logoImpact EST nr. 845 - 30.10.2020

10171075_1649183802025368_5499029817073698634_n-2A fost sau n-au fost alegeri electorale corecte la Galaţi? Dacă ne luăm după ce s-a votat la BEM şi BEJ, cică da. Dacă ne luăm după îndârjirea cu care oamenii numiţi de partied la Birourile de votare, cam nu. Căci ce noimă are să te opui la ceva care indubitabil este corect? De dragul transparenţei şi al aşezării pe temei sănătos a vieţii publice, oată populimea reprezentată la BEM şi BEJ trebuia să voteze da pentru renumărare. Agenţii de teren ai PSD, apoi ai ALDE şi la final şi ai PMP au zis Nţţ! Şi zis a rămas. Nu s-au renumărat. Au zis da PNL şi UNPR, dar erau o minoritate, deci democraţia a învins. Sau a înfrânt. Modelul muclesului cu teroriştii din decembrie se perpetuiază, nu ştim de ce trebuia împuşcat Ceauşescu chiar de Crăciun, nu ştim cine a chemat minerii la Bucureşti, nu ştim de ce a rămas Băsescu jupân peste România chiar dacă 7,4 milioane au zis că nu, ce mai contează că nu vom şti dacă la 5 iunie a fost ales Ciumacenco sau Pucheanu?! Contează însă la scara căderii definitive a Galaţilor sub stăpânirea PSD, pentru că e mai puţin bun simţ (vorba lui Crin Antonescu), dar e mai multă penalitate.

Domnule procuror, sunt falsuri în procesul electoral!

PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL FILIALA GALAŢI, prin reprezentant legal Nicusor Ciumacenco, formulează sesizare penală cu privire la săvârşirea unor infracţiuni electorale, prevăzute de art. 387 alin. 1 lit. C, art. 388 şi art. 391 din Codul Penal. Sesizarea vizează desfăşurarea scrutinului pentru desemnarea funcţiilor de primar al municipiului Galaţi, consilier local al municipiului Galaţi şi consilier judeţean al judeţului Galaţi din data de 5 iunie 2016.

Din analiza datelor centralizate de Biroul Electoral Central (anexate prezentei cereri) rezultă o serie de nereguli de natură a altera înregistrarea ori însumarea rezultatelor obţinute în secţiile de votare şi evidenţiază falsificarea unor înscrisuri folosite în cadrul procesului electoral la birourile electorale.

1.Din analiza Proceselor Verbale întocmite în aproximativ 20 de Secţii de Votare din Circumscripţia Electorală a Municipiului Galaţi, se observă existenţa unui număr de aproximativ 9.000 de buletine de vot nejustificate (în plus sau în minus), diferenţă faţă de numărul buletinelor de vot înmânate conform legii în secţiile respective, raportat la numărul total al alegătorilor din listele electorale. Conform art. 60 alin. 2 din Legea 115/ 2015, ”pentru întreaga circumscripţie electorală, buletinele de vot sunt imprimate… într-un număr egal cu al alegătorilor înscrişi în listele electorale, cu un plus de 10%”.

Spre exemplu, în Secţia de Votare nr. 1 din municipiul Galaţi sunt înscrise în listele electorale 1.303 persoane şi, conform art. 60 din Legea 115/2015, ar fi trebuit înmânate un număr de 1.433 de buletine de vot. Din Procesul Verbal încheiat în data de 4.06.2016 (anterior alegerilor) privind predarea-primirea buletinelor de vot necesare desfăşurării votării rezultă că au fost predate un număr de 1.300 de bucăţi, ambalate în 13 pachete sigilate a 100 de bucăţi fiecare.

Conform Procesului Verbal privind consemnarea rezultatului votării (ulterior alegerilor) pentru Primar din data de 5 iunie 2016 al Sectiei de votare nr 1, rezultă că au fost predate către Biroul Electoral Municipal, în vederea centralizării, doar 603 buletine de vot, fără a se oferi vreo explicaţie cu privire la diferenţa de 697 de buletine de vot. Aceleaşi nereguli apar şi în cazul numărului de buletine de vot care ar fi fost înmânate în cazul alegerilor pentru Consiliul Local (doar 604 buletine consemnate în data de 5.06.2016, faţă de 1.300, în ziua precedentă) şi pentru Consiliul Judeţului (doar 610 buletine consemnate în data de 5.06.2016, faţă de 1.300, în ziua precedentă), fără a se oferi vreo explicaţie cu privire la aceste diferenţe.

În alt caz, la Secţia de Votare nr. 7 din municipiul Galaţi, sunt înscrise în listele electorale 954 de persoane şi ar fi trebuit primite, conform art. 60 din Legea 115/2015, 1.049 de buletine de vot. Din Procesul Verbal din 4.06.2016 (anterior votării) privind predarea-primirea buletinelor de vot necesare desfăşurării votării rezultă că au fost predate un număr de 1.000 de bucăţi, ambalate în 10 pachete sigilate a 100 de bucăţi fiecare. Din Procesul Verbal privind consemnarea rezultatului votării pentru Primar din data de 5 iunie 2016 (ulterior votării) al Sectiei de votare nr. 7 rezultă că au fost trimise către Biroul Electoral Municipal, în vederea centralizării, 2.190 de buletine de vot, fără a se oferi vreo explicaţie cu privire la diferenţa uriaşă de 1.190 de buletine de vot. În mod identic s-a întâmplat şi în cazul alegerilor pentru Consiliul Local şi cel al Judeţului Galaţi.

