http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
logoImpact EST anul XXIII – 2024, nr. 981 - 24.05.2024

CIM cu reducere timp de munca conform OUG 132/2020. Cum se calculeaza CAS si CASS in acest caz?

O societate care are cod CAEN in industria alimentara si obligatoriu salariu minim de 3.000 lei pentru angajatii sai, poate sa acceseze „Sprijinul financiar pentru reducerea timpului de munca (Programul Kurzarbeit), destinat angajatorilor si altor entitati economice, prelungit pana la 31 decembrie 2022”.

In aceste conditii salariul brut ar fi sub 3.000 lei. Daca societatea nu ar fi in industria alimentara si angajatii ar avea salariu minim 2550 lei, se apeleaza la programul mai sus mentionat, angajatorul va fi obligat sa achite diferenta de contributie de asigurari sociale in numele angajatului/beneficiarului de venit? Multumesc!

• Tip societate: S.R.L.

• Numar de angajati: 10-49 angajati

• Cod CAEN: 1071

Raspunsul economistului Nicolae Liviu: 

Potrivit pct. 68 si pct. 80 din OG nr. 16/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative si alte masuri financiar-fiscale, (5 6) Contributia de asigurari sociale datorata de catre persoanele fizice care obtin venituri din salarii sau asimilate salariilor, in baza unui contract individual de munca cu norma intreaga sau cu timp partial, calculata potrivit alin. (5), nu poate fi mai mica decat nivelul contributiei de asigurari sociale calculate prin aplicarea cotei prevazute la art. 138 lit. a), art. 138 1 alin. (1) si (2), art. 138 2 alin. (1) sau art. 138 3 alin. (1), dupa caz, asupra salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale, corespunzator numarului zilelor lucratoare din luna in care contractul a fost activ. (5 7) Prevederile alin. (5 6) nu se aplica in cazul persoanelor fizice aflate in una dintre urmatoarele situatii: a) sunt elevi sau studenti, cu varsta pana la 26 de ani, aflati intr-o forma de scolarizare; b) sunt ucenici, potrivit legii, in varsta de pana la 18 ani; c) sunt persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane carora prin lege li se recunoaste posibilitatea de a lucra mai putin de 8 ore pe zi; d) au calitatea de pensionari pentru limita de varsta in sistemul public de pensii, cu exceptia pensionarilor pentru limita de varsta care beneficiaza de pensii de serviciu in baza unor legi/statute speciale, precum si a celor care cumuleaza pensia pentru limita de varsta din sistemul public de pensii cu pensia stabilita in unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii; e) realizeaza in cursul aceleiasi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, iar baza lunara de calcul cumulata aferenta acestora este cel putin egala cu salariul de baza minim brut pe tara. (…) 80. La articolul 168, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (6 1), cu urmatorul cuprins: (6 1) Prevederile art. 146 alin. (5 6)-(5 9) si ale art. 154 alin. (1) lit. r) si s) se aplica in mod corespunzator. . Atunci cand se aplica reducerea timp de munca cf. OUG nr. 132/2020 (Kurzarbeit), iar salariul brut primit scade sub nivelul de 2.550 lei, pentru respectivele contracte de munca angajatorii trebuie sa achite contributiile sociale la nivelul salariului minim brut pe tara si nu la nivelul venitului realizat, deoarece, se reduce timpul de lucru, iar respectivele contracte de munca sunt considerate cu timp redus de munca, astfel ca li se aplica supraimpozitarea. Intrucat printre exceptiile de la suprataxarea contractului individual de munca cu timp partial nu se afla salariatii reducere timp de munca cf. OUG nr. 132/2020 (Kurzarbeit), acest lucru inseamna ca pentru calculul contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS) si contributiei de asigurari sociale (CAS) se folosi salariul minim brut de 2.550 lei si nu la venitul brut realizat de respectivii salariati. Practic, daca angajatii pentru care se aplica Kurzarbeit nu se regasesc in situatiile exceptate de OG nr. 16/2022, iar veniturile brute aferente (salariu redus si indemnizatia de 75% pentru restul timpului pana la programul de lucru intreg zilnic/ saptamanal/ lunar) sunt sub 2.550 lei pe luna, angajatorul va suporta diferenta dintre contributiile sociale calculate la venitul realizat si cele aferente salariul minim brut pe tara. Aceasta situatie este valabila doar daca acesti angajati nu sunt studenti, elevi, ucenici, persoane cu dizabilitati sau alte persoane carora, prin lege, li se recunoaste posibilitatea de a lucra mai putin de 8 ore/zi, pensionari pentru limita de varsta sau cei care mai au cel putin un contract de munca, iar veniturile totale lunare depasesc cuantumul salariului minim brut pe tara, acestea fiind exceptiile de la supraimpozitarea contractelor partiale prevazute in OG nr. 16/2022.

fiscalitatea.ro 8 - octