logoImpact EST nr. 893 - 02.12.2021

OUG nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene

Context naţional şi european:
OUG nr. 130/2020 a fost modificată anul trecut, în decursul a 5 luni de zile, prin alte două OUG-uri (nr. 174 şi nr. 199), precum şi prin Legea nr. 220/2020. Legea nr. 220/2020 aduce modificări esenţiale Ordonanţei 130, în sensul că introduce în lista codurilor CAEN eligibile şi alte domenii economice (precum distribuţia de bunuri de larg consum şi producţia vinurilor din struguri) şi modifică 100% Anexa 4 – ”CRITERIILE DE SELECŢIE la finanţare ale proiectelor de investiţii aferente măsurii 3”. Deşi reglementările europene şi naţionale în domeniul ”ajutoarelor de stat” şi chiar OUG nr. 199/2020 instituie în sarcina Guvernului României obligaţia de a informa Comisia Europeană în vederea aprobării schemelor de ajutor de stat, România a notificat Comisiei doar modificările aduse OUG 130 prin propriile Ordonanţe (174 şi 199), nu şi modificările aduse prin Legea 220/2020, ceea ce o face inaplicabilă.
Implementarea de către Guvern a Schemei de ajutor de stat în forma OUG nr. 130/2020, cu modificările şi completările aduse prin OUG nr 174/2020 şi OUG nr. 199/2020, prin eludarea obligaţiei României de a notifica CE şi prevederile Legii nr. 220/2020 adânceşte criza economică a unor operatori economici români prin distorsionarea mediului concurenţial.
Articolul 45 din Constituţia României consacră: ”accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera iniţiativă şi exercitarea acestora în condiţiile legii sunt garantate.”
În Statele Membre ale UE, au fost acordate diverse forme de sprijin financiar întreprinderilor cărora le-a fost creată direct dificultate economică prin măsurile autorităţilor sau prin efectele acestor măsuri, ceea ce poziţionează posibilii beneficiari români ai Schemei de ajutor de stat instituite prin OUG nr. 130/2020 în poziţie de discriminare în interiorul Pieţei Comune prin neacordarea la timp sau deloc a formelor de suport financiar pentru a depăşi criza economică.

Concluzie:
Având în vedere cele de mai sus, precum şi:
A. Necesitatea ca Guvernul să identifice de urgenţă soluţii pentru acordarea de suport economiei naţionale pentru a depăşi criza provocată de Criza Coronavirus, astfel încât să asigure un mediu concurenţial nediscriminatoriu agenţilor economici atât pe plan naţional, dar şi în raport cu jucătorii din Piaţa Comună,
B. Necesitatea ca Guvernul să identifice priorităţi şi soluţii strategice pentru a duce gradul de absorbţie a fondurilor europene spre 100% în viitorul exerciţiu financiar european multianual,
C. Existenţa cadrului juridic european generat prin Decizia Comisiei Europene de a prelungi până la 31 decembrie 2021 Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de redresare din criza COVID, SOLICITĂM Guvernului României ca prin Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului:
1. să genereze de urgenţă consultări obiective, eficiente şi reale cu asociaţiile reprezentative ale mediului de afaceri pentru asigurarea transparenţei măsurilor guvernamentale.
2. să reintre de urgenţă în legalitate şi să notifice Comisiei Europene prevederile Legii nr. 220/2020,
3. să prelungească Schema de ajutor de stat cu modificările impuse prin Legea 220/2020, sub noul regim financiar al Cadrului Temporar pentru măsuri de ajutor de stat,
4. să înlăture de urgenţă prin măsuri reparatorii prejudiciul creat sectoarelor de activitate discriminate prin neaplicarea Legii 220/2020.
Lista măsurilor luate de Statele membre sub regimul Cadrului Temporar al Ajutorului de Stat: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/State_aid_decisions_TF_and_107_2b_107_ 3b_107_3c.pdf

