logoImpact EST nr. 845 - 30.10.2020

Codul Fiscal va fi modificat de Guvern, de la 1 august 2017, în sensul că angajatorii au obligaţia de a plăti contribuţia de asigurări sociale la nivelul salariului minim, astăzi de 1.450 lei, pentru salariaţii cu timp parţial de muncă, indiferent dacă remuneraţia este sub nivelul salariului minim. Codul Fiscal va fi modificat de Guvern, printr-un nou articol, după cum urmează:

O tâmpenie marca pesede

„Baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajatori sau persoane asimilate acestora va fi:
(1) Pentru persoanele prevăzute la art. 136 lit. c) (persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, atât pe perioada în care persoanele fizice care realizează venituri din salarii ori asimilate salariilor desfăşoară activitate, cât şi pe perioada în care acestea beneficiază de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate – n.r.), baza lunară de calcul pentru contribuţia de asigurări sociale o reprezintă suma câştigurilor brute, realizate de persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor asupra cărora este datorată contribuţia individuală.
(2) Prin excepţie, în cazul câştigului lunar brut realizat în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, inclusiv în cazul celor care prevăd plata în acord, al cărui nivel este sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, venitul luat în calcul la determinarea bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorată de angajatori sau persoanele asimilate acestora este salariul minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care este datorată contribuţia, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună, în care contractul a fost activ.
Persoanelor prevăzute la art. 136 lit. c) nu le sunt aplicabile prevederile alin. 2 pe perioada în care salariaţii acestora se află într-una dintre următoarele situaţii: a) sunt elevi sau studenţi, cu vârsta până la 26 de ani, aflaţi într-o formă de şcolarizare; b) sunt ucenici în vârstă de până la 18 ani; c) sunt persoane cu dizabilităţi cărora prin lege li se recunoaşte posibilitatea de a lucra mai puţin de 8 ore pe zi; d) sunt pensionari pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii, cu excepţia pensionarilor care beneficiază de pensii în bazaunor legi speciale, precum şi a celor care cumulează pensia din sistemul public de pensii cu orice altă pensie stabilită într-un sistem de pensii neintegrat sistemului public de pensii; e) realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, dintre care unul este cu normă întreagă, iar baza lunară de calcul al acestuia este cel puţin egală cu salariul minim brut pe ţară“.
Prin derogare, noua impozitare intră în vigoare la 1 august 2017 şi va fi aplicată începând cu veniturile aferente lunii august 2017.
Guvernul precizează că în prezent există 1,1-1,2 milioane contracte de muncă cu timp parţial, 370.000 de salariaţi activi având un singur contract de muncă, cu timp parţial.

(A.B.) 28 - iulie - 2017

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Directoareasa DSP Ga

Medicul Liliana Moise a fost repusă, în luna iulie, 2020, ...

Directorul Oprea de

De fapt, la sacul cu care va încasa pensia specială, ...

Hahui e pe făraş,

În sfârşit, re-Primarul Ionuţ-Florin Pucheanu şi aparatul politic din spatele ...