logoImpact EST nr. 855 - 28.01.2021

SINDICATUL SOLIDARITATEA DIN SERVICIILE PUBLICE
S.C. CALORGAL S.A. GALAŢI Tel: 0721.264.481 email: sindicatul.solidantatea.gl@gmail.com Afiliat la: Federaţia Sindicală din Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice Confederaţia Naţională Sindicală Cartel Alfa
Nr. 38/10.04.2017
Către,
Guvernul României
D-lui Prim-ministru, Sorin Mihai Grindeanu Ministerul Energiei,
D-lui Ministru, Toma-Florin Petcu
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene D-nei Ministru, Sevil Shhaideh
Autoritatea Naţională de Reglementare in Domeniul Energiei D-lui preşedinte, Niculae Havrilet
Comisia pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor D-lui Preşedinte, Iulian lancu
Comisia Europeană – Comisar European pentru Politici Regionale D-nei, Corina Cretu
Coordonator în Comisia pentru industrie, cercetare şi energie din Parlamentul European D-lui europarlamentar, Dan Nica
Prefectura Judeţului Galaţi D-lui Prefect, Gabriel Aurelian Panaitescu Primăria Municipiului Galaţi D-lui Primar, lonuţ Pucheanu
În atenţia,
C.N.S. CARTEL ALFA
D-lui Preşedinte, Bogdan luliu Hossu
Federaţia Sindicatelor din Servicii Comunitare de Utilităţi Publice D-nei Preşedinte, Ioana Stoica
Stimate Doamne, Stimati Domni,
Lansăm un apel de urgenţă către dumneavoastră în calitate de factori de decizie in vederea menţinerii şi funcţionarii cu caracter de permanenta si siguranţa a sistemelor publice de alimentare cu energie termica, care reprezintă cea mai bună soluţie pentru încălzirea locuinţelor şi furnizarea apei calde menajere către populaţia localităţilor romaneşti si, in cazul nostru, a municipiului Galaţi şi singura soluţie care răspunde atât necesităţilor sociale ale populaţiei, cât şi obligaţiilor legale ce revin autorităţilor publice locale şi centrale.
Conform legii 225/2016 autoritatile locale pot alege modalitatea de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat, dar nu sa decidă închiderea acestuia printr-o asumare politica. Mai mult, autoritatea publica locala este obligata sa organizeze sistemul centralizat de încălzire pe principii economice şi de eficienţă în condiţii care să ii permită să îşi îndeplinească misiunile şi obligaţiile specifice de serviciu public, sa gestioneze si sa asigure finanţarea furnizării acestui serviciu de utilitate publica, intr-un regim de funcţionare continuu al infrastructurii edilitare.
Totodată, date fiind circumstanţele specifice ale sistemului public de alimentare cu energie termica din Galaţi, suntem convinşi de faptul că acesta mai poate supravieţui doar cu implicarea Guvernului, având în vedere responsabilităţile constituţionale şi cele ce rezidă din legislaţia în domeniu (Legea 51/ 2006, modificata recent prin legea 225/2016, precum si legea 325/2006), producătorul S.C. ELECTROCENTRALE Galaţi S.A aflându-se în portofoliul Guvernului, iar societatea de distribuţie S.C. CALORGAL S.A. aparţinând de UAT. Pe fondul unei relaţionări precare în ultimii ani între cele două componente ale SACET-ului s-a ajuns la falimentul distribuitorului şi intrarea în insolvenţă a producătorului, impas major care riscă SĂ AFECTEZE 36.000 DE FAMILII ALE MUNICIPIULUI GALAŢI si să COMPROMITĂ DEFINITV TERMOFICAREA ÎN SISTEM CENTRALIZAT!
Solicităm amânarea luării deciziei de către Consiliul Local cu privire la închiderea sistemului de termoficare programata pentru 12 aprilie 2017 şi constituirea unei echipe comune de lucru Guvern – Primăria Galaţi pentru a se analiza toate variantele posibile. O astfel de echipă cu specialişti şi responsabili implicaţi ar putea stabili 1) soluţii eficiente pentru gestionarea unui sistem public de termoficare cu un parcurs realist sau 2) închiderea sistemului cu pregătirea tuturor măsurilor necesare astfel încât să fie realizate obligaţiile guvernamentale şi ale administraţiei locale şi respectate normele comunitare faţă de cetăţeni.
Veţi constata în materialul anexat acestui apel faptul că demersul nostru de oprire a distrugerii sistemului centralizat de termoficare din municipiul Galaţi se înscrie inclusiv în strategiile europene care vizează energia termică. Menţinerea în funcţiune a sistemului centralizat este un deziderat care rezolvă problema socială a salariaţilor întreprinderii, dar şi a familiilor gălăţene cu venituri mici care, din lipsa posibilităţilor materiale, sunt captive termoficării centralizate. Pentru aceste categorii sociale, distrugerea termoficării înseamnă condamnarea la o viaţă în frig şi mizerie.
Or, permiterea de către Guvernul României a unei situaţii care sa afecteze igiena si sanatatea publica este de natura a incalca insasi Constituţia României.
