logoImpact EST nr. 860 - 27.02.2021

ccisediuN-ar fi nimic. Ba, pentru trebuşoara asta, poporul cu memorie scurtă şi subdezvoltat la circumvoluţiuni l-ar mai vota odată pe Baca şi ca primar de municipiu. La un judeţ praf, merge şi o capitală de judeţ pulbere! Până atunci, să vorbim de acum. Acum deja plângerea penală de faţadă pusă pe pagina de net a CJ e trecută la dos (noroc că am copiat-o la timp!), fu şi o chemare la ordin a preşului la şters memoria la Înaltul, se puse şi de o înţelegere între Arhiepiscopia scârbos de nesătulă de spaţii publice şi preşedinţia măruntă a fostului, actualului şi viitorului preşedinte de Cameră- casă memorială. Deviza băieţilor deştepţi (pasând patrimoniul nostru în interesul lor) e „Nu mai fă valuri şi te las preşedinte pe viaţă, dacă n-o fi prea lungă!” Nu se ştie cine dă pomana, dar sunt destui care fac mătănii slugarnice şi bolborosesc „Fie primit!”. Până vom primi actele care au fost băgate de primărie pentru a dovedi proprietatea pe o clădire care nu-i aparţine, până când Mitică Budescu îşi va aranja hârtiile în ordinea făcăturilor – mai întâi pe post de joker la Primărie, apoi pe post de păcălici la Consiliul Judeţului, până vom dibui judecătorul care a blătuit patrimoniul judeţului în revendicările golăneşti de plesneală de la Primărie, să băgăm la memoria lungă plângerea penală scurtă a lui Bacalbaşa către băieţii buni de la Parchete. În fond, e oameni şi ei, şi oricărui procuror şef îi stă bine într-un apartament social de la A16, mai ales la preţ de inventar model Consiliul Judeţului Galaţi, nu? Gramatica şi precizia şi lungimea exprimării este patent juristul imperturbabil, insondabil, interminabil şi irefutabil Mitică Budescu. (S.V.)

Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, Nicolae Dobrovici Bacalbaşa, reprezentantul legal al Consiliului Judeţului Galaţi, cu sediul în Galaţi str Eroilor nr. 7 cod 800119, în calitate de parte vătămată, fac prezenta plângere împotriva făptuitorilor: Vasiliu Vicenţiu lonuţ, executor judecătoresc, reprezentantul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi Tudorie Ştefan & Vicenţiu Vasiliu; Seminarul Teologic Ortodox ,,Sfântul Apostol Andrei” – str Mihai Bravu, nr 48, Oficiul de Cadastru şi Publicitate lmobiliară Galaţi – str Al l. Cuza nr.47 bis, Bl Cristal, intrarea A, Pentru comiterea faptelor prevăzute şi pedepsite de Noul Cod Penal, care prin interpretarea eronată a unor hotărâri judecătoreşti, scoate din patrimoniul Consiliului Judeţului Galaţi imobilul situat în Galaţi, str Mihai Bravu, nr. 46, rectificând cartea funciară în acest sens, carte funciară care atestă dreptul de proprietate a Consiliului Judeţului Galaţi asupra acestui imobil; întocmeşte dosar de executare, care priveşte imobilul de mai sus aflat în patrimoniul Consiliului Judeţului Galaţi, inducând în mod intenţionat confuzia între un imobil cu aceeaşi adresă aflat în patrimoniul Primăriei Municipiului Galaţi, care a făcut obiectul acţiunii în instanţă şi imobilul proprietatea Consiliului Judeţului Galaţi cu scopul vădit de a-şi însuşi fără a respecta principiile prevăzute de Legea retrocederilor nr 10/2001 şi principiile fundamentale ale procesului civil, privind dreptul la un proces echitabil legalitatea procesului civil, egalitatea în procesul civil a părţilor, dreptul la apărare, buna-credinţă, ducând astfel în eroare atât instanţele judecătoreşti privind soluţiile date în hotărârile respective, cât şi organele de executare a acestora.

