http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
logoImpact EST anul XXIII – 2024, nr. 984 - 25.06.2024

Primăria municipiului Galați informează persoanele fizice, proprietare de autovehicule  uzate, că, în urma depunerii documentelor care atestă eligibilitatea în cadrul Programului Rabla Local 2023 finanțat din Fondul pentru Mediu și din bugetul local al Primăriei municipiului Galați de către aceia care au solicitat finanțare până la 31 octombrie 2023, a rezultat un număr de 174 de cereri declarate admise ca urmare a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate și 42 de cereri respinse pentru neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate stabilite prin Procedura Internă privind Participarea Persoanelor Fizice din municipiul Galați la Programul Privind Casarea Autovehiculelor Uzate, aprobată prin H.C.L. nr. 179/12.04.2023, conform tabelului care se găsește pe site-ul primăriei.

Menționăm că dosarele nr. 207131/20.10.2023 și nr. 213369/30.10.2023 au avut ca obiect două autoturisme, în ambele cazuri un autoturism a fost eligibil iar cel de-al doilea nu a îndeplinit condițiile de eligibilitate, astfel că ambele dosare se vor regăsi de două ori pe listă, cu indicarea autovehiculului admis/respins.

Astfel că, persoanele care se regăsesc pe listă cu status dosar aprobat, au obligația ca în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei liste, să depună în vederea completării dosarului: certificatul de distrugere care să menționeze că autovehiculul uzat conține componentele esențiale, emis de un centru autorizat de casare/colectare autovehicule uzate, dovada radierii din evidențele fiscale ale UAT Galați, certificatul de radiere din circulație, dar nu mai târziu de 5 zile de la data radierii din circulație.

Lista operatorilor economici autorizați să desfășoare activități de colectare și tratare a vehiculelor scoase din uz, poate fi consultată pe site-ul Primăriei municipiului Galați, secțiunea Servicii Electronice/Rabla Local 2023.

Persoanele care se regăsesc pe listă cu status dosar respins pot depune contestație în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării listei cu dosarele aprobate/respinse, la Registratura Primăriei municipiului Galați, din strada Domnească nr. 54.

(G.C.) 16 - noiembrie - 2023

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

#HaiRomania

Acum două săptămâni, după 0-0 cu Liechtenstein, se punea problema ...

LA GALERIILE DE ART

Salonul de vară al artiștilor plastici gălățeni Preponderența figurii umane Așteptat cu ...

Hai, România!

1. "Ne-au luat băieții prin surprindere, știți", îmi aruncă în ...

Info - ecran pentru

Primăria municipiului Galați informează că meciurile naționalei de fotbal a ...