în anexa acestei scrisori detaliem toate aceste efecte imediate, în măsura în care le putem estima în lipsa unei analize de impact realizate de autorităţile competente, singurul demers care ar justifica o eventuală decizie de închidere a sistemului centralizat. Pe lângă problemele sociale de proporţii generate pe termen scurt, mediu si lung, exploatarea unor sisteme individuale de încălzire inadecvate (situaţie ce nu va putea fi controlată) va conduce, cu siguranţă, la accidente cu importante consecinţe şi poate chiar pierderi de vieţi umane şi materiale însemnate, la poluarea inacceptabila a aerului si la afectarea ireparabila a arhitecturii municipiului Galaţi.
Având în vedere impactul socio-economic, considerăm că decizia de închidere a sistemului public de termoficare nu poate fi luată doar prin asumare politică, fiind necesare puncte de vedere de specialitate independente, inclusiv a actorilor relevanţi implicaţi în funcţionarea sistemului şi beneficiarilor. Aşadar, pentru identificarea celei mai bune soluţii în situaţia dată, insistăm asupra asigurării unei modalităţi de lucru cu implicarea Guvernului României, a Ministerului Energiei, M.D.A.R.P. şi altor ministere, a autorităţii publice locale şi a unor specialişti în insolvenţă în domeniul energiei şi alte domenii adiacente, care să aibă o bună practică dovedită şi expertiză în domeniul vizat. Situaţia complexă şi urgentă de la Galaţi nu mai permite experimente supuse eşecului cât timp, din experienţa localităţilor în care s-a renunţat la alimentarea centralizată cu energie termică, repunerea în funcţiune a sistemului centralizat este imposibil de realizat.
Ar mai fi de menţionat investiţiile din bani publici care au vizat modernizări ale sistemului public centralizat de termoficare (din 2005 până în 2013 – 21 mii euro la distribuţie şi cca. 21 mii euro la producătorul de energie termică). Aceste sume substanţiale investite fac inacceptabil un deznodământ ca cel anunţat.
întrucât înţelegem că rolul sindicatului este şi acela de a contribui la bunul mers al societăţii unde membrii acestuia îşi desfăşoară activitatea, am făcut acest demers către toţi factorii care ar fi interesaţi, epuizând astfel mijloacele în acest demers amiabil. Desigur, ne temem ca incalcarea de către municipiul Galaţi prin organele sale de reprezentare a obligaţiilor ce-i incumba cu privire la furnizarea serviciilor de utilitate publica poate genera o serie nelimitata de litigii iniţiate de utilizatorii actuali ai sistemului public de încălzire, direct sau prin intermediiilor asociaţiilor, dar si de sesizări ale acestora adresate OPC si ANRE, dar chiar si către ministerul afacerilor interne si ministerului dezvoltării regionale si administraţiei publice pentru constatarea contravenţiilor de sistare nejustificata a serviciului de încălzire in sistem centralizat, de nerespectare de către UAT a dispoziţiilor legii 51/2006 privind obligaţia de furnizare a energiei termice, de nerespectare a normelor privind igiena publica si sanatatea populaţiei, etc.
în apelul nostru final includem solicitarea ca, în situaţia în care sistemul public de termoficare ar fi închis, să fie iniţiat un Plan social cu măsuri concrete în sprijinul salariaţilor şi să se facă demersurile necesare pentru obţinerea veniturilor în completare prevăzute de OUG 36/2013 pentru cei 527 salariaţi ai CALORGAL S.A şi cei 345 de salariaţi ai ELECTROCENTRALE S.A care ar urma să rămână fără locuri de muncă. Măsura concedierii în unele cazuri vizează 2 sau mai mulţi membri din aceeaşi familie. Mai mult, din cauza specializărilor si a cererilor reduse pe piaţa locală a muncii, aceşti salariaţi nu îşi vor putea găsi cu uşurinţă un loc de muncă.
Pentru cetăţenii din Bucureşti aflaţi într-o situaţie similară, autorităţile centrale si locale au găsit o soluţie acceptabilă din punct de vedere social, politic şi economic. Ne punem speranţa ca si pentru cei 300.000 de locuitori din comunitatea gălăţeană se vor analiza opţiunile disponibile şi decide soluţii asemănătoare pentru rezolvarea impasului în care se regăseşte sistemul de termoficare.
în speranţa că veţi aprecia eforturile noastre, ne manifestăm disponibilitatea participării la orice întrunire sau dezbatere organizată în vederea identificării soluţiilor optime pentru rezolvarea situaţiei critice prin care trece atât serviciul centralizat de termoficare cat şi populaţia din municipiul Galaţi. Suntem pregătiţi să punem la dispoziţie ipoteze de lucru, analiza şi argumentele noastre şi să vă asigurăm de atitudinea noastră constructivă!
Galaţi, 07.04.2017
Cu stimă,
Ciubotariu Cristinel Dumitru