Toate aceste lucruri au dus ca la ora actuală, Consiliul Judeţului Galaţi, cu toate că nu a fost parte în cele două dosare, având ca obiect retrocedarea unui imobil aflat în patrimoniul Primăriei Municipiului Galaţi parte în cele două procese, prin manevre dolosive devine parte vătămată în procesul dintre Seminarul Teologic Ortodox ,,Sfântul Apostol Andrei” Galaţi şi Consiliul Local al Primăriei Municipiului Galaţi, fiind somat să retrocedeze imobilul din str. Mihai Bravu, nr 46, altul decât acel imobil care a făcut obiectul dosarelor privind retrocedarea. Considerăm că domnul Vasiliu Vicenţiu lonuţ-executor judecătoresc, reprezentantul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi Tudorie Ştefan &Vicenţiu I Vasiliu, în mod intenţionat, a interpretat eronat aşa-zisele titluri executorii, respectiv hotărârile judecătoreşti Sentinţa civilă a Tribunalului Galati, decizia nr 115/AJ /19.04.2006 a Curţii de Apel Galaţi şi Decizia înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr 97301/27 11 2006 având ca pârât seminarul Teologic Ortodox ,,Sfântul Apostol Andrei”Galaţi şi Consiliul Local al primăriei Municipiului Galaţi nu sunt opozabile Consiliului Judeţului Galaţi, acesta neavând cunoştinţă de existenţa acestor hotărâri.

În ceea ce priveşte Seminarul Teologic Ortodox ,,Sfântul Apostol Andrei” Galaţi, acesta a dus în eroare instanţele judecătoresti, care au luat în considerare un imobil, respectiv cel din str. Mihai Bravu nr. 46, imobil care se află şi se afla, conform fişei de inventar nr 122191 în domeniul privat, în patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Galaţi, având proprietar Consiliul Local al Municipiului Galaţi, parte în hotărarile judecătoreşti cu Sentinta civile nr…. a Tribunalului Galaţi, şi Decizia nr…./19 04 2006 a Curţii de Apel Galaţi şi Decizia Înaltei Curţiii de Casaţie şi Justiţie nr. 9730/27 11 2006.

Profitând de faptul că instituţia Consiliului Judeţului Galaţi deţine în patrimoniul sediul imobilului în care se află chiriaşi Camera de Comeţ şi lndustrie a Judeţului Galaţi şi care figurează înregistrate cu aceeaşi adresă, respectiv str. Mihai Bravu nr. 46, Seminarul Teologic Ortodox ,,Sfântul Apostol Andrei” Galaţi depune la organele judecătoreşţi o cerere de îndreptare eroare materială, prin care datele cadastrale ale imobilului iniţial revendicat din patrimoniul Consiliului Local al Municipiului Galaţi sunt modificate, în sensul că abaterile măsurătorilor diferă cu 1000 mp, atestate şi determinate de expertul cadastral, şi că la expertiza întocmită în dosar cu linii îngroşate clădirea Camerei de Come (şi nu imobilul revendicat, pentru care s-a parcurs ciclul de judecată), în acest fel tot ducând în eroare autorităţile, au determinat Oficiul de Cadastru şi Publicitate lmobiliară Galaţi să procedeze la rectificarea cărţii cadastrale, care privea imobilul – aparţinând Consiliului Judeţului Galati, acesta fiind şi proprietar, având dovada proprietaţii trecută în cartea funciară, rectificare prin care a înlocuit proprietarul iniţial – Consiliul Judetutui Galaţi cu Seminarul Teologic Ortodox ,,Sfântul Apostol Andrei” Galaţi.

Apreciem că faptele au fost săvârşite cu intenţie şi pot fi cercetate de către organele de urmărire penală cu privire la faptele descrise în plângere şi a vătămării ce s-a cauzat prin savârşirea faptelor. În opinia noastră, Vasiliu Vicenţiu lonuţ – executor judecătoresc, reprezentantul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociaţi Tudorie Ştefan & Vicenţiu l. Vasiliu, seminarul Teologic Ortodox ,,Sfântul Apostol Andrei” Galaţi şi Oficiul de Cadastru şi Publicitate lmobiliară Galaţi, prin lucrătorul care a operat în cartea funciară, se fac vinovaţi de săvârşirea faptelor descrise mai sus, prevăzute de Noul Cod Penal ca fiind infracţiuni, în conformitate cu Hotărârea Guvernului N 5621. 2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Galaţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Galati, imobilul care face obiectul acestei plângeri se află în domeniul public al judetului Galaţi. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, domeniul public are caracter inalienabil imprescriptibil şi insesizabil. În dovedirea plângerii înţeleg să mă folosesc de proba cu martori şi înscrisuri. Solicit, deasemenea, obligarea făptuitorilor la plata despăgubirilor civile constând în daune materiale şi morale.

Şef Serviciu, 2ex./A3 02.241

19 - iunie - 2015

One Response so far.

  1. Contra spune:

    Oamenii inculti nu inteleg iar oamenii culti nu suporta limbajul! Fiti mai clari/concisi!

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg