logoImpact EST nr. 730 - 26.05.2018

Audit intern la Asociaţia de proprietari 772 pentru perioada 2004-2015.

Rolul auditului este  pentru a informa membrii asociaţiei de proprietari asupra activităţilor desfăşurate de către conducerea asociaţiei având în vedere faptul că în perioada 2004-2015 asociaţia a fost condusă în mod netransparent, nefiind convocată nicio adunare generală.  Auditul intern a fost efectuat de către preşedintele în funcţie fără a implica cheltuieli din partea asociaţiei şi are ca rol estimarea şi evaluarea situaţiei în care se afla asociaţia şi eficientizarea activităţilor viitoare prin emiterea unor recomandări în urma analizei efectuate. Nu am pretenţia că auditul este perfect şi complet deoarece l-am efectuat în urma studierii actelor găsite în arhivă, ţinând cont că fostul preşedintele nu mi-a predat nimic după ce şi-a dat demisia.
Au fost analizate următoarele aspecte: organizarea şi funcţionarea asociaţiei; activităţi de personal; cheltuieli nejustificate; raportul de expertiză 2008-2011. Analiză a fost efectuată prin: verificarea registrelor contabile pe fiecare lună din perioada 2004-2015; analiza dosarelor de judecată cu decizii definitive şi irevocabile; analiza rapoartelor cenzorului (acolo unde există); analiza raportului de expertiză 2008-2011.
                                                                                                                                                                                                                                                                  
Organizarea şi funcţionarea asociaţiei

– de la înfiinţare şi până în 2015 preşedintele asociaţiei (Pelin Vasile) nu a întocmit niciun raport de activitate, deasemenea nici comisia de cenzori din 2004 până în 2013 nu au prezentat rapoarte lunare şi anuale de activitate în conformitate cu prevederile legale.
– de la înfiinţarea asociaţiei de proprietari din 2004 şi până în 2015 nu s-au găsit în arhivele şi evidenţele asociaţiei documente care să ateste că ar fi avut loc şedinţe de adunare generală, astfel că nu s-au luat hotărâri la acest nivel.    
– comitetul executiv al asociaţiei a fost compus iniţial din 11 persoane, care au avut rol decorativ, aceştia nefiind convocaţi de către preşedinte la şedinţe dar nici ei nu au avut iniţiative proprii conform prevederilor legale, astfel că nu s-au luat decizii , asociaţia fiind condusă de către preşedinte prin dispoziţii verbale.  
– la nivelul asociaţiei nu a fost înfiinţat  registrul de procese-verbale şi registrul de decizii al comitetului executiv pentru informarea membrilor.
– Comitetul Executiv al asociaţiei nu şi-a îndeplinit atribuţiile legale, astfel că nu au întocmit bugetele de venituri şi cheltuieli pentru niciun an şi în mod special nu au urmărit situaţia încasărilor şi plăţilor lunare.
-Pelin Vasile fără acordul comitetului executiv a încheiat după bunul său plac angajamente de eşalonare a datoriilor cu locatarii asociaţiei pe perioade nejustificat de mari, chiar de până la 8 ani, timp în care asociaţia a acumulat penalităţi. În data de 12.01.2005 a fost deschis un cont la CEC dar operaţiunile de rulaj prin cont nu au fost evidenţiate în registrul de casă.Există în arhiva  un dosar care atestă ca Pelin Vasile a scos bani din contul asociaţiei şi i-a dat unor persoane fizice, fără acordul comitetului executiv sau al adunării generale. Am suspiciunea de furt, deturnare de fonduri şi evaziune fiscală, deoarece nu exista facturi de cheltuire a banilor.