ANEXĂ<br/>INFORMAŢII SUPLIMENTARE PRIVIND SITUAŢIA DE URGENŢĂ ÎN CARE SE REGĂSEŞTE SISTEMUL DE ÎNCĂLZIRE CENTRALIZAT ÎN MUNICPIUL GALAŢI

Componenţa specială a SACET-ului – societatea de distribuţie S.C. CALORGAL S.A. se afla la UAT iar producătorul S.C. ELECTROCENTRALE Galaţi S.A. se afla in portofoliul guvernului – care nici nu respectă legislaţia în vigoare, se află la baza conflictului. Cele doua administraţii, locala si centrala, au particularizat problemele precum si soluţiile ajungând mereu in poziţii divergente si in detrimentul ambelor societăţi, ceea ce a lipsit acest serviciu de utilitate publica de posibile rezolvări in anii anteriori. Astfel in Consiliul Local au fost aprobate mai multe studii si strategii de reabilitare/modernizare a termoficării fiecare excluzând producerea de energie termice de către ELECTROCENTRALE.
în acest moment, există riscul ca la Galaţi să se ajungă în situaţia în care din cei cca. 36.000 de consumatori racordaţi la sistem, cca. 20.000 de familii (care pe o analiză socială şi matematică nu-şi permit alte surse de încălzire) ramase captive la sistemul centralizat de termoficare să rămână în frig în următoarea iarnă şi foarte probabil şi în anii următori. Oamenii vor fi astfel nevoiţi să recurgă la improvizaţii cu riscuri atât pentru ei cât şi pentru familiile din celelalte apartamente din imobil; vor fi multe persoane care vor risca îmbolnăviri ceea ce înseamnă concedii medicale plătite de la bugetul statului; lipsa de la serviciu în cazul persoanelor angajate va afecta şi mediul economic; costurile pe medicamente vor fi decontate în parte de CAS Galaţi; afectarea veniturilor multor gălăţeni; poluarea va fi în creştere; vor fi costuri de la bugetele locale/centrale pentru achiziţia, montarea şi întreţinerea de centrale termice pentru majoritatea şcolilor şi grădiniţelor precum şi pentru mai multe instituţii publice 52 unităţi bugetare; va creşte riscul de accidente şi/sau incendii în imobile şi frecvenţa avariilor la instalaţiile electrice din imobile şi la reţelele de alimentare a acestora; posibila scădere a presiunii gazelor la toată populaţia, situaţii în care există riscul să nu poată funcţiona centralele de apartament pentru cei care le deţin s.a.m.d.
în situaţia în care s-ar ajunge la închiderea sistemului centralizat de termoficare, factorii responsabili ai administraţiei publice locale (Primăria Municipiului Galaţi), care s-au exprimat public în favoarea acestei soluţii ar trebui să cunoască răspunsurile şi să anticipeze soluţiile pentru cel puţin următoarele situaţii:
– Magistrala de alimentare cu gaze naturale a municipiului Galaţi nu suportă o dublare a con-sumului. Aici trebuie avute în vedere vârfurile de consum într-o iarnă geroasă şi/sau lungă. Din infor-maţiile noastre capacitatea magistralei este de cca. 50.000 mc/oră iar consumul la sfârşitul anului 2012 era de cca 41.000. Dacă în Galaţi sunt cca. 95.000 de apartamente, din care cca 36.000 sunt racordate la sistemul centralizat de termoficare, se poate deduce cu uşurinţă faptul că scenariul încălzirii acestora pe gaze naturale presupune o creştere semnificativă a consumului de gaze doar la populaţie, fără a fi luaţi în calcul încă cca. 285 de agenţi economici şi unităţi bugetare (între care sunt şcoli, grădiniţe şi instituţii publice). întrucât legea obligă la obţinerea unui aviz de la distribuitorul de gaze are acesta personalul necesar pentru 36.000 de centrale de apartament şi 285 unităţi bugetare şi agenţi economici?
– Stadiul de dezvoltare şi modernizare a reţelei de alimentare cu gaze naturale din Galaţi nu ştim dacă permite dublarea consumului într-un timp atât de scurt. Nu ştim dacă până în iarna următoare distribuitorul de gaze poate redimensiona reţeaua unde este necesar, dacă poate branşa scările de bloc şl dacă există suficient personal autorizat pentru redimensionarea reţelelor de gaze din imobile şi branşarea individuală a acestora.
