logoImpact EST nr. 899 - 27.01.2022

La data de 26.03.2018, prin Hotărâre a Consiliului de Administraţie a fost aprobat „Raportul anual al rectorului privind starea universităţii”, bugetul de venituri şi cheltuieli al UDJ referindu-se la anul fiscal 2017. La această oră, universitatea de stat este unul dintre cei mai mari angajatori din ţinut, cu un număr mediu de 1119 salariaţi, vârful fiind atins în 2015, când erau 1156 de salariaţi.
Cifra de afaceri, ca să spunem aşa, a fost în anul fiscal de 148.608.152 lei (aproape 32.000.000 de euro!), ceea ce înseamnă, la bugetari, cheltuieli plătite efectiv.
În continuare vom cita complet punctul „A” din Raportul rectului Iulian-Gabriel Bîrsan, în ediţiile următoare fiind posibile reveniri cu alte capitole notabile şi de interes pentru părinţii viitorilor studenţi din România şi din lume.

„În baza Execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31 decembrie 2017, încheiate cu respectarea prevederilor Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice, emise de ministrul finanţelor publice prin Ordinul nr. 59 din 11 ianuarie 2011, situaţia financiară a Universităţii ”Dunărea de Jos” din Galaţi pe anul 2017, aşa cum este reflectată în bilanţul contabil, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia activelor corporale şi necorporale, conturile de execuţie bugetară şi anexele la situaţiile financiare, reprezintă rezultatul înregistrărilor cronologice şi sistematice a operaţiunilor consemnate în documentele justificative, conform prevederilor Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice. Situaţia financiară a Universităţii la finele anului 2017pe surse de finanţare şi tipuri de cheltuieli: A1. Totalul veniturilor încasate în cursul anului 2017 a însumat 140.447.490 lei (30.140.887 Euro), calculate cu un curs mediu anual 1 Euro = 4,6597 lei) şi au fost realizate astfel: venituri aferente finanţării de bază virate de către M.E.N. în baza Contractului instituţional în sumă ? de 83.783.622 lei (17.980476 Euro); venituri aferente finanţării complementare virate de către M.E.N. în baza Contractelor instituţionale ? şi Complementare în sumă de 30.240.641 lei (6.489.826 Euro); Totalul sumelor virate de către M.E.N reprezintă 81.19% din totalul veniturilor realizate şi încasate. venituri realizate din taxe şi alte venituri în sumă de 12.294.140 lei (2.638.397 Euro); ? venituri din activitatea de cercetare în sumă de 7.163.622 lei (1.537.357 Euro); ? alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi în sumă de 628.268 lei (134.830 Euro); ? venituri din contribuţia studenţilor pentru cămine-cantină în sumă de 3.968.223 lei (851.605 Euro);? venituri din fonduri structurale nerambursabile în sumă de 2.368.974 lei (508.396 Euro); ? Totalul sumelor realizate din venituri extrabugetare reprezintă 18.81% din totalul veniturilor realizate şi încasate.
Totalul cheltuielilor plătite efectiv în cursul anului 2017 a însumat 148.608.152 lei (31.892.215 Euro) şi are următoarea structură: cheltuieli de personal care includ cheltuieli cu salariile, tichete de masă şi contribuţii cu asigurările ? sociale în sumă de 99.201.493 lei (21.289.245 Euro) reprezentând 66.75% din totalul cheltuielilor; cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de 18.152.702 lei (3.895.680Euro), reprezentând 12.22 % ? din totalul cheltuielilor); cheltuieli pentru proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile post-aderare în sumă de ? 2.836.646 lei (608762 Euro) reprezentând 1.91% din totalul cheltuielilor; cheltuieli cu ajutoare sociale pentru studenţi în sumă de 342.060 lei (73.408 Euro), reprezentând ? 0.23% din totalul cheltuielilor; cheltuieli cu burse pentru studenţi în sumă de 20.118.953 lei (4.317.650 Euro), reprezentând ? 13.54% din totalul cheltuielilor; cheltuieli de capital care includ lucrările de investiţii în curs şi dotările independente în sumă de ? 7.956.298 lei (1.707.470 Euro), reprezentând 5.35 % din totalul cheltuielilor.
Rezultatul patrimonial al exerciţiului pe anul financiar 2017 – deficit – a fost de 56.792.696 lei (12.188.058 Euro), înregistrând o creştere faţă de anul precedent 2016 când rezultatul patrimonial al exerciţiului – deficit – a fost de 7.151.068 lei (673.270 Euro). Deficitul cuprinde provizioanele din sentinţe judecătoreşti până în anul 2020 în valoare de 42.684.378 lei.”

(G.C.) 25 - aprilie - 2018

One Response so far.

  1. Basil spune:

    la asa o cifra de afaceri este normal comercialul din toate publicatiile galatene.multumita reclamelor platite cei care adauga comentarii neplacute sunt” moderati ‘adica exclusi .Deci banul controleaza ”capul limpede ”.TRAIASCA DEMOS .

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Contract atribuit pe

Primăria municipiului Galați informează că Grădinița nr. 30, din cartierul ...

Proiectul ordinii de

Proiectul ordinii de zi a ședinței Consiliului Local de joi, ...

Luaţi viaţă şi c

Salutare! Vreau să vă spun câteva cuvinte despre un loc din ...

Întrevederea reprez

Întrevederea reprezenţantilor CNIPMMR cu premierul Nicolae-Ionel Ciucă

OUG din 25 ianuarie

OUG din 25 ianuarie 2022 privind plafonarea preţurilor la energie ...