http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
logoImpact EST anul XXIII – 2024, nr. 977 - 14.04.2024

Ultima soţie a interlopului Marian Ivan, Ana-Maria Crăciun, a murit în Italia, la doar 36 de ani, din cauza unei culpe medicale, aşa cum a relatat presa italiană. Era într-o zi de miercuri, adică 11 aprilie 2018. De atunci, minora Antonia-Andreea Ivan, rezultată în urma căsătoriei lui Marian Ivan cu Ana-Maria Crăciun, sfâşiată de durere, îşi plânge mama al cărui chip nu l-a mai văzut de atunci. Durerea este amplificată mai ales de faptul că trupul mamei zace în sertarele unei morgi din Italia, ea neavând pârghii, minoră fiind, dar mai ales banii necesari, pentru a repatria trupul mamei şi pentru a o înmormânta creştineşte.
Desigur, Antonia-Andreea ar trebui să fie o fată bogată, şi nu aflată sub tutela bunicei, femeie în vârstă şi fără posibilităţi materiale atât de mari încât să o ajute pe Antonia să-şi aducă mama defunctă acasă.
Din nenorocire, averea lui Marian Ivan se pare că a fost tocată de concubinul mamei Antoniei, chiar dacă tatăl ei i-o lăsa ei prin testament.
Acum, Antonia şi tutorele ei, adică bunica Zenovia Costa, au început demersurile legale şi publice pentru ca Laurenţiu-Mirel Tiron, fostul concubin al foetei…Anei-Maria Crăciun, să răspundă în faţa legii şi a opiniei publice pentru modul în care a înstrăinat moştenirea minorei Antonia, acum arătându-se absent şi incapabil, încă din 11 aprilie 2018, să aducă în ţară trupul neînsufleţit al mamei Antoniei, pentru a o înmormânta.

Plângere penală împotriva interlopului Mirel Tiron

În data de 27 august 2018, petenţii noştri care o susţin pe minora Antonia în demersurile ei, au formulat o plângere penală împotriva lui Laurenţiu-Mirel Tiron, pe care au adresat-o procurorului-şef al Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi. În documentul remis şi redacţiei Impact-est, şi pe care îl cităm integral, se cere expres anchetarea lui Tiron pentru infracţiunile de înşelăciune, abuz de încredere, furt calificat şi seducere.
Dar, să cităm documentul!

