logoImpact EST nr. 880 - 28.07.2021

Onorariile minimale sunt următoarele:
A. ÎN MATERIE CIVILĂ/CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
1. Activităţi şi cereri cu caracter necontencios
1.1. Notificări – onorariu orar, dar nu mai puţin de 225 lei;
1.2. Activităţi profesionale de obţinere a apostilării actelor / de traducere legalizată a actelor – 225 lei;
1.3. Asistare sau reprezentarea părţii la mediere/conciliere/negociere – 240 lei şedinţă;
1.4. Asistare sau reprezentarea părţii în faţa instituţiilor publice, altele decât instanţe/parchete/poliţie – 240 lei;
1.5. Asistare sau reprezentarea părţii în faţa terţilor – 120 lei
1.6. Cereri de strămutare – 240 lei;
1.7. Cereri de recuzare – 240 lei ;
1.8. Consultaţii juridice, redactarea de acte juridice tranzacţii/contracte civile/acte adiţionale/statute şi acte constitutive pentru înfiinţarea unor persoane juridice – 120 lei /ora;
1.9. Activităţile de atestare prevăzute la art.3 lit. c) şi d) din Legea 51/1995 – 120 lei;
1.10. Activităţile prevăzute la art.3 lit. g) şi h) din Legea 51/1995 – 1 % din valoare, dar nu mai puţin de 120 lei;
1.11. Activităţile prevăzute la art.3 lit.i1 ) din Legea 51/1995 – 240 lei.
2. Activităţi profesionale în procedura contencioasă
2.1. Acţiuni /cereri cu caracter special
2.1.1. cererile de valoare redusă, soluţionate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul X al cărţii a VI-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură civilă – 360 lei;
2.1.2. cererile privind ordonanţa de plată, prevăzută de titlul IX al cărţii a VI-a din Codul de procedură civilă – 50 % din onorariul prevăzut la pct.2.2, nu mai puţin de 360 lei;
2.1.3. cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără drept, soluţionate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul XI al cărţii a VI-a din Codul de procedură civilă – 840 lei;
2.1.4. cererile formulate pe cale de ordonanţă preşedinţială – 840 lei;
2.1.5. cereri de reexaminare; cereri de scutire de la plata taxei judiciare de timbru – 240 lei.
2.2. Acţiuni şi cereri evaluabile în bani:
2.2.1. până la valoarea de 5.000 lei – 450 lei;
2.2.2. între 5.001 lei şi 25.000 lei – 5 % din valoarea litigiului, însă nu mai puţin de 700 lei;
2.2.3. între 25.001 lei şi 100.000 lei – 4 % din valoarea litigiului nu mai puţin de 1250 lei ;
2.2.4. între 100.001 lei şi 250.000 lei -3 % din valoarea litigiului însă nu mai puţin de 4000 lei;
2.2.5. peste 250.000 lei – 2 % din valoarea litigiului însă nu mai puţin de 7500 lei;
2.2.6. peste 1 000 000 1 % din valoarea litigiului dar mai puţin de 12500 lei.
Sunt acţiuni evaluabile în bani şi se vor aplica onorariile stabilite mai sus următoarelor categorii de cereri:
a) în constatarea nulităţii, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea unui act juridic civil patrimonial;
b) privind constatarea existentei sau inexistentei unui drept patrimonial;
c) prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de act autentic de înstrăinare a unor bunuri imobile sau de constituire a unor drepturi reale asupra acestora;
d) acţiunile posesorii;
e) acţiuni petitorii – acţiunile care au ca obiect un dezmembrământ al dreptului de proprietate;
f) în revendicare;
g) privitoare la servituţi;
h) în materia partajului judiciar;
i) având ca temei plata nedatorata/îmbogăţire fără just temei;
j) în declararea simulaţiei unui act juridic;
k) reglementate de legislaţia privind reparaţiile cuvenite celor care sunt victime ale regimului comunist (Legea 10/2001; Legea 290/2003, etc).
2.3. Acţiunile/cererile cu caracter nepatrimonial:
2.3.1. cereri pentru constatarea existentei sau inexistentei unui drept nepatrimonial – 960 lei;
2.3.2. cereri in anularea sau in constatarea nulităţii unui act juridic nepatrimonial – 960 lei ;
2.3.3. cereri care privesc dreptul de folosinţă a bunului închiriat sau arendat, daca acestea nu privesc si plata anumitor sume de bani – 960 lei;
2.3.4. acţiunile în grăniţuire – 1200 lei.
2.4. În materia executării silite:
2.4.1. asistenţă/ reprezentare în procedura executării silite cu caracter patrimonial – se aplică onorariul de la pct.2.2;
2.4.2. asistenţă/ reprezentare în procedura executării silite cu caracter nepatrimonial – 960 lei;
2.4.3. contestaţie la executarea împotriva executării silite având caracter patrimonial – se aplică prevederile pct.3;
2.4.4. contestaţia la executare împotriva executării silite având caracter nepatrimonial – 1200 lei;
2.4.5. cereri de suspendare a executării silite, respectiv a executării provizorii – 480 lei;
2.4.6. cererile de întoarcere a executării silite – 1200 lei.
2.5. Acţiuni şi cereri referitoare la raporturile de familie :
2.5.1. pentru cererea de divorţ fără minori – 960 lei;
2.5.2. pentru cererea de divorţ cu minori – 1680 lei;
2.5.3. pentru cererile care nu sunt accesorii cererii de divorţ si care au ca obiect: stabilirea locuinţei copilului, exercitarea autorităţii părinteşti, stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere si educare a copiilor, dreptul părintelui sau al altor persoane decât părinţii de a avea legături personale cu copilul, locuinţa familiei – 840 lei;
2.5.4. tutela, curatela – 840 lei;
2.5.5. punere sub interdicţie – 840 lei;
2.5.6. tăgada paternităţii – 1200 lei;
2.5.7. asistare /reprezentare adopţie – 1440 lei.
(va urma)

(R.I.) 22 - septembrie - 2017

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Iluminat public cu s

Primăria municipiului Galați informează că aparate de iluminat stradal echipate ...

Devieri de trafic î

Primăria municipiului Galaţi informează că, în perioada 23 iulie -28 ...

Nouă etapă de dezi

Primăria municipiului Galaţi informează că în perioada 26-29 iulie 2021 ...

Controale la furnizo

comunicat presa

Idei şi muncă de

Ca majoritatea gălăţenilor, şi familia IOANOVICI - ALEXANDRU (Sandu) şi ...