logoImpact EST nr. 899 - 21.01.2022

În contextul pandemiei SARS-CoV-2 care a generat dificultăţi de natură financiară pentru majoritatea întreprinderilor, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi vă aduce la cunoştinţă faptul că în M.O. nr. 551/25.06.2020 a fost publicată O.U.G. nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative şi prorogarea unor termene care prevede unele facilităţi fiscale şi prelungirea aplicării unor măsuri fiscale benefice mediului de afaceri.
> Astfel, contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare şi plată, precum şi contribuabilii plătitori de impozit pe venitul microîntreprinderilor, care achită impozitul datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială până la termenele scadente, 25 iulie 2020 inclusiv, pentru trimestrul II, respectiv 25 octombrie 2020 inclusiv, pentru trimestrul III, beneficiază de o bonificaţie de 10% calculată asupra impozitului datorat trimestrial/plăţii anticipate trimestriale.
Contribuabilii care intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (5) din Codul fiscal, (au optat, în conformitate cu legislaţia contabilă în vigoare, pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic) beneficiază de bonificaţia prevăzută în art. 1, alin. (1) din OUG nr. 33/2020, dacă achită impozitul datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială până la termenul scadent cuprins în perioada 25 aprilie-25 iunie 2020 inclusiv şi, respectiv, în art. 1, alin. (11) din OUG nr. 33/2020, dacă achită impozitul datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială până la termenul scadent cuprins, după caz, în perioada 26 iunie-25 septembrie 2020 inclusiv şi în perioada 26 septembrie-25 decembrie 2020 inclusiv.
Prevederile art. 1 alin. (1) şi (11) din OUG nr. 33/2020, referitoare la bonificaţii, se aplică în mod corespunzător şi de către contribuabilii care intră sub incidenţa Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, pentru impozitul pe profit/plata anticipată trimestrială aferente trimestrelor I, respectiv pentru trimestrele II şi III ale anului 2020, determinat pentru activităţile desfăşurate, altele decât cele corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute de lege.
> Contribuabilii obligaţi la plata impozitului specific unor activităţi, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, pentru anul 2020, nu datorează impozit specific pentru o perioadă de 90 de zile calculată de la data intrării în vigoare a O.U.G. 99/2020.
Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 170/2016, declararea şi plata impozitului specific aferent semestrului I al anului 2020 se efectuează până la data de 25 octombrie 2020 inclusiv.
> De asemenea, O.U.G. nr. 99/2020 modifică OUG nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare şi O.U.G. nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar- fiscale şi art. III din O.U.G 90/2020, în sensul prelungirii aplicării următoarelor măsuri fiscale până la data de 25 octombrie 2020, inclusiv:
– nu se calculează şi nu se datorarează dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru obligaţiile fiscale scadente în perioada 21 martie – 25 octombrie 2020, iar aceste obligaţii nu vor fi considerate obligaţii fiscale restante;
– nu se calculează şi nu se datoreaza dobânzi şi penalităţi pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eşalonare neachitate până la 25 octombrie 2020, si se suspenda condiţiile de menţinere a valabilităţii eşalonărilor la plată;
– se suspendă sau nu începe executarea silită prin înfiinţarea popririi a creanţelor bugetare, cu excepţia executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanţelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate în materie penală, precum şi a ajutoarelor de stat a căror recuperare a fost dispusă printr-o decizie a Comisiei Europene/furnizorului ajutorului de stat sau a unei instanţe naţionale;
– se suspendă sau nu începe executarea silită, prin somaţie şi prin valorificarea bunurilor la licitaţie, a creanţelor bugetare, cu excepţia executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanţelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate în materie penală, provenite din săvârşirea de infracţiuni, precum şi a ajutoarelor de stat a căror recuperare a fost dispusă printr-o decizie a Comisiei Europene/furnizorului ajutorului de stat sau a unei instanţe naţionale;
– se suspendă sau nu încep să curgă termenele de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili creanţe fiscale şi de a cere executarea silită, precum şi cel al contribuabilului/plătitoruiui de a cere restituirea creanţelor fiscale, prevăzute de Codul de procedură fiscală;
– termenul prevăzut la art. XIII alin. (1) din O.U.G. 48/2020, care viza şi aplicarea regulilor privind soluţionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, s-a prorogat până la data de 25 octombrie 2020, inclusiv.

(R.I.) 3 - iulie - 2020

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Dan Dobrea şi-a cun

Frumoasa şi distinsa co-fondatoare a restaurantului THE LIVINGROOM din Galaţi, ...

A venit vremea ţapi

O spun cu părere de rău, dar a venit vremea ...

Un interviu CUTREMUR

Ioan Sabău Pop, Prof. Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş, ...

Scrisoare deschisă

Confederaţiile patronale şi confederaţiile sindicale representative semnatare îşi exprimă îngrijorarea ...

Eficienţă şi efic

Municipiul Galați, în parteneriat cu Direcția Generală Anticorupție/Unitatea de implementare ...