logoImpact EST nr. 893 - 05.12.2021

În legătură cu articolul publicat în nr. 584/27.04.2015 al săptămânalului Impact Est, intitulat “Înverşunare şi refuz pe banii noştri: 475.000 euro au devenit 1,4 milione!”, am de făcut următoarele precizări:

1. Afirmaţia “Mircea Ostache, fost director PIU (Unitatea de Implementare a Proiectului) în Primăria Galaţi pe două proiecte ISPA cu finanţare UE şi locală” este falsă. Am fost şeful serviciului Unitatea de Implementare a Proiectului ISPA în cadrul unui proiect ISPA, anume “Management integrat al deşeurilor urbane solide în Municipiul Galaţi şi împrejurimi”. Celălalt proiect ISPA de care a beneficiat oraşul Galaţi şi-a desfăşurat activitatea în cadrul SC APĂ CANAL SA.

2. Afirmaţia că “refuzul său de a achita o factură de 475.000 de euro, proveniţi de la Uniunea Europeană, aşa că suportăm cu toţii suma asta devenită astronomică, ea fiind deja achitată de către Primăria Galaţi” este falsă şi are grave carenţe logice. În primul rând, conform Memorandumului de finanţare şi celorlalte documente de bază din cadrul proiectului, Consultantul ISPA deşeuri şi nu Unitatea de Implementare a Proiectului a avut responsabilitatea de a valida sau invalida certificatele interimare de plată transmise de către contractori.

În al doilea rând, vorbind de un proiect finanţat de Uniunea Europeană, plata din fonduri europene a unor bani necuveniţi conform contractelor semnate ar fi atras după sine atât returnarea banilor de către Municipiul Galati, cât şi corecţii consistente. Din fericire, Consultantul din cadrul proiectului ISPA, în urma unei analize atente a contractului, a ajuns la concluzia că factura S.C. Vâlceana S.A. pentru lucrări diverse şi neprevăzute, în condiţiile în care nu au existat lucrări neprevăzute, nu poate fi acceptată la plată.

3. Referitor la fluxul de corespondenţă prezentat în articol, vă informez că descrierea dvs. este o compilaţie de informaţii fictive şi interpretări eronate.

Pe de o parte, S.C. Vâlceana S.A. nu a putut depune o factură finală în data de 19.05.2009, ţinând cont că procesul verbal de recepţie finală a fost încheiat în data de 30.10.2009.

Pe de altă parte, S.C. Vâlceana S.A. nu se putea adresa Primăriei Galaţi pentru aspecte legate de acest contract (în conformitate cu termenii contractuali), ci Consultantului responsabil de asistenţa tehnică.

4. Fiind vorba de un număr impresionant de informaţii eronate, mă voi limita doar a le trece în revistă pe celelalte:

Afirmaţia că “la fonduri europene (…),salariul era de circa 8-9000 de lei net” este eronată. Suma este mult mai mică şi, în sprijinul acestei afirmaţii, vă anexez sumele exacte aferente salariului, încasate de la Primărie între 2008 – 2012;

Afirmaţia “M. Ostache a plătit cu scaunul, fiind trecut din funcţia de director pe fonduri europene, unde leafa era de circa 8-9000 de lei noi în mână, la o muncă de conţopist cu mânecuţe” este eronată şi ea. Proiectul ISPA s-a finalizat în anul 2011, motiv pentru care membrii Unităţii de Implementare a Proiectului au primit alte atribuţii de serviciu.

Afirmaţia “Abil fiind, el a acţionat Primarul în judecată că i-a tăiat leafa şi instanţa a obligat instituţia să-l reîncadreze cu aceeaşi retribuţie, plus plata retroactivă.“ este o invenţie. Această declaraţie nu are niciun corespondent, cât de vag, în realitate.

Concluzia:

1. Factura SC VÂLCEANA SA nu a fost acceptată la plată de către Consultantul ISPA (Echipa de Asistenţă Tehnică). Oricum, suma de 471.044,47 Euro, solicitată de către SC VÂLCEANA SA, corespunde unor lucrări neexecutate de către SC VÂLCEANA SA. Nu comentez hotărârile ulterioare ale instanţei.

2. În urma auditului efectuat de Autoritatea de Audit din cadrul Curţii de Conturi, sumele în cadrul contractului cu S.C. Valceana S.A. au fost decontate corect.

3. Afirmaţiile referitoare la persoana mea şi la rolul în cadrul proiectului ISPA sunt eronate în cele mai mici detalii.

În urma lecturii articolului din Impact Est, este evident că acesta a fost scris fără un dram de documentare. Acesta nu prezintă decât speculaţii, iar informaţiile prezentate ca fapte sunt, în proporţie copleşitoare, neadevărate, după cum se poate constata uşor dintr-o rapidă consultare a documentelor din cadrul proiectului ISPA, cât şi din analiza documentelor referitoare la veniturile mele şi motivele transferului. Aş spune că sunt trei informaţii adevărate în acest articol, pe care le pot prezenta succinct: faptul că am fost şeful Unităţii de Implementare a Proiectului ISPA deşeuri, faptul că a existat un contract cu SC VÂLCEANA SA şi faptul că SC VÂLCEANA SA a pretins plata unei sume aferente unor lucrări neexecutate.

Mircea Ostache 1 - mai - 2015

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Primarul şi cei 15

Aceşti izmenari stau toată ziua cu stufu-n gură şi calcă ...

HARTA COLINDELOR ROM

HARTA COLINDELOR ROMANESTI  

Andrea Chiş candide

Judecătoarea Andrea Chiş, plecată în CSM de la Curtea de ...

Gabriela Baltag, can

• „Mi-aş dori să redau CSM transparenţa de odată. Trebuie ...

Informare contribuab

INFO-Solicitarea certificatelor de rezidenta din SPV de catre PF