Numărul total al buletinelor de vot consemnate ilegal în sistem prin falsificarea Proceselor Verbale, doar în aceste aproximativ 20 de secţii, este de aproximativ 9.000, un număr de natură să răstoarne diferenţa între primele patru poziţii ale ierarhiei pentru funcţia de primar al Galaţiului şi să modifice radical componenţa Consiliului Local al municipiului Galaţi şi al Consiliului Judeţului Galaţi.

În oraşul Tg. Bujor, în secţia de votare nr. 217 din Umbrăreşti, sunt 476 persoane înscrise pe listele electorale permanente şi trebuiau distribuite 524 de buletine de vot, conform art. 60 din Legea 115/ 2015. În schimb, s-a împărţit un număr mai mult decât dublu: 1.250 de buletine de vot atât pentru primar, cât şi pentru consiliul local şi CJ. În comuna Bălăbăneşti, secţia de votare nr. 224 (sat Bursucani), sunt 305 persoane înscrise pe listele electorale permanente şi trebuiau distribuite 336 de buletine de vot, conform art. 60 din Legea 115/ 2015. În schimb, s-a împărţit un număr dublu: 600 de buletine de vot pentru primar, 603 pentru Consiliul Local şi 604 pentru Consiliul Judeţului. În comuna Gohor, secţia de votare nr. 317 (Gara Berheci), sunt 308 persoane înscrise pe listele electorale permanente, şi trebuiau distribuite 339 de buletine de vot, conform art. 60 din Legea 115/ 2015. În schimb, s-a împărţit un număr dublu: 600 de buletine de vot atât pentru primar, cât şi pentru consiliul local şi CJ. Toate aceste aspecte reunesc elementele infracţiunii prevăzute de art. 391 alin. 1 şi 4 CP.

2. La aproximativ 40% din secţiile de votare s-au făcut modificări în procesele verbale

de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare la predarea acestora la B.E.C.M. nr. 1 Galaţi sau pe traseu, după semnarea acestora de către membrii din secţiile de votare. Modificările nu îndeplinesc condiţiile de legalitate prevăzute în Hotărârea BEC nr. 21 din 26.04.2016 care la art. 3 alin. 4 prevede că ”eventualele corecţii ale datelor înscrise în Procesele Verbale se vor certifica prin semnătură de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi prin aplicarea ştampilei de control al biroului electoral al secţiei de votare”. Ele trebuie şi semnate în colţul din dreapta sus de ceilalţi membri ai Biroului Electoral al Secţiei de Votare, lucru care nu s-a întâmplat.

Acest fapt ne face să considerăm că datele înscrise în Procesele Verbale respective sunt modificate în mod fraudulos, prin falsificarea acestor documente sub aspectul alterării scrierii (art. 391 alin. 1 şi 4 CP).

3. La două dintre secţiile de votare preşedintele a plecat acasă în cursul nopţii

de 5 spre 6 iunie, cu toate materialele electorale şi ştampilele din secţia de votare, înainte de predarea Proceselor Verbale şi ştampilei de control. Le-a predat la BECM nr. 1 Galaţi în cursul zilei de 06.06.2016. Solicităm să dispuneţi efectuarea de cercetări pentru a identifica eventuale elemente privind falsificarea documentelor electorale în aceste două situaţii.

4. În urma analizei datelor centralizate şi publicate de Biroul Electoral Central, la alegerile din 5 iunie pentru funcţia de primar al municipiului Galaţi au fost 93.198 voturi valabil exprimate (totalul sumelor înscrise în dreptul literei ”c” din Procesul Verbal pentru consemnarea rezultatelor din 5 iunie).

Cu toate acestea, cei 12 candidaţi însumează, tot conform BEC, doar 92.130 de voturi, existând o diferenţă de 1.068 de voturi care nu poate fi justificată.

 

Având în vedere că între primii doi candidaţi diferenţa este de 1.105 voturi

considerăm că şi această eroare este de natură a vicia rezultatul alegerilor, alături de celelalte erori prezentate anterior. Considerăm că şi aici sunt întrunite condiţiile art. 391 alin. 1, 3 şi 4 CP, prin introducerea de date şi informaţii care duc la alterarea sistemului informaţional necesar stabilirii rezultatelor alegerilor.

Un număr atât de ridicat de nereguli arată existenţa unei fraude extinse, de natură să afecteze întreg procesul electoral. Se pune sub semnul întrebării legalitatea rezultatului votului din 5 iunie 2016 pentru funcţia de primar al Municipiului Galaţi precum şi atribuirea numărului mandatelor de consilier local al municipiului Galaţi şi consilier al Judeţului Galaţi.

Solicităm efectuarea de cercetări sub toate aceste aspecte, tragerea la răspundere penală a celor care se fac vinovaţi de săvârşirea faptelor şi anularea actelor civile rezultate din săvârşirea acestor infracţiuni.

Pentru PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL, filiala Galaţi, Nicuşor Ciumacenco

18 - iunie - 2016

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Directoareasa DSP Ga

Medicul Liliana Moise a fost repusă, în luna iulie, 2020, ...

Directorul Oprea de

De fapt, la sacul cu care va încasa pensia specială, ...

Hahui e pe făraş,

În sfârşit, re-Primarul Ionuţ-Florin Pucheanu şi aparatul politic din spatele ...