logoImpact EST nr. 899 - 25.01.2022

Poze H. coanda nr.26_resAşa cum am mai arătat, prin decizia civilă nr.462/19.06.2013, instanţa de control a dispus ca în rejudecarea dosarului nr.2/121/2001* al Tribunalului Galaţi, să se analizeze toate sentinţele şi deciziile existente în dosar, să se analizeze situaţia bunurilor debitoarei SC Hortigal SA Galaţi şi să se aplice toate hotărârile pronunţate în acest faliment, întârziat încă din anul 2001. În urma documentării, aşa cum am punctat şi în precedentele două episoade, rezultă că judecătorul sindic nu a ţinut cont de cele stabilite de instanţa superioară prin decizia mai sus citată, ba mai mult a scos din procedură o parte a creditorilor incomozi şi astfel, nu a mai analizat şi judecat neregulile invocate de aceştia, aspecte care au dus la vicierea gravă a adevărului, fie el şi judiciar.

Ne-am tot întrebat de ce a închis doamna judecător-sindic Diana Mihaela Oancea procedura cu atâta grabă? A fost favorizat sau defavorizat cineva? De frica DNA-ST Galaţi? A auzit ceva de la soţul-poliţist implicat în ancheta demolării patrimoniului Hortigal? A pus cineva mâna pe averea statului, folosindu-se de falimentul SC Hortigal SA Galaţi, folosind, în mod curat murdar, justiţia ,,neprihănită” din Republicuţă?

Noi doar prezentăm acte şi fapte, lăsându-vă pe dumneavoastră să trageţi concluziile necesare asupra modului în care se face justiţie la Galaţi.

 

Tot patrimonial Hortigal a fost hoţit printr-un act anulat de instaţă!

Iată!, actul de Adjudecare al BEJ Viţelaru Dumitru redactat în data de 07.05.2002 şi anexa acestuia redactată şi emisă după cinci ani, în data de 26.02.2007, prin care tot patrimoniul SC Hortigal SA Galaţi a fost înstrăinat au fost anulate irevocabil de justiţia corectă din Galaţi.

Judecătorul sindic, doamna Diana – Mihaela Oancea, deşi are la dispoziţie toată documentaţia necesară, din motive necunoscute, o ignoră şi se face că judecă, în continuare numind un nou lichidator judiciar.

Pentru o mai bună înţelegere a situaţiei trebuie spus că procedura de executare silită a fost încuviinţată de judecătoarea Carmen Sandu, prin Încheierea din 22.03.2002 în dosarul nr. 400/60/VD/ 2002 al Judecătoriei Galaţi şi s-a finalizat prin adjudecarea patrimoniului de către SC Makinvest Com SRL Galaţi, întocmindu-se procesul verbal de licitaţie şi Actul de Adjudecare, ambele din data de 07.05.2002.

Ulterior, prin cererea lichidatorului judiciar de la acea dată, Expert lichidator Iaşi, actele de executare silită, încuviinţate prin încheierea mai sus menţionată, au fost anulate pe două căi: 1. Contestaţia la executare, admisă prin Sentinţa nr.3667 din 15.04.2002 a Judecătoriei Galaţi, devenită irevocabilă prin Decizia nr.3649/R din 07.11.2002 a Tribunalului Galaţi şi 2. Apel împotriva Încheierii din 22.03.2002 de încuviinţare a executării silite, admis prin Decizia nr.493 din 30.05.2002 a Tribunalului Galaţi, devenită irevocabilă prin Decizia nr.1205/R din 27.09.2002 a Curţii de Apel Galaţi.

Oare acesta să fie motivul?