Raportul de expertiză 2008-2011  

În data de 05.12.2011, Pelin Vasile a încheiat un contract cu o firmă de servicii de contabilitate şi expertiza pentru a analiza situaţia asociaţiei între 2008-2011 pentru care a achitat suma de 7.000 lei. Conform raportului de expertiză s-au constatat următoarele:   
– nu se fac plăti la nivelul încasărilor rămânând în permanenţă numerar neutilizat, astfel ca plăţile către furnizori au fost făcute aproape la jumătate din posibilităţile financiare ale asociaţiei, conform evidentelor din registrul de casă;
– până la 30.06.2010 coeficientul de calcul al penalităţilor aplicat a fost de 0,1% conform hotărârii adunării generale din 2004 iar din 07.2010 până în 30.11.2011 a fost folosit nestatutar un procent mai mic de 0.05%.
– preşedintele asociaţiei şi-a încheiat ilegal contract de muncă ca funcţionar administrativ;
– nu s-au calculat penalităţi de întârziere pentru locatarii rău platnici şi nici nu s-au afişat pe listele de plată; locatarii rău platnici nu au fost notificaţi şi daţi în judecată la timp pentru recuperarea debitelor;
– nu s-a folosit un program de contabilitate (acest lucru a dus la calcularea şi afişarea cu întârziere a listelor de plată).
Chiar dacă concluziile raportului au fost corecte şi pertinente, ele sunt incomplete pentru că Pelin Vasile  nu au pus la dispoziţia expertului toate documentele şi actele contabile (vezi contractul cu SC COSMOTE) astfel că în opinia mea, banii au fost cheltuiţi degeaba, pentru că raportul nu a fost adus la cunoştinţa membrilor asociaţiei şi au fost ascunse tranzacţiile prin bancă rezultate de la COSMOTE.

Rezumat

Fostul preşedinte Pelin Vasile, prin încălcarea grosolană a Legii 230/2007 a asociaţiilor de proprietari a adus în perioada 2004-2015 pierderi asociaţiei astfel:
1. Cheltuieli de judecată şi onorarii de executare silită  în valoare de 45.837,57 lei rezultate din:
– nu au fost plătite facturile curente în termenul scadent şi în ordinea emiterii
– au fost ţinuţi bani în casă fără a se efectua plăţi (conform raportului de expertiză 2008-2011);
– s-au făcut angajamente de plată pe termen foarte lung, ca un fel de împrumuturi.
2. Pierderi rezultate din faptul că Pelin Vasile a recuperate debite şi penalităţi prin instanţele de judecată de la locatarii rău platnici numai pe ultimii 3 ani (chiar dacă datoriile erau din 2004), în valoare de 24.129,95 lei
3. Cheltuieli nejustificate şi neaprobate de adunarea generală prin buget de venituri şi cheltuieli, în valoare de 8.275 lei.
4.Cheltuieli cu încheierea de contracte de muncă ilegale în valoare de 95.605 lei
Fostul vicepreşedinte Roşca Vasile, prin încălcarea Art.32 din Legea 230/2007, şi-a încheiat în fals un contract de mandat pe funcţia de preşedinte (16.11.2015-28.02.2016)  şi a creat asociaţiei pierderi în valoare de 4.224 lei.
Total pierderi estimate: 178.071,52 lei (la care se pot adăuga şi penalităţile rezultate)

Concluzie

Penalităţile calculate retroactiv pentru perioada 2004-2013 şi care au fost afişate în 2014, au fost împărţite la marea majoritate a locatarilor  şi conţin toate pierderile estimate mai sus.
Acest audit va fi transmis  spre ştiinţa către Compartimentul Asociaţii din primărie, iar dacă adunarea generală va aproba, ne putem adresa organelor de cercetare penală sau instanţelor de judecată, pentru recuperarea pierderilor de la persoanele vinovate.  

Preşedinte Asociaţia 772, Dorin Daraba

RDH 21 - aprilie - 2017

Lasa un raspuns


Şi aici sunt banii

Campion(i) cu 17.445.812 lei, plus 6.392.421 de lei, sunt Eduard ...

Arcada îi arde un o

După ce a cumpărat de la bancă sediul şi terenul ...

Colibri mai construi

După ce anul trecut a dat în folosinţă un bloc ...