– Reţeaua de alimentare cu apă potabilă a municipiului Galaţi va trebui să preia şi debitele ne-cesare pentru producerea de apă caldă menajeră, situaţie în care se pune problema ca în intervalele orare zilnice sau ocazionale (sărbători) când se vor înregistra vârfuri de consum se vor înregistra scăderi ale presiunii la etajele superioare, ceea ce ar putea afecta pe perioada iernii încălzirea şi producerea apei calde menajere prin centralele de apartament şi\sau vor fi necesare investiţii majore la reţeaua de apă.
– Reţeaua electrică de alimentare a imobilelor cât şi cea interioară a acestora, nu ştim dacă su-portă consumuri mai mari fiind posibil ca în următoarea iarnă cca 15-25.000 apartamente dacă vor fi temperaturi foarte scăzute să fie nevoite să folosească 1-2 calorifere electrice, aeroterme sau orice instalaţie electrică de încălzire a camerelor de locuit.
– Din informaţiile noastre o echipă formată din 2 lucrători autorizaţi poate monta 2.5 centrale pe săptămână la un apartament cu 2 camere. Astfel, 100 de echipe ar putea monta până în iarnă în cca 6 luni respectiv 30 săptămâni 9.000 de centrale individuale. Ar însemna că pentru cele 36.000 de apartamente să lucreze 400 de echipe doar pentru consumatorii casnici. Mai sunt 52 de şcoli şi grădiniţe, alte unităţi bugetare (APIA CENTRUL JUDEŢEAN GALAŢI, AG DOMENIILOR STATULUI, AGENŢIA NAŢIONALA ANTIDROG, AGENŢIA PT DEZ REGIONALA SUD EST, AS NAT A SURZILOR DIN ROM FIL. TERIT, AUTORITATEA NAT PT ADMIN SI REGLEM IN COM, CAMERA AGRICOLA A JUD GALAŢI, CENTRUL CULTURAL DUNAREA DE JOS, CENTRUL JUD DE APARATURA MEDICALA, CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI, DIRECŢIA GENERALA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE, DIRECŢIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECŢIA COPILULUI, DIRECŢIA PENTRU AGRIGULTURA, GARDA NAŢIONALA DE MEDIU, INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENTA, INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLITIE, MUZEUL DE ARTA VIZUALA, MUZEUL DE ISTORIE PAUL PALTANEA, OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA, PREFECTURA JUDUTETULUI GALAŢI, SERVICIUL ROMAN DE INFORMAŢII, UM 0771, UM 01552, CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI, UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAŢI). Asta înseamnă costuri bugetare urgente fiind vorba de investiţii semnificative şi perioadă foarte scurtă pentru documentare, proiectare şi execuţie.
Mai sunt necesare montarea de sisteme proprii de încălzire pentru 24 mari consumatori, 202 so-cietăţi comerciale private, 7 asociaţii şi fundaţii. De adăugat că şi aici va fi nevoie de Societăţi comerciale autorizate, dar în mod special de echipe de lucrători specializaţi şi mai ales autorizaţi. De ştiut că în Galaţi sunt 26 societăţi autorizate iar în Brăila 27, fără a şti câţi lucrători autorizaţi în gaze sunt, fiind cunoscut că în ultimii 2-3 ani aceste societăţi pe perioada sezonului cald au avut dificultăţi în a acoperi cererea care a fost de max. 6000 de centrale individuale. în cazul unităţilor bugetare şi agenţilor economici fiind necesare echipe complexe pentru montarea centralelor respective. Vor exista suficienţi lucrători specializaţi care să acopere acest necesar de forţă de muncă în condiţii de asigurare a siguranţei în exploatare a acestor echipamente şi instalaţii cu înalt nivel de risc?
– Nelipsit de importanţă este de ştiut impactul din punct de vedere al creşterii nivelului de poluare având în vedere că din 96.000 apartamente 36.000 nu au încă centrală individuală la care se adaugă centrale de diferite capacităţi pentru cele 285 unităţi bugetare şi agenţi economici, se poate estima matematic o creştere de cca. 40% a nivelului noxelor în atmosfera respirabilă cu procente mult mai mari în perioadele de consum maxim respectiv în iernile geroase. Nu se cunoaşte care este impactul asupra sănătăţii populaţiei pe termen imediat, mediu şi lung dar este clar că o astfel de măsură nu corespunde normelor europene în domeniu.
– De asemenea, 4646 de familii locuiesc intr-un număr de 57 blocuri şi cămine de nefamilişti şi familişti cu o singură cameră neracordate la reţeaua de gaze.
– Există riscul de a fi date în judecată de actualii consumatori atât administraţia locala si centrala putând fi cerute inclusiv despăgubiri pana la nivelul investiţiilor pe care fiecare familie si le face pentru asigurarea unor alte sisteme pentru încălzire a locuinţelor si prepararea apei calde?
– Există riscul de a fi date în judecată de actualii consumatori atât administraţia locala si centrala pentru dobândirea de afecţiuni sau agravarea stării de sănătate pentru persoanele grav bolnave ?
– Există riscul ca în situaţia în care vor fi mii de familii lăsate în frig în iarna viitoare să se manifeste în stradă ?
De menţionat că o comparaţie cu situaţiile precedente de închidere a sistemului de termoficare din alte oraşe din tara (de ex. municipiul Brăila) nu este relevantă întrucât a acolo unde s-a ajuns la închidere mai erau un număr foarte mic de consumatori. O experienţă similară de închidere a sistemului centralizat într-un timp atât de scurt (câteva luni până la următoarea iarnă) şi cu un număr atât de mare de beneficiari racordaţi la sistemul public de termoficare nu este cunoscută în alt oraş în ţară.
Autonomia locală nu poate fi invocată de către autorităţile centrale ca pretext de neimplicare, atât timp cât soluţionarea situaţiei depăşeşte posibilităţile autorităţilor publice locale. Guvernul ar trebui să se implice şi să facă o prioritate din soluţionarea problemei, luând în considerare că in portofoliul guvernului se afla SC ELECTROCENTRALE SA GALAŢI si este singurul producător de energie electrică din Moldova care ar putea să asigure energie pentru situaţiile accidentale. De importanţă majoră ar mai fi si situaţiile accidentale în alimentarea cu energie a ARCELOR MITTAL exemplul recent fiind când pe 9 ianuarie a rămas fără electricitate şi fiind într-o situaţie de extremă urgenţă a fost nevoie să fie alimentat cu energie electrică direct de la ELECTROCENTRALE Galaţi. O închidere a acestei capacităţi de producţie parţială sau în totalitate ar afecta atât interesele comunităţii locale cât şi interesele naţionale prin vulnerabilizarea socială, industrială şi economică a zonei din punct de vedere al resurselor energetice.
Aşadar, în virtutea prevederilor legale există responsabilităţi şi obligaţii atât la nivel guvernamental cât şi local fără să le excludem pe cele de ordin moral faţă de populaţia municipiului Galaţi care să determine o analiză responsabilă a situaţiei cu care se confruntă cei peste 250.000 de gălăţeni.
Subliniem şi faptul că Sindicatul şi salariaţii au avut permanent o abordare responsabilă şi constructivă, implicându-ne activ pentru buna desfăşurare a activităţii. De asemenea, salariaţii au dat dovadă de mare înţelegere, acceptând multe sacrificii. Astfel, pentru diminuarea costurilor cu personalul (cu peste 50%) au fost convenite şi puse în aplicare următoarele măsuri ce au avut un impact major asupra salariaţilor:
– concedieri colective (5 etape de concediere colectivă în urma cărora personalul a fost drastic redus, de la 1100 de salariaţi la doar 548);
– renunţarea/diminuarea/suspendarea drepturilor convenţionale din contractul colectiv de muncă (prime, sporuri, materiale igienico-sanitare şi alte drepturi, inclusiv situarea unor drepturi sub minimul prevăzut de lege);
– efectuarea de sute de ore suplimentare neplătite şi nici măcar compensate cu timp liber;
– îngheţarea salariilor.
Tot în această perioadă salariaţii s-au confruntat cu condiţii de muncă care s-au degradat constant din cauza lipsei echipamentelor de lucru şi protecţie, materialelor igienico-sanitare şi sculelor, precum şi a mizeriei din canalele tehnice, pe fondul nealocării resurselor financiare necesare.
Salariaţii au decontat suficient şi pe nedrept greşeli care nu le-au aparţinut, pe fondul lipsei unei strategii şi uneori chiar de preocupare pentru funcţionarea acestui serviciu public, motiv pentru care credem că o apreciere justă din partea decidenţilor a acestor eforturi este necesară acum când e nevoie mai mult ca oricând de efortul şi implicarea lor totală. Din aceste motive, credem că în mod greşit sunt acuzaţi salariaţii de deficienţele acestui serviciu public, în special de către reprezentanţi ai autorităţii locale (Primărie şi Consiliul Local) care sunt adevăraţii responsabili de situaţie, chiar luând în considerare şi alţi factori şi conjuncturi nefavorabile din ultimii 26 de ani.