„Către Preşedintele Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi

Subsemnata Costa Zenovia, CNP…, legitimată cu CI seria GL nr. …, domiciliată în Galaţi, str. Vizantea …, tutore pentru minora Ivan Antonia Andreea conform sentinţei nr. 443/2018, împreună cu minora Ivan Antonia Andreea CI seria ZL nr. …, domiciliată în Galaţi, str. Traian nr. …, bl. …, ap. …, etaj… ap. …, fiica domnului Ivan Marian decedat acum 10 ani şi Crăciun Ana Maria CNP…, co domiciliul în str. Traian nr…. decedată pe 11 aprilie 2018, solicităm cercetarea penală a fostului concubin a mamei mele Tiron Laurenţiu Mirel domiciliat în Mamaia Sat nr. …, jud. Constanţa pentru infracţiunile de înşelăciune art. 215, abuz de încredere art. 213, art. 209 lit d – furt calificat – şi art. 199, seducere Cod penal.
În fapt,
Mama mea, Crăciun Ana Maria, fiind în concubinaj cu numitul Tiron Laurenţiu Mirel din anul 2011, şi îndemnată de către acesta, au înstrăinat bunurile mobile şi imobile ale tatălui meu, Marian Ivan, decedat în 08.06.2008, conform certificatului de deces seria DS nr. 533342.
În anul 2008, pe data de 22.02.2008, tatăl meu mi-a întocmit un testament la notarul Ciucă&Asociaţii, sub nr. 1453/A3, prin care îmi lăsa moştenire toate bunurile mobile şi imobile.
Fosta soţie a tatălui meu, Ivan Nicoleta, prin declaraţia făcută în data de 13.06.2008, a renunţat la dreptul de moştenire asupra bunurilor tatălui meu precum şi fiica acesteia, respectiv Ivan Simona – Mariana, conform declaraţiilor înregistrate la notarul Ciucă&Asociaţii din data de 13.06.2008 sub nr. 4450/A2 şi 4452/A3.
Actele privind bunurile mobile şi imobile au fost sustrase din apartamentul situat în str. Traian nr. 97, bl. … eu la acea dată fiind mică, având doar 7 ani, nu conştientizam aceste fapte.
Din diferite informaţii recente mi s-a adus la cunoştinţă că concubinul mamei, Tiron Laurenţiu Mirel, a înstrăinat prin diferite metode ilicite (moştenirea lăsată mie de tata-n.r.) şi a încasat sume foarte mari pe care le-a valorificat prin construirea a două corpuri de clădire tip pensiune pe numele lui, unul cu un etaj celălalt cu două, în Mamaia Sat.
În această situaţie, făcându-se dovada privind înstrăinarea bunurilor tatălui meu, reclam faptul că au fost înstrăinate fără ştirea mea şi fără consimţământul meu bunurile primite moştenire de la tatăl meu.
În continuare doresc să menţionez că am găsit un carnet scris de mama mea, din care reies bunurile mobile şi imobiliare ale tatălui meu, Ivan Marian.
În vara anului 2017, mama, Crăciun Ana – Maria, la îndemnul concubinului, s-au deplasat în Italia pentru a face o operaţie de liposucţie.
La o săptămână de la operaţie s-a simţit rău şi s-a internat la Bucureşti, după o lună şi ceva de la internare mama mea a intrat în comă vegetativă şi a rămas sub tratament cinci luni şi a fost externată fără consimţământul ei, de către concubin, şi deplasată la spitalul din Constanţa.
Menţionez că starea mamei mele era foarte gravă, fiind tot în comă.
Acesta fără consimţământul ei, întrucât ea era în comă, a fost deplasată în Italia cu gândul de a avea foloase necuvenite de la medicul care a operat-o, ameninţându-l că îl va da în judecată pentru malpraxis.
În această situaţie a internat-o într-un sanatoriu medical din Italia şi pe data de 11 aprilie 2018 a decedat. După câteva săptămâni de la deces, concubinul mamei mele nu a mai răspuns la telefon, eu nemaiavând nici o veste privind trupul mamei mele, acesta la început mi-a promis că o va aduce în ţară. Doresc să menţionez că sunt sigură că mama mea dacă rămânea în România, sub tratament, trăia şi acum.
Până acum o lună bunica mea a mai putut vorbi cu fostul concubin al mamei mele, dar de o lună nu-i mai răspunde la telefon nici bunicii mele. (telefon Tiron Laurenţiu Mirel – 073044…).
În urma decesului tatălui meu acesta mi-a lăsat mie moştenire foarte multe clădiri şi terenuri cum ar fi:
– clădire cu etaj în Ţiglina 2 în spatele Centrului Maternal
– teren în Bădălan
– terenuri în Brăila
– Sala sportului de lângă I7, Ţiglina 1
– Autoturisme
– Diferite lucruri, bijuterii şi mobilier ale mamei
– Şi altele
Faţă de cele arătate rog să dispuneţi şi să anchetaţi pe numitul Tiron Laurenţiu Mirel domiciliat în Mamaia Sat nr…., jud. Constanţa pentru infracţiunile prevăzute în Codul Penal de înşelăciune art. 215, abuz de încredere art. 213, art. 209 lit d – furt calificat şi art. 199 seducere.
Totodată solicit să mi se dea bunurile rămase ale mamei mele şi ale tatălui meu, şi domnul Tiron Laurenţiu Mirel să fie anchetat pentru înstrăinarea prin înşelăciune şi seducere a bunurilor moştenite de la tatăl meu, Marian Ivan, şi să-mi repatrieze trupul mamei mele din Italia, pentru a o înmormânta creştineşte.
Depun la dosar următoarele:
– certificatul de deces al tatălui meu
– sentinţa civilă 443/2018 privind tutela pentru minora Ivan Antonia Andreea şi CI a acesteia
– CI şi certificat naştere a mamei Crăciun Ana Maria
– Certificatul de deces al mamei mele tradus
– CI Ivan Antonia Andreea
– Testamentul tatălui Ivan Marian
– Declaraţiile de renunţare a Dnei Ivan Simona Mariana şi Ivan Nicoleta.”

