logoImpact EST nr. 867 - 23.04.2021

Poarta.JPGLa această provocare de presă, ruptă din realitatea de zi cu zi a penitenciarelor de România, răspunde pe larg biroul de presă al Penitenciarului Galaţi. Răspunde cam după 40 de zile (oficial), dar de fapt după aproximativ trei luni de meditaţii şi prefaceri ale unui răspuns, dacă notăm şi tăcerea de circa trei săptămâni dintre telefonul de contact şi înregistrarea cererii de informaţii publice. Să lăsăm deoparte astfel de mofturi de rigoare şi seriozitate în exerciţiul funcţiunii şi să ne dedăm nevoii de a mai spune şi adevăruri despre alba neagra vieţii de penitenciar. Azi  aveţi în faţă adevărul şefului de penitenciare care spune , dar nu comunică, vorbeşte dar nu precizează esenţialul. Comisarul şef de penitenciare, Florentin MUSCALU, Directorul Penitenciarului Galați, are cuvântul.

Familia deţinutului Dumitru Dănuţ  cere ajutorul presei să latre la nişte rateuri ale democraţiei

Pe la începutul lunii mai, se contura cazul Dumitru Dănuț- deținut aflat în custodia Penitenciarului Galați din 2008-pe baza memoriilor trimise de rudele lui (mama și soția) către Administrația Națională a Penitenciarelor și din înregistrările făcute la VoxTv Regional. Astfel, familia acestui deținut relatează evoluția negativă a tratamentelor aplicate de cel puțin un an de către conducerea secției și de către gardienii care răspund de paza deținutului. În urma unei petiții adresate ANP de către deținutul Dumitru, aflăm că sefii de secție Ciucă și Hardon au instituit un sistem de provocări și maltratări, prin care deținutul devine violent-pe fondul afecțiunii psihiatrice recunoscute și de medici-în urma cărora reclamantul Dumitru Dănuţ se alege cu rapoarte negative, menite să-i îngreuneze și mai mult situația.O ultimă astfel de bătaie aplicată de gardieni mascați s-a soldat cu leziuni serioase, consemnate și într-un certificat medico-legal, semnat de doctorul legist conf. univ. Iuliu Fulga: în 23 aprilie 2015, a fost victima unei agresiuni în cadrul penitenciarului Galați, cu mijloace contondente, ce au dat plăgi liniare nesuturate, echimoze și tumefacții la nivelul mâinii drepte, cu limitarea mișcărilor active, cu suspiciune de luxație metacarpiană și cu dureri și impotență funcțională. Au fost necesare 8-9 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare. Deși are un grad de handicap accentuat și permanent, ce-i reduce capacitatea de muncă la 30% și fac necesară protecția specială și tratament psihiatric, deținutul „beneficiază” de bătăi legat de mâini și de picioare și atenționări  din partea șefului de secție Ciucă, de genul: „nu tu faci legea la noi!”, sau ”o să te batem până ți se trage moartea, cum i s-a mai tras și altuia”, dar și de rapoarte negative în serie. Anterior acestui incident, deținutul a mai spus rudelor despre alte maltratări, în urma cărora a avut mâna ruptă, pusă în ghips.

Cum e şi normal, am cerut direcţiei Penitenciarului Galaţi o serie de informaţii publice

Ce sistem de apreciere a comportamentului deţinutului este aplicat în mod uzual; dacă este permisă bătaia în Penitenciarul Galați și dacă deținutul a fost bătut; ce face gardianul când deţinutul este violent; dacă afecțiunile psihiatrice recunoscute de certificate medicale sunt tratate în penitenciare sau sunt neglijate; dacă lipsa tratamentului este o circumstanță agravantă și cine suportă consecințele lipsirii de tratament; dacă bătaia poate fi administrată deținutului la ordinul șefului de secție și în prezența acestuia; dacă legarea deținutului de mâini și de picioare și fixarea cu lanțuri se aplică în anumite situaţii; dacă poliţia a luat declaraţii după plângerea deținutului; ce deținut a murit în condiții suspecte în penitenciarul Galați și care au fost cauzele; dacă este posibilă mutarea deținutului în alt penitenciar, la cererea cui se face aceasta și cine decide mutarea.

Stimate domnule, urmare solicitării dumneavoastră transmisă în data de 22.05.2015, vă comunicăm următoarele:

Referitor la situația disciplinară  a deținutului Dumitru Dănuț

Deținutul la care faceți referire a săvârşit în repetate rânduri abateri disciplinare foarte grave și este cercetat penal pentru mai multe infracțiuni săvârșite în timpul executării pedepsei. Conform Legii nr. 254/2013, împotriva persoanelor condamnate care săvârșesc abateri disciplinare este declanșată procedura disciplinară, iar comisia de disciplină constituită la nivelul penitenciarului poate  aplica una din sancțiunile prevăzute la art. 101 alin. 1 din Legea 254/2013, în cazul în care se constată vinovăția persoanei condamnate.  Persoana condamnată are posibilitatea de a face plângere împotriva hotărârii comisiei de disciplină la judecătorul de supraveghere a privării de libertate din cadrul penitenciarului, iar, ulterior, dacă este nemulțumită de hotărârea judecătorului, poate contesta decizia acestuia la judecătoria în a cărei circumscripţie se află penitenciarul, sentința dată de instanță fiind definitivă. Menţionăm că, în situația în care deținuții consideră că le este pusă în pericol sănătatea, integritatea corporală sau viața, pot sesiza, de îndată, personalul din cadrul unității de detenție, judecătorul de supraveghere a privării de libertate şi  organele judiciare competente.

Referitor la exercitarea de violenţe asupra unui deţinut

În data de 23.04.2015, deţinutul la care faceţi referire a devenit agresiv şi a adus injurii şi ameninţări unor angajaţi ai penitenciarului. Astfel, prin comportamentul său, acesta a tulburat ordinea și disciplina din penitenciar, motiv pentru care a fost imobilizat cu cătuşe metalice.  După finalizarea intervenției, conform procedurilor legale, persoana custodiată a fost prezentată la cabinetul medical al unității, ulterior fiind transportată la un spital din reţeaua Ministerului Sănătăţii în vederea efectuării unor  investigații suplimentare. Totodată, administraţia locului de deţinere a  informat judecătorul de supraveghere a privării de libertate  și a  sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați cu privire la acest incident.

Referitor la  normele care reglementează modul de reacţie în situaţiile în care o persoană custodiată exercită acte de violenţă

Prevederile legale care reglementează aceste aspecte sunt: Legea nr.254/2013, Regulamentul de aplicare a Legii nr.275/2006, Decizia Directorului General al A.N.P. nr. 429  din 08.04.2011, precum și alte documente exceptate de la  liberul acces la cetăţenilor.

 

Referitor la tratarea afecțiunilor psihiatrice ale persoanelor custodiate

În conformitate cu articolul 71 din Legea 254/2013, persoanele condamnate beneficiază de asistență medicală, tratamente și îngrijiri medicale, acestea asigurându-se cu personal calificat, în mod gratuit, potrivit legii, la cerere sau ori de câte ori este necesar, în penitenciare şi penitenciare-spital.~ (va urma)

RDH 17 - iulie - 2015

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

A.G.A. Ordinară de

Conducerea SC Transtec SA Tecuci, cu sediul în Tecuci, judeţ ...

Mogulul cu greutate

Prin târgul nostru, aşa, ca o boare, ca un ecou ...

În UE se fură înt

De aia Parchetul Anticorupţie al Uniunii Europene (PAUE) trebuie să-şi ...