logoImpact EST nr. 880 - 28.07.2021

Astă-toamnă am publicat o serie de articole despre neregulile consistente şi persistente în organizarea şi funcţionarea Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) Galaţi. În loc să explice şi lămurească anomaliile pe care le semnalam, cei din conducerea CAR Galaţi au organizat un fel de complet de judecată, ca o şedinţă de partid de veselă amintire, în care s-au stropşit la mine, crezând că mă vor intimida. În faţa mea era un nene invitat din afară care scrâşnea că el, personal, o să mă târască prin procese. Au trecut cinci luni de când le-am adresat, public, o serie de întrebări la care n-au răspuns nimic. …A, ba da – au publicat o bălmăjeală într-un ziar local, în care care se indignau cu mantă, cică „Nu prea înţeleg de ce unii caută să împiedice astfel de activităţi, născocind tot felul de neadevăruri. […] Şi asta mă duce cu gândul la o constatare personală: după 1990, în toate categoriile de activităţi şi-au făcut apariţia oameni care nu au urmărit şi nu urmăresc altceva decât distrugerea şi câştigul fără muncă. Vedem ce s-a întâmplat în economie, în sănătate şi aşa mai departe” – afirma Ion Mehedinţi, preşedintele CAR-ului Pensionarilor Galaţi.
După apariţia articolelor noastre, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) Galaţi a venit în control la CARP Galaţi. Verificările inspectorilor au scos la iveală numeroase nereguli. În această ediţie redăm, integral, raportul acestora.

«ANPC
COMISARIATUL REGIONAL PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR REGIUNEA SUD-EST (Galaţi)

1. Aşa cum vă comunicam în adresa nr. — s-a dispus către CJPC Galaţi prin adresa nr. 166/10.01.2019 efectuarea unui control la Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Galaţi, cu sediul în Galaţi, str. Domnească nr. 53, pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind protecţia consumatorilor la încheierea contractelor de credit cu consumatori persoane fizice, mijloacele de desfăşurare a activităţilor de publicitate, identificarea de practici comerciale incorecte.

2. Raport constatator
La data de 15.01.2019 o echipă de comisari ai CJPC Galaţi a demarat un control la operatorul economic respectiv, ridicând documente pentru analiză (contracte de împrumut, situaţii contabile fond social şi împrumuturi, ordine de plată – încasare, chitanţe, contracte de garantare, grafice de rambursare, condiţii ce trebuie îndeplinite de membri pentru a contracta un împrumut, etc.).
În data de 28.01.2019 a fost întocmit PVCC seria ANPC nr. 0856303, prin care au fost constatate mai multe abateri de la prevederile privind protecţia consumatorilor, astfel:

a) Lipsa informaţiilor precontractuale care trebuie furnizate consumatorilor cu minim 15 zile înainte de încheierea contractului de credit sau de acceptarea unei oferte. Perioada de 15 zile se poate reduce cu acordul expres al consumatorului.
Conform prevederilor legale, creditorul trebuie să îi furnizeze consumatorului informaţiile necesare care să îi permită acestuia să compare mai multe oferte pentru a putea lua o decizie informată cu privire la eventuala încheiere a unui contract de credit.
În urma verificărilor, a rezultat că nu sunt oferite consumatorilor informaţii privind: valoarea totală a creditului; durata contractului de credit; rata dobânzii aferente creditului; condiţiile care guvernează aplicarea ratei dobânzii aferente creditului, formula de calcul a acestuia, costurile aplicabile din momentul încheierii contractului de credit şi condiţiile în care aceste costuri pot fi modificate; dobânda anuală efectivă ilustrată prin intermediul unui exemplu reprezentativ care menţionează toate ipostazele folosite pentru calculul dobânzii respective.

b) Conţinutul contractului de împrumut
Din contract lipsesc informaţii cu privire la: adresă sediu social, valoarea totală a creditului, rata dobânzii aferente creditului, DAE, contrar prevederilor legale.
Din analiza contractului de împrumut nr. 478/14.01.2019 ridicat, prin care s-a acordat un împrumut în valoare de 4000 de lei, rambursabil în 12 rate lunare consecutive, la care se adaugă dobânda la credit în valoare de 216,67 lei, care se reţine în momentul tragerii creditului.
Conform calculului efectuat de creditor în contract, împrumutatul trebuia să restituie 12 rate lunare a câte 335,00 lei, rezultând astfel suma de 335,00 lei x 12 rate = 4020,00 lei, mai mare cu 20 de lei decât suma împrumutată.
În formularul „Condiţiile ce trebuiesc îndeplinite de membrii Asociaţiei C.A.R.P. Galaţi pentru a contracta un împrumut rambursabil” este înscris un exemplu de calcul general, şi anume: la 1000 de lei solicitaţi pentru o perioadă de rambursare de 12 luni se aplică o dobândă de 10% (lunară) şi se vor plăti 12 rate a câte 83,33 lei/lună.
Conform acestor informaţii, în cazul contractului analizat, s-au solicitat 4 x 1000 de lei (adică 4000 de lei) şi ar fi trebuit să se achite: 4 x 83,33 = 333,32 lei/lună, dar se solicită 335,00 lei/lună, de unde şi diferenţa de 20 lei.
Deci, împrumutatul achită dobânda la momentul tragerii creditului, ridicând în fapt suma de 3783,33 lei. Totuşi, din analiza contractului, la rubrica „Situaţia contabilă a fondului social şi a împrumuturilor”, în coloana „Monetar” este descrisă drept sumă înmânată împrumutatului altă sumă, şi anume 3777, 13 lei. Din analiza documentelor nu a rezultat vreo explicaţie pentru apariţia acestor diferenţe.

c) Formularul „Condiţiile ce trebuiesc îndeplinite de membrii Asociaţiei C.A.R.P. Galaţi pentru a contracta un împrumut rambursabil”
La alineatul 2 din formular este înscris: „Asociaţia C.A.R.P. Galaţi acordă împrumuturi cu dobândă anticipată (…) fixă, de 10% pe an, dobânda medie este de numai 5,42 PE AN”, în timp ce în exemplul de calcul menţionat mai sus este înscris dobândă de 10% lunară. Astfel, informaţiile oferite consumatorilor sunt contradictorii.
În plus, la alineatul 3 se menţionează că „valoarea totală a creditului este suma împrumutată”.
Totuşi, din contractul analizat reiese că pentru un împrumut de 4000,00 lei acordat se solicită consumatorului să restituie 4020,00 lei.
S-a constatat, astfel, că operatorul economic are un comportament incorect faţă de consumator, prin furnizarea de informaţii contradictorii şi prin solicitarea de sume diferite faţă de cele prevăzute în contract.

3. Măsurile legale dispuse pentru remedierea deficienţelor constatate
Pentru abaterile constatate prin PVCC seria ANPC nr. 0856303 din 28.01.2019, operatorul economic a fost sancţionat cu o amendă contravenţională de 8000 de lei şi 3 avertismente.
Pentru limitarea consecinţelor abaterilor constatate, s-a dispus modificarea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de 15 zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă de conţinutul PVCC, cu informarea CJPC Galaţi asupra modalităţii de aducere la îndeplinire a măsurii.

semnează
COMISAR ŞEF,
Stănciu Doina»

…Sunt multe de scris aici, de observat, dedus şi explicat. În ediţia următoare vom reveni, cu estimări şi detalii.

Dan Manole 15 - martie - 2019

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Iluminat public cu s

Primăria municipiului Galați informează că aparate de iluminat stradal echipate ...

Devieri de trafic î

Primăria municipiului Galaţi informează că, în perioada 23 iulie -28 ...

Nouă etapă de dezi

Primăria municipiului Galaţi informează că în perioada 26-29 iulie 2021 ...

Controale la furnizo

comunicat presa

Idei şi muncă de

Ca majoritatea gălăţenilor, şi familia IOANOVICI - ALEXANDRU (Sandu) şi ...