logoImpact EST nr. 720 - 18.03.2018

Onorariile minimale sunt următoarele:
A. ÎN MATERIE CIVILĂ/CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
1. Activităţi şi cereri cu caracter necontencios
1.1. Notificări – onorariu orar, dar nu mai puţin de 225 lei;
1.2. Activităţi profesionale de obţinere a apostilării actelor / de traducere legalizată a actelor – 225 lei;
1.3. Asistare sau reprezentarea părţii la mediere/conciliere/negociere – 240 lei şedinţă;
1.4. Asistare sau reprezentarea părţii în faţa instituţiilor publice, altele decât instanţe/parchete/poliţie – 240 lei;
1.5. Asistare sau reprezentarea părţii în faţa terţilor – 120 lei
1.6. Cereri de strămutare – 240 lei;
1.7. Cereri de recuzare – 240 lei ;
1.8. Consultaţii juridice, redactarea de acte juridice tranzacţii/contracte civile/acte adiţionale/statute şi acte constitutive pentru înfiinţarea unor persoane juridice – 120 lei /ora;
1.9. Activităţile de atestare prevăzute la art.3 lit. c) şi d) din Legea 51/1995 – 120 lei;
1.10. Activităţile prevăzute la art.3 lit. g) şi h) din Legea 51/1995 – 1 % din valoare, dar nu mai puţin de 120 lei;
1.11. Activităţile prevăzute la art.3 lit.i1 ) din Legea 51/1995 – 240 lei.
2. Activităţi profesionale în procedura contencioasă
2.1. Acţiuni /cereri cu caracter special
2.1.1. cererile de valoare redusă, soluţionate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul X al cărţii a VI-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură civilă – 360 lei;
2.1.2. cererile privind ordonanţa de plată, prevăzută de titlul IX al cărţii a VI-a din Codul de procedură civilă – 50 % din onorariul prevăzut la pct.2.2, nu mai puţin de 360 lei;
2.1.3. cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără drept, soluţionate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul XI al cărţii a VI-a din Codul de procedură civilă – 840 lei;
2.1.4. cererile formulate pe cale de ordonanţă preşedinţială – 840 lei;
2.1.5. cereri de reexaminare; cereri de scutire de la plata taxei judiciare de timbru – 240 lei.
2.2. Acţiuni şi cereri evaluabile în bani:
2.2.1. până la valoarea de 5.000 lei – 450 lei;
2.2.2. între 5.001 lei şi 25.000 lei – 5 % din valoarea litigiului, însă nu mai puţin de 700 lei;
2.2.3. între 25.001 lei şi 100.000 lei – 4 % din valoarea litigiului nu mai puţin de 1250 lei ;
2.2.4. între 100.001 lei şi 250.000 lei -3 % din valoarea litigiului însă nu mai puţin de 4000 lei;
2.2.5. peste 250.000 lei – 2 % din valoarea litigiului însă nu mai puţin de 7500 lei;
2.2.6. peste 1 000 000 1 % din valoarea litigiului dar mai puţin de 12500 lei.
Sunt acţiuni evaluabile în bani şi se vor aplica onorariile stabilite mai sus următoarelor categorii de cereri:
a) în constatarea nulităţii, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea unui act juridic civil patrimonial;
b) privind constatarea existentei sau inexistentei unui drept patrimonial;
c) prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de act autentic de înstrăinare a unor bunuri imobile sau de constituire a unor drepturi reale asupra acestora;
d) acţiunile posesorii;
e) acţiuni petitorii – acţiunile care au ca obiect un dezmembrământ al dreptului de proprietate;
f) în revendicare;
g) privitoare la servituţi;
h) în materia partajului judiciar;
i) având ca temei plata nedatorata/îmbogăţire fără just temei;
j) în declararea simulaţiei unui act juridic;
k) reglementate de legislaţia privind reparaţiile cuvenite celor care sunt victime ale regimului comunist (Legea 10/2001; Legea 290/2003, etc).
2.3. Acţiunile/cererile cu caracter nepatrimonial:
2.3.1. cereri pentru constatarea existentei sau inexistentei unui drept nepatrimonial – 960 lei;
2.3.2. cereri in anularea sau in constatarea nulităţii unui act juridic nepatrimonial – 960 lei ;
2.3.3. cereri care privesc dreptul de folosinţă a bunului închiriat sau arendat, daca acestea nu privesc si plata anumitor sume de bani – 960 lei;
2.3.4. acţiunile în grăniţuire – 1200 lei.
2.4. În materia executării silite:
2.4.1. asistenţă/ reprezentare în procedura executării silite cu caracter patrimonial – se aplică onorariul de la pct.2.2;
2.4.2. asistenţă/ reprezentare în procedura executării silite cu caracter nepatrimonial – 960 lei;
2.4.3. contestaţie la executarea împotriva executării silite având caracter patrimonial – se aplică prevederile pct.3;
2.4.4. contestaţia la executare împotriva executării silite având caracter nepatrimonial – 1200 lei;
2.4.5. cereri de suspendare a executării silite, respectiv a executării provizorii – 480 lei;
2.4.6. cererile de întoarcere a executării silite – 1200 lei.
2.5. Acţiuni şi cereri referitoare la raporturile de familie :
2.5.1. pentru cererea de divorţ fără minori – 960 lei;
2.5.2. pentru cererea de divorţ cu minori – 1680 lei;
2.5.3. pentru cererile care nu sunt accesorii cererii de divorţ si care au ca obiect: stabilirea locuinţei copilului, exercitarea autorităţii părinteşti, stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere si educare a copiilor, dreptul părintelui sau al altor persoane decât părinţii de a avea legături personale cu copilul, locuinţa familiei – 840 lei;
2.5.4. tutela, curatela – 840 lei;
2.5.5. punere sub interdicţie – 840 lei;
2.5.6. tăgada paternităţii – 1200 lei;
2.5.7. asistare /reprezentare adopţie – 1440 lei.
(va urma)

(R.I.) 22 - septembrie - 2017

Lasa un raspuns


TACEA – O CATASTRO

În Raportul de Control al Camerei de Conturi a judeţului ...

Dr. Petrişor dă de

Frate, se pare că eşti cam degeaba medic (pentru că ...

Prosteală şi la me

Gogoriţa cu majorările salariilor medicilor de trei ori şi de ...