logoImpact EST nr. 889 - 17.10.2021

Primăria municipiului Galaţi a încheiat contractul nr.65196/03.07.2008 cu SC VÂLCEANA SA pentru „construirea unei staţii de sortare şi compostare şi a două puncte verzi”. In acest contract, care a fost plătit din fonduri ISPA şi creditul BEI, nu este nici o referire la drum de acces.

Mai mult, achizitorul – Primăria municipiului Galaţi – avea obligaţia să admită la plată numai lucrări real executate sau activităţi realizate la lucrarea de bază, cât şi la organizarea de şantier.

Plata din fonduri europene a unui drum de acces executat de Vâlceana, în lipsa unei proceduri de achizitie şi a unei autorizaţii de construire, ar fi însemnat un abuz în serviciu din partea mea, pe care nu am fost dispus să îl fac.

Am precizat în nenumărate rânduri că drumul de acces trebuia realizat de către Consiliul Local. În acest sens, pe perioada proiectului, am trimis mai multe adrese către Directia Gestiunea Patrimoniului, solicitând acte de proprietate asupra unui teren pentru a edifica un drum de acces, sau iniţierea unor demersuri legale pentru a avea un drum de acces. Am discutat această problemă în mai multe Comitete de monitorizare ale măsurii ISPA. Rezultatul este cel pe care îl aveam la acest moment.

Achizitorul avea obligaţia de a pune la dispozitie căile de acces rutier. Nu a făcut-o şi Vâlceana ar fi putut să notifice Primăria cu privire la acest aspect. Mai mult, putea opri lucrările până la rezolvarea acestei notificări. De ce nu a făcut-o?

Dacă ar fi oprit lucrările, Vâlceana SA nu ar fi primit bani din contractul nr.65196/03.07.2008, ceea ce era evident în dezavantajul SC Vâlceana SA. Asa că s-a folosit drumul de acces edificat de către SC VÂLCEANA SA până la construirea unui drum de acces pe proprietatea Consiliului Local.

In ceea ce priveşte drumul de acces, acesta a avut mai multe variante. Una dintre ele trebuie executată de către Mineral Construct, dar nu a fost finalizat deoarece actul de proprietate al Primăriei municipiului Galaţi se suprapunea peste actul de proprietate al SC ARCELORMITTAL SA.

In legătură cu neefectuarea schimbului de teren cu Vâlceana, nu sunt în măsură să vă răspund. Dar cu siguranţă sunt alte Direcţii din Primăria municipiului Galaţi care o pot face.

Preluarea secvenţială a unor informaţii de la SC VÂLCEANA SA conduce la un adevăr truchiat, evident favorabil SC VÂLCEANA SA. Pentru a avea parte de o reflectare mai obiectivă, ar trebui ca documentare jurnalistică să nu se bazeze doar pe informaţiile furnizate de SC VÂLCEANA SA. Sunt sigur că sunt multe adevăruri care nu convin SC VÂLCEANA SA şi ca atare, nu sunt spuse.

In speranţa că la un viitor material jurnalistic o să îmi solicitaţi un punct de vedere, vă rog să publicaţi acest material în ziarul dumneavoastră.

Cu respect,

Mircea Ostache

26 - iunie - 2015

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg