http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
logoImpact EST anul XXIII – 2024, nr. 984 - 25.06.2024

În conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. „a”, alin. (3) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă în Ședință Ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, joi, 30.05.2024, ora 14:00, la sediul Consiliului Local Galați, din Strada Domnească nr. 54, având următorul proiect al ordinii de zi:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galaţi, U.T.R. 35, str. Nicolae Caranfil nr. 1Q;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galaţi, U.T.R. 45, str. Crișana nr.8A;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 14/31.01.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Consolidare Grădinița cu program normal nr. 26”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul „Consolidarea și creșterea eficienței energetice a Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 47”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a terenului situat în Municipiul Galați, Micro 16, acces bloc H;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galaţi, U.T.R. 13, str. Războieni nr. 227;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galaţi, U.T.R. 45, str. Ghecet nr. 22;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galaţi, U.T.R. 10, str. Alexandru cel Bun nr. 31A;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galaţi, U.T.R. 1, Traian nr. 328;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 9 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local la nivelul Municipiului Galați nr. 91.780/04.05.2022;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexelor 1 si 2 ale Caietului de sarcini al serviciilor de transport public local în Municipiul Galați aprobat prin H.C.L. nr. 284/19.04.2022 privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public local în Municipiul Galați și a Caietului de sarcini al serviciilor de transport public local în Municipiul Galați, cu modificările ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul public al Municipiului Galați și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galați a unui bun – mijloc fix realizat în cadrul Proiectului „Extinderea/modernizarea sistemului de monitorizare a sistemelor de apă – contorizare apă la nivelul ariei de operare a Operatorului regional Societatea Apă Canal S.A. Galați – Cod SMIS 157967”, precum și predarea acestuia în concesiune către Societatea Apă Canal S.A. Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Federația Română de Karate Tradițional, în vederea organizării şi desfășurării Cupei Dunării și a Galei Laureaților Karate-ului Tradițional;

 

 1. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România în vederea realizării evenimentului cultural “Profesia contabilă, factor de dezvoltare economică și socială a comunității locale”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării managementului Teatrului Național de Operă și Operetă “Nae Leonard” Galați asigurat în anul 2023 de managerul acestei instituții;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Galați, U.T.R. 13, str. Războieni nr. 118;

 

 1. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Federația Română de Minifotbal, în vederea organizării şi desfășurării competiției sportive „Minifotbalul suntem noi – Comunitatea înseamnă și sport, sportul coagulează spiritul comunității”;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării obiectului secundar de activitate al societății Administrația Piețelor Agroalimentare S.A.;

 

 1. Proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe Strada Drumul Viilor nr. 99, lot 1/1/1/2;

 

 1. Proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe Strada Drumul Viilor nr. 99, lot 1/1/1/3;

 

 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a terenului situat în Municipiul Galați, Str. Macedonă nr. 1 S1;

 

 1. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană, în favoarea Societății Distribuție Energie Electrică S.A., pe un teren proprietate publică a Municipiului Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 315/27.05.2021 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2024;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclaturii stradale a Municipiului Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind constituirea Comitetului partenerial de dezvoltare teritorială la nivelul Municipiului Galați, cu rol decizional strategic în procesul de prioritizare a proiectelor, precum și de monitorizare a implementării Strategiei de Dezvoltare Durabilă 2021 – 2027 a Municipiului Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a terenului, proprietatea Municipiului Galați, situat în extravilan, Tarla 130-131, Parcelele 458, 465 – lot 1B/1/2;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării obiectului secundar de activitate al societății Gospodărire Urbană S.R.L.;

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 441/29.07.2021 privind aprobarea componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism şi a Regulamentului de funcționare a comisiei, cu modificările ulterioare;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de selecție – componenta integrală în vederea numirii membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Galați” pentru perioada 2024-2028;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții, a statului de personal și a regulamentului de organizare și funcționare ale Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan” Galați;

 

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință;

 

 1. Interpelări, intervenții, cereri;

 

 1. Diverse
Compartimentul de presă al Primăriei municipiului Galați 30 - mai - 2024

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

#HaiRomania

Acum două săptămâni, după 0-0 cu Liechtenstein, se punea problema ...

LA GALERIILE DE ART

Salonul de vară al artiștilor plastici gălățeni Preponderența figurii umane Așteptat cu ...

Hai, România!

1. "Ne-au luat băieții prin surprindere, știți", îmi aruncă în ...

Info - ecran pentru

Primăria municipiului Galați informează că meciurile naționalei de fotbal a ...