Testamentul lui Marian Ivan

La data de 22.02.2008, Marian Ivan, „căsătorit, cu doi copii şi mamă în viaţă”, decide să lase întreaga sa avere fiicei lui, Ivan Antonia-Andreea, care la acea dată abia împlinise şapte ani. Cităm din testamentul pe care îl redăm şi în facsimil: „Subsemnatul Ivan Marian, cu doi copii şi mamă în viaţă, domiciliat în … conştient fiind de însemnătatea acestui act şi nesilit de nimeni, înţeleg ca după decesul meu, toate bunurile mobile şi imobile ce se vor găsi în patrimoniul meu la data decesului să rămână în proprietatea fiicei mele Ivan Antonia-Andreea, născută la data de 17.01.2001 …, pe care o institui legatar universal.”
Desigur, oricine poate spune că prin acest testament i-a lăsat ca avere „pielea ursului din pădure”, căci în spatele acestuia nu stau copii autentificate după bunurile mobile şi imobile aflate în proprietatea lui Marian Ivan, măcar la acea dată.
Dar nu e deloc aşa.
Dacă Antonia ar vinde numai un singur bun ar putea aduce trupul mamei acasă.
L-am contactat pe notarul public care a autentificat documentul în cauză, conferenţiar universitar doctor, George Schin.
Oricât de tehnic, în ce priveşte limbajul de specialitate, este răspunsul acestuia, îl considerăm ca fiind unul edificator, pentru ca moştenitoarea să nu viseze cu TESTAMENTUL sub pernă, sperând că îşi va putea aduce mama moartă acasă, vânzând fie şi numai un singur imobil din lista cuprinsă în plângerea adresată parchetului.
„Legat universal, respectiv dispoziţia prin care testatorul lasă, după moartea sa, universalitatea bunurilor sale uneia sau mai multor persoane.
Ceea ce caracterizează legatul universal nu este cantitatea bunurilor culese (emolumentul), ci vocaţia la întreaga universalitate pe care o oferă legatarului. De aceea, testatorul poate să lase chiar mai mulţi legatari universali.
Legatul rămâne universal şi în cazul în care, datorită drepturilor pe care testatorul le-a conferit altora, emolumentul moştenirii se reduce considerabil (cu condiţia să existe o vocaţie la întreaga moştenire). Spre exemplu, dacă testatorul a lăsat mai mulţi legatari universali şi ei acceptă moştenirea, fiecare va culege efectiv numai o parte din succesiune, deşi toţi au vocaţie la întreaga moştenire. Dacă un singur legatar acceptă, acesta va culege întreaga moştenire în virtutea vocaţiei sale universale.
Testatorul poate califica expres legatul sau drept universal sau se poate folosi şi o altă formulare din care să rezulte că s-a conferit vocaţie asupra întregii moşteniri. Jurisprudenţa şi doctrina au considerat legate universale: legatul tuturor bunurilor mobile sau imobile, legatul nudei proprietăţi asupra întregii moşteniri, legatul cotitaţii disponibile, legatul rămăşiţei sau prisosului succesoral etc.
Problema legatarilor universali (şi a altor categorii) se pune numai în materia moştenirii testamentare, deoarece moştenitorii legali sunt dobânditori universali (oricare dintre ei are vocaţia să culeagă întreaga moştenire).”
Dar, după cum ne lămureşte notarul public, nu e deloc simplu, aşa cum s-ar putea crede. Tutorele şi susţinătorii Antoniei au un drum lung de făcut prin sistemul judiciar pentru a mai „culege” ce a mai rămas neînstrăinat de către concubinul Mirel Tiron, sau din vânzarea bunurilor edificate de către acesta în staţiunea Mamaia Sat, dacă justiţia va hotărî că acesta nu a avut alte surse pentru pensiune decât vânzand moştenirea Antoniei.

Chinurile şi odiseea morţii mamei Antoniei

Se pare că lui Laurenţiu-Mirel Tiron nu îi mai plăceau formele concubinei sale, Ana-Maria Crăciun, mama Antoniei-Andreea Ivan. Aşa că aceasta, rezidentă la acea vreme în Italia, dimpreună cu concubinul ei, decide să-şi facă o operaţie de liposucţie. Intervenţia chirurgicală a avut loc în data de 5 iulie 2017, într-o clinică din Milano şi a fost efectuată de către tânărul chirurg (avea atunci 31 de ani), Mattia Colli. Conform presei italiene, preluată şi de cea din România, şi care a consemnat sfârşitul tragic din culpă medicală a unei tinere românce, intervenţia chirurgicală plastică s-a efectuat în clinica care aparţine lui Mattia Colli. În urma anchetei de specialitate şi a organelor de anchetă penală, medicul Colli este acuzat că a încălcat numeroase reguli în timpul efectuării actului medical şi că decesul Anei-Maria Crăciun, petrecut în 11 aprilie 2018, după aproape un an de chinuri cumplite, este culpa sa medicală. Aşadar, el este acuzat de omucidere, după ce autorităţile i-au percheziţionat clinica şi domiciliul.
Revenim. După intervenţia de liposucţie, mama Antoniei a început să se simtă tot mai rău. S-a adresat chirurgului Mattia, acesta a tratat-o ineficient şi nu în clinica sa, ci la domiciliul pacientei, obligând-o să nu meargă la spital, ci să stea acasă!
După un timp, Ana-Maria Crăciun hotărăşte să vină în Bucureşti pentru a se interna într-un spital, chirurile şi durerile devenind cin ce în ce mai acute. Aici, medicii au descoperit o „fascită necrozată”, boală provocată de o bacterie luată din clinica în care a fost operată. După severul diagnostic, mama Antoniei revine în Italia şi se internează într-un sanatoriu de sanătate, dar medicii nu mai pot face nimic, decesul fiind constatat la data de 11 aprilie 2018.
Iată încă o relatare succintă apărută în presa de la acea vreme.

O liposucţie făcută în Italia i-a pus capăt zilelor. Avea 36 de ani

„Ana Maria Crăciun, în vârstă de 36 de ani, a murit într-o casă de cură pentru bolnavii terminali din Brescia, miercuri, 11 aprilie. Femeia a murit după 9 luni de agonie cauzate de unele complicaţii legate de operaţia de liposucţie efectuată vara trecută, scrie Corriere.
Tânăra a mers în vară la Centrul de Chirurgie Plastică MC din via Podgora, Milano, condus de chirurgul în vârstă de 31 de ani, pe nume Mattia Colli, pentru o liposucţie la abdomen, şolduri şi coapse. După operaţia făcută fără anestezist s-a cazat la un hotel, unde i s-a făcut rău. Timp de trei zile nu a putut să părăsească hotelul, blocată la pat cu convulsii, febră mare şi tahicardie. Medicul care a operat-o a sfătuit-o să nu meargă la spital.
Ana Maria Crăciun s-a întors în România unde a suferit mai multe operaţii. Din păcate, tânăra a ajuns să sufere de „fasciită necrozantă”, un tip de cangrenă. Ana Maria s-a întors în Italia şi a fost spitalizată de ceva timp într-o casă de îngrijire medicală din Brescia, înainte de a fi transferată la azilul Orzinuovi unde a murit.
Carabinierii au descins la cabinetul doctorului Mattia Colii, care este acum investigat pentru omucidere. În următoarele zile va fi efectuată autopsia. (A.A.) ”
Dar nu aici se va termina demersul nostru jurnalistic, el dorindu-se un strigăt, alături de cel al Antoniei, în birourile antifonate ale autorităţilor abilitate ale statului. Pe coloana din pagina 1 puteţi vedea cam cine este fostul concubin al celei care a murit departe de casă, unde a şi fost dusă şi abandonată cu…„dragoste” şi interes de către Mirel Tiron.
Vom reveni.

A consemnat Gelu CIORICI 14 - septembrie - 2018

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Azi, 1 aprilie, ora

Sursa: Ed Hilar

ARGOUL

Definit ca „limbaj convenţional folosit mai ales de vagabonzi, răufăcători, ...

RESPECT...

Respect toate ființele lăsate de Dumnezeu pe Pământ! Se înțelege că ...