http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
logoImpact EST anul XXIII – 2024, nr. 988 - 20.07.2024

ugal 404Nu scriem degeaba

Avem confirmarea din partea Comisiei de Etică a Senatului Universităţii Dunărea de Jos, prin Raportul CEU nr 619/23 11 2015: s-au săvârşit o serie de încălcări ale normelor de etică şi deontologie universitară şi abateri de la buna conduită în cercetare, de către prof. dr.ing. Ionel Chirică, conf. dr.ing.Felicia Elena Beznea şi de către conf dr. ing. Doina Boazu. Se confirmă şi suspiciunile că faptele de mai sus presupuneau aspecte de plagiat şi autoplagiat, furnizare de informaţii false şi raportare de lucrări plagiate în proiecte finanţate la nivel naţional şi internaţional, declaraţii false cu privire la rezultatele cercetării în vederea obţinerii gradaţiilor de merit.

Confirmarea vine după aproape doi ani

din momentul în care apărea prima semnalare a acestor devieri de la conduita universitară în publicaţia Impact şi după un şir istovitor de procese de hărţuire a jurnaliştilor de la Impact. Nici când faptele erau de domeniul evidenţei nu s-a decis o cercetare riguroasă a exceselor de zel în a acoperi plagiatele şi autoplagiatele. În singura conferinţă de presă susţinută de rectorul Iulian Bârsan, acesta s-a simţit lezat de semnalarea în presa neobedientă a existenţei unor astfel de fapte în Universitatea din Galaţi, asociată volens nolens cu o „şcoală de plagiatori”. Până la urmă, ceva raţiune s-a mai găsit prin birourile de la Ugal şi s-a hotărât o oarecare rigoare. Prin decizia rectorului nr 3000/29 10 2015 s-a înfiinţat Comisia de Analiză care a elaborat un raport final (42111/16 11 2015).

Da , ne punem cenuşă în cap, se confirmă

avem fapte de plagiat şi autoplagiat, furnizare de informaţii false şi raportare de lucrări plagiate în proiecte finanţate la nivel naţional şi internaţional, declaraţii false cu privire la rezultatele cercetării în vederea obţinerii gradaţiilor de merit, deci e vremea unor sancţiuni. Şi s-au dat: conf.dr.ing. Boazu Doina-avertisment scris; prof.dr.ing. Chirică Ionel-suspendarea, pe o perioadă determinată de timp, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control, ca membru în comisii de doctorat, de master sau de licenţă, pe o durată de doi ani; conf.dr.ing. Beznea Felicia-suspendarea, pe o perioadă determinată de timp a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control, ca membru în comisii de doctorat, de master sau de licenţă, pe o durată de doi ani.

Faţă de aceste jenante situaţii, Comisia de Etică propune

ca după rămânerea definitivă a deciziei, să se retragă toate lucrările publicate prin încălcarea normelor de bună conduită. Cei doi profesori de plagiate şi autoplagiate au şi obligaţia de a face dovada înregistrării cererilor de retragere a lucrărilor din CV-uri, de la editurile unde acestea au fost publicate, de pe paginile web personale şi din alte baze de date. Semnat de preşedintele Comisiei de analiză , prof.dr.ing. Lorena Deleanu, şi de prof.dr ing. Elisabeta Vasilescu şi Vasile Marinescu, şi avizat de preşedintele Comisiei de Etică, Vlad Ciprian şi de consilierul juridic, Alexandru Opreanu, raportul precizează că se impune reanalizarea de către forurile competente, a modului în care au fost atribuite gradaţiile de merit pentru susnumiţii Beznea Felicia şi Chirică Ionel, pentru a se constata dacă au fost utilizate lucrările care au făcut obiectul analizei şi în ce măsură au influenţat acordarea respectivelor recompense materiale.

De-a dreptul revoluţionar de moral

punctul 2 al concluziilor vorbeşte de suspendarea drepturilor materiale dobândite prin obţinerea gradaţiei de merit în mod ilicit. Pentru că a trecut ceva timp de la publicarea articolului , să mai amintim cam care este dimensiunea„materială” a devierii de la deontologie şi onestitate profesională: o acumulare de bunuri serioasă, tradusă generic în deviza „Chirică- cinci case”. Conform declaraţiei de avere din 2013, Ionel Chirică are în prezent (2014), nici mai mult nici mai puţin decât 5 (cinci) case (situaţie care l-ar face să pălescă de invidie până şi pe Năstase-patru-case) însumând o suprafaţă totala de 1.190 metri pătraţi, după cum urmează: casa 1 = 70 mp, casa 2 = 300 mp, casa 3 = 280 mp, casa 4 = 260 mp, casa 5 = 280 mp. Ultima achiziţie datează din 2012, are suprafaţa de 280 metri pătraţi, îi aparţine integral şi, în mod evident, o mare parte din banii cu care a fost cumpărată, ar putea proveni din proiectele de cercetare câştigate şi derulate în perioada când, deja, avea lucrări ştiinţifice suspecte de plagiat, cu predilecţie în epoca ministrului Daniel Funeriu. Tot în declaraţia de avere din 2013, profesorul Ionel Chirică, scrie fără să-i tremure mâna, sumele de bani din conturi: 220.000 lei la Millenium Bank, 60.000 lei la ING Bank, 1.000 euro tot la ING Bank şi 6.000 euro la Banca Transilvania. Din declaraţiile de avere, pe 2011, 2012 şi 2013, ale profesorului Ionel Chirică, mai rezultă: pe 2011, 100.000 lei (1 miliard lei vechi) încasaţi numai din cercetare (vezi pagina 5 din Declaraţia de avere pe 2011), pe 2012, 39.500 lei (395 milioane lei vechi) încasaţi din cercetare şi ca expert naţional în probleme ştiinţifice (2012) şi pe 2013, 46.400 lei (464 milioane lei vechi) încasaţi din cercetare şi ca expert naţional în probleme ştiinţifice. Curat murdar cercetare! Câte revelaţii (aproximativ ştiinţifice) ies şi din cercetarea conturilor, nu?

Silviu VASILACHE 11 - decembrie - 2015

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Din 22 iulie 2024 de

Începând cu ziua de luni, 22 iulie 2024, demarează o ...

Pensionarii români,

  O noutate apărută în legislaţia vizând acordarea pensiilor este aceea ...

Am acţionat în ins

De ce? Pentru că mi se încalcă drepturile de cetățean ...

Ultimul mare cărtur

Zi de mare tristețe pentru cultura română. Ultimul mare cărturar român, ...

A câștigat Spania!

A câștigat pentru că a venit la acest campionat european ...