LEGISLAŢIA EUROPEANĂ Şl OBLIGATIVITATEA PROMOVĂRII SACET-URILOR

Susţinerea sistemului centralizat pentru încălzirea locuinţelor prin cogenerare de înalta eficienta este soluţia cea mai eficienta pentru următorii 30 de ani, aşa cum au stabilit specialiştii UE si s-a hotărât prin normele si directivele europene.
În sprijinul acestor afirmaţii regăsim Strategia Europeană pentru energie termică care prevede măsuri din punct de vedere al soluţiilor ce vizează resursele, tehnologiile şi mediul, cu scopul menţinerii şi îmbunătăţirii sistemelor centralizate de termoficare (acolo unde ele există) şi/sau a revenirii la acestea (acolo unde ele nu mai există).
Enumerăm principalele directive\norme europene şi acte normative naţionale:
Directiva 2004/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind promovarea cogenerării pe baza cererii de energie termică utilă pe piaţa internă a energiei, Directiva 2012/27/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind eficienta energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE, Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, modificată şi completată cu OUG nr. 13/2008, Legea 225/2016, Legea nr. 325/2006 – Legea serviciului public de alimentare cu energie termică (publicată în Monitorul Oficial nr. 651/ 27 iulie 2006), HG nr. 381/2008 pentru aprobarea Programului Termoficare 2006-2015 Căldură şi Confort (publicată în M. Of. nr. 345/5 mai 2008), Legea Energiei Electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, Hotărârea de guvern nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, Hotărârea de guvern nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficientă pe baza cererii de energie termică utilă, Legea Eficienţei Energetice nr. 121/2014, Decizia UE nr. 358/2002 privind aprobarea Protocolului de la Kyoto, Directiva 2009/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 de modificare a Directivei 2003/87/CEÎn vederea îmbunătăţirii şi extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră, Directiva 2001/80/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanţi provenind de la instalaţii mari de ardere, Directiva 2010/75/CE privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării), Legea 278 din 2013 privind emisiile industriale, a intrat în vigoare de la 1 dec. 2013, fiind publicată în Monitorul Oficial nr. 671/01.11.2013, LEGE NR. 196/2016 PRIVIND VENITUL MINIM DE INCLUZIUNE.

RDH 2 - iunie - 2017

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Corp nou de clădire

Primăria municipiului Galați informează că a fost semnat contractul de ...

Primarul Ionuț Puch

Elevii gălățeni vor primi burse duble și chiar aproape triple, ...

Pași de urmat la pl

Pași de urmat la plata taxelor și impozitelor prin www.ghiseul.ro Având ...

Opt blocuri vor fi m

Primăria municipiului Galați informează că opt blocuri de locuințe vor ...