Sau poate că unii lichidatori judiciari nu şi-au îndeplinit în mod onest sarcinile de serviciu, conform legii falimentului, iar judecătorii sindici care au funcţionat în dosar nu au fost consecvenţi în deciziile lor şi nu au dispus intrarea în legalitate? Desigur, operăm cu retorisme, dar aceste întrebări îmi dau dreptul, mie, ca ziarist care am urmărit şi am scris despre desfăşurarea acestui faliment încă de la începuturi, să vă prezint şi să vă arăt că patrimoniul debitoarei SC Hortigal SA Galaţi a fost devalizat, iar o parte a acţionarilor şi a creditorilor a fost eliminată în mod abuziv, împrejurare care ar impune rejudecarea acestei cauze dusă cu tendinţă în zone deubioase.

 

Lichidatorul MG Expert sare ca broasca-n beton!

Şi, datorită unui puseu de conştiinţă, a se citi frică de DNA-ST Centrală, acest lichidator judiciar MG Expert SPRL Galaţi a formulat o cerere de chemare în judecată, astfel luând fiinţă dosarul nr.1991/121/2010 al Tribunalului Galaţi, prin care a solicitat:

1) – Constatarea nulităţii absolute a procesului-verbal de licitaţie şi a actului de adjudecare incheiat la data de 07.05.2002, precum şi a anexei  acestuia,  încheiată la data de 26.02.2007, de către C.I. Executor Judecătoresc Viţelaru Dumitru, privind adjudecarea  patrimoniului  SC Hortigal SA Galaţi de către pârâta SC Makinvest Com SRL Galaţi.

2) – Repunerea părţilor in situaţia anterioară încheierii procesului-verbal de licitaţie şi a actului de adjudecare din data de 07.05.2002, precum şi a anexei încheiată la data de 26.02.2007, astfel încât toate bunurile care au făcut obiectul actelor nominalizate sa revină liber de sarcini in patrimoniul SC Hortigal SA.

3) – Întoarcerea executării efectuată în baza titlului executoriu C.S./042/22.11.2002, prin restabilirea situaţiei anterioare executării.

4) – Obligarea pârâtei SC Makinvest Com SRL Galaţi la plata cheltuielilor de judecată.

În timpul desfăşurării procesului lichidatorul judiciar MG Expert SPRL Galaţi, prin avocatul Giosan Mihai, a depus la instanţă toate documentele doveditoare care arată că executarea silită efectuată de BEJ Viţelaru Dumitru a fost irevocabil anulată,  asta ca să exemplificăm ce face frica de DNA-ul Central din om!

Nu a ştiut săracul om că la DNA-ul ST Galaţi, căruia i-a fost pasată lucrarea, doarme liniştit, în noul şi răcorosul sediu.

În concluzie, trebuie spus că specialiştii pe care i-am consultat ne-au precizat că în asemenea condiţii falimentul debitoarei SC Hortigal SA Galaţi nu se poate finaliza până la finalizarea dosarului civil nr.1991/121/2010 al Tribunalului Galaţi, pentru că în cauză s-a cerut repunerea părţilor în situaţia anterioară şi întoarcerea executării silite efectuată de BEJ Viţelaru Dumitru, iar hotărârea care se va pronunţa poate reconfigura structura şi cuantumul masei credale.

Ne întrebăm şi noi ca simpli cetăţeni, de ce s-a grăbit judecătorul sindic, doamna Diana – Mihaela Oancea, să închidă procedura, când încă mai pot exista bunuri de valorificat?  Chiar şi ADS-ul poate fi îndestulat?

Oare se va sesiza DNA ST Galaţi, sau doarme în continuare  pe saltelele pe care le-a pus fix pe ţambalul marilor cazuri de corupţie patentate în Republicuţa-chibuţ Galaţi?

Aşteptăm.

 

A consemnat, Gelu Ciorici 18 - septembrie - 2015

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Patronul: prima viol

În data de 23. 12. 2021, în jurul orei 12,10, ...

Ucraina şi România

Despre acest subiect am început să scriu mai aplicat încă ...

La un pas de război

Criza ucraineană continuă să se adâncească. Rusia a depăşit probabil ...

Dan Dobrea şi-a cun

Frumoasa şi distinsa co-fondatoare a restaurantului THE LIVINGROOM din Galaţi, ...