Directiva (UE) 2019/633 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar

Context naţional şi european:
Prin Declaraţia nr 88/2007, Parlamentul European aprecia necesară anchetarea abuzurilor de putere exercitate de supermagazinele din Uniunea Europeană şi soluţionarea acestei probleme şi statua:
”A. …întrucât, pe întreg teritoriul UE, sectorul de vânzări cu amănuntul este dominat din ce în ce mai mult de un număr mic de lanţuri de supermagazine;
C. …întrucât informaţiile colectate în întreaga Uniune arată că marile supermagazine abuzează de puterea lor de cumpărare pentru a-i obliga pe furnizori (atât cei stabiliţi în UE, cât şi în afara UE) să îşi reducă preţurile la niveluri imposibil de susţinut şi pentru a le impune condiţii inechitabile;
E. …întrucât consumatorii s-ar putea confrunta cu o scădere a diversităţii produselor oferite, a patrimoniului cultural reprezentat de acestea şi a numărului de puncte de vânzare cu amănuntul,
1. solicită DG Concurenţă să efectueze o anchetă privind efectele pe care concentrarea sectorului european de supermagazine le are asupra micilor întreprinderi, furnizori, lucrători şi consumatori şi, în special, să evalueze abuzurile legate de puterea de cumpărare care ar putea fi generate de o astfel de concentrare;
2. solicită Comisiei să propună măsuri adecvate, inclusiv reglementări, pentru a proteja consumatorii, lucrătorii şi producătorii de orice abuz de poziţie dominantă sau de efectele negative identificate în cursul acestei anchete;
3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta declaraţie, însoţită de numele semnatarilor, Comisiei, Consiliului şi parlamentelor statelor membre.”
Directiva (UE) 2019/633 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar este necesar a fi transpusă în dreptul intern al fiecărui stat membru până la 1 mai 2021.
Legislaţie similară existentă în România:
a. Legea nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, completată şi modificată prin Legea nr. 150/2016 şi Legea nr 28/2020,
b. Legea concurenţei nr. 21/1996, cu prevederi imperative referitor la abuzul de putere dominată al unui operator economic: “Art. 6. – (1) Este interzisă folosirea în mod abuziv de către una sau mai multe întreprinderi a unei poziţii dominante deţinute pe piaţa românească sau pe o parte substanţială a acesteia. Aceste practici abuzive pot consta în special în: a) impunerea, direct sau indirect, a preţurilor de vânzare sau de cumpărare sau a altor condiţii de tranzacţionare inechitabile; c) aplicarea în raporturile cu partenerii comerciali a unor condiţii inegale la prestaţii echivalente, creând astfel acestora un dezavantaj concurenţial; d) condiţionarea încheierii contractelor de acceptarea de către parteneri a unor prestaţii suplimentare care, prin natura lor sau în conformitate cu uzanţele comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte. “
Structura Lanţului de aprovizionare cu produse alimentare în UE este formată astfel:
a. Există cca. 10 milioane de exploataţii agricole mici şi fragmentate,
b. Câţiva producători mari generează 90% din cifra de afaceri,
c. Câţiva retaileri mari de produse alimentare şi băuturi domină piaţa,
d. Există cca. 500 de milioane de consumatori individuali răspândiţi în cele 27 de state membre.

Concluzie:
Având în vedere cele de mai sus, precum şi:
A. Necesitatea asigurării prin lege a unui mediu concurenţial loial pe întregul lanţ alimentar, de la producător la consumator,
B. Ineficienţa legislaţiei naţionale invocate anterior în domeniul prevenirii şi intrezicerii practicilor comerciale neloiale în lanţul de aprovizionare agricol şi alimentar,
C. Derobarea de sarcina de implementare a Directivei 2019/633 de către Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în perioada 2019 – 2020,
D. Înregistrarea la Senatul României a ”Propunerii legislative privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar”, prin care se intenţionează transpunerea în dreptul naţional a Directivei 2019/633,

Solicităm:
Preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului României să genereze de urgenţă consultări obiective, eficiente şi reale cu asociaţiile reprezentantative ale mediului de afaceri în vederea adoptării până la 1 mai 2021 a Legii de transpunere a Directivei 2019/633 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar.

PIMM 12 - februarie - 2021

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Primarul şi cei 15

Aceşti izmenari stau toată ziua cu stufu-n gură şi calcă ...

HARTA COLINDELOR ROM

HARTA COLINDELOR ROMANESTI  

Andrea Chiş candide

Judecătoarea Andrea Chiş, plecată în CSM de la Curtea de ...

Gabriela Baltag, can

• „Mi-aş dori să redau CSM transparenţa de odată. Trebuie ...

Informare contribuab

INFO-Solicitarea certificatelor de rezidenta din SPV de catre PF