cele menţionate mai sus, Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România solicită:
1. Un control strict din partea STS şi a Corpului de Control al Prim-Ministrului României cu privire la:
– Persoanele care au avut acces la baza de date a programului şi care au accesat alte secţiuni decât cele pentru care le-a fost acordat accesul
– Să transmită public dacă angajaţi ai băncilor au avut acces la baza de date cu aplicaţiile
– Numărul de accesări ale fiecarei secţiuni şi momentele în timp
– O corelaţie între angajaţii băncilor care au accesat baza de date a măsurii şi proiectele câştigătoare
2. Deschiderea unei noi sesiuni de certificate stare de urgenţă necesare în momentul SEMNĂRII contractului de finanţare, care să ateste că firmele aplicante au fost afectate de COVID PÂNĂ LA DATA APLICĂRII PROIECTULUI şi că programul îşi atinge obiectivul iniţial, acela de a ajuta firmele în nevoie.
3. Excluderea firmelor care achiziţionează spaţii imobiliare sau spre închiriere conform art Art 23, (5) Din granturile pentru investiţii nu se finanţează:
a) cereri de finanţare care au drept obiect realizarea unor servicii de consultanţă, studii sau alte activităţi asimilate acestora;
b) cereri de finanţare care au drept obiect sedii de birouri sau alte activităţi destinate investiţiilor imobiliare pentru închirierea de birouri/concesionarea sau orice alte forme de valorificare ale acestora;
c) orice alte cereri de finanţare care nu sunt în legătură cu domeniile de investiţii prevăzute la art. 19 alin. (1) şi (2).
4. Corelarea achiziţionării de spaţii de producţie cu:
– Numărul de angajaţi (nu poţi să achiziţionezi un spaţiu de câteva sute de metri pătraţi daca ai numai 1 angajat)
– Echipamentele propuse spre achizitionare în proiect (pentru a evita specula imobiliară, nu poti achiziţiona un spaţiu de producţie dacă nu îl şi dotezi cu măcar o parte din echipamente)
– Raport ANEVAR independent care să demonstreze eficacitatea şi valoarea de piaţă a achiziţiei ( ATENŢIE la cei care îşi vând sieşi sau unor apropiaţi spaţii)
5. Utilizarea de asistenţă tehnică pentru angajarea unor experţi independenţi care să monitorizeze toate achiziţiile realizate în proiecte şi care să valideze aceste achizitii
6. Suplimentarea de urgenţă a alocarii bugetare pentru această măsură: Este vital ca această suplimentăre a alocării bugetare să se realizeze în cel mai scurt timp (implicit semnarea contractelor de finanţare) astfel incat cel puţin aplicantii cu 100 de puncte şi minim 30% rată de cofinanţare asumată să fie capabili să îşi redereseze activitatea. Această măsură include şi realizarea unei liste de rezervă unde să se regasească aplicaţiile care au potenţial de a primi finanţare în urma suplimentării fondurilor alocate.
7. Alocarea de resurse umane profesioniste pentru proiectarea viitoarelor apeluri şi masuri de finanţare: Această măsură are rolul de a lansa viitoare apeluri şi măsuri eficiente, cu viziune, astfel încât să se poată previziona şi combate eventuale scăpări de proiectare şi programele lansate să fie eficiente, relevante şi să îşi atingă scopul propus.

CNIPMMR 19 - februarie - 2021

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Dan Dobrea şi-a cun

Frumoasa şi distinsa co-fondatoare a restaurantului THE LIVINGROOM din Galaţi, ...

A venit vremea ţapi

O spun cu părere de rău, dar a venit vremea ...

Un interviu CUTREMUR

Ioan Sabău Pop, Prof. Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş, ...

Scrisoare deschisă

Confederaţiile patronale şi confederaţiile sindicale representative semnatare îşi exprimă îngrijorarea ...

Eficienţă şi efic

Municipiul Galați, în parteneriat cu Direcția Generală Anticorupție/Unitatea de implementare ...