logoImpact EST nr. 886 - 20.09.2021

Asociaţia de drept privat s-o trecem la public. Pe aici bat tobele primăriei, asociaţia de proprietari o fi ea asociere de privaţi, dar să băgăm mai mult capitalism şi privatizare în aceste forme primitive de administrare a imobilului numit bloc. Asociaţia de proprietari e a tuturor şi a nimănui, poate fi uşor luată în stăpânire de un grup infracţional hotărât, nu are nici un control pe cap şi nu dă socoteală nimănui. Este forma ideală de administrare întru haos şi hoţie. Este chiar cauza falimentelor în serie care vor urma în serviciile publice, doar prin manipularea aasociaţiei guvidul comunitar nici nu-şi va da seama cine fură şi mai ales pentru cine. Clientelismul de partid va urca pe înalte culmi de ipocrizii şi oportunisme şi vor reverifica proverbul meschin „Boala lungă, moarte sigură”. Să trecem, deci, la comunicat. Primăria bate toba: Ataşat, aveţi o listă a celor mai datoare 5% dintre asociaţiile de proprietari, care la sfârşitul lunii iulie însumau către Apaterm o datorie de bază de 23,5 milioane de lei, aproximativ 65% din suma cerută de CET pentru a putea întra în normalitate în ceea ce priveşte furnizarea de agent termic întregului oraş. În total, e vorba despre aproape 8.000 de apartamente, 12% din numărul celor branşate la reţea. Reamintim rezultatele programului de ştergere a penalităţilor: total apartamente: 15.237 din 543 asociaţii [75 de asociaţii au intrat în program cu toate apartamentele branşate = 5.108 apartamente; restul sunt din 468 asociaţii dar nu integral; total datorie de bază: 3.615.232 lei; total penalităţi: 27.345.918 lei.

Aşteptăm ca şi preşedinţii/ administratorii acestor asociaţii să furnizeze Primăriei Municipiului Galaţi, până vineri, 13 septembrie, copii conforme cu originalul ale listelor de plată aferente lunii iulie, precum şi sumele plătite de fiecare dintre membrii asociaţiei (fişa de cont a fiecărui apartament), menţionând, acolo unde este cazul, dacă între asociaţie şi proprietarul apartamentului există vreun litigiu în instanţă privind recuperarea datoriilor acumulate. Deasemenea, reluăm şi solicitarea ca până vineri, 27 septembrie, Asociaţiile de proprietari să pună la dispoziţia Primăriei Municipiului Galaţi şi o situaţie la zi a apartamentelor, care să cuprindă precizări dacă au sau nu centrală termică, dacă sunt debranşate parţial sau complet precum şi clasa de apometre utilizate, numărul de camere, suprafaţa apartamentului şi dacă au sau nu repartitoare. În baza acestor informaţii vom analiza în detaliu modul în care proprietarii şi chiriaşii îşi îndeplinesc obligaţiile ce le revin, conform prevederilor legale, şi vom propune măsurile necesare pentru normalizarea situaţiei asociaţiilor afectate de datoriile locatarilor. Aşteptăm aceste date la Registratura Primăriei Municipiului Galaţi, strada Fraternităţii nr. 1, Centrul de Informare a Cetăţeanului.

Biroul de presă al Primăriei Municipiului Galaţi

20 - septembrie - 2013

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Aceşti habarnişti

Indivizii aceştia, care, cică, sunt ai noştri şi care hotărăsc,în ...

Gala premiilor PIMM

Mereu reuşeşte Marian Filimon, acum pentru a 20-a oară, să ...

Cică se vrea veceu

Aflăm că în laboratoarele Primăriei Galaţi s-a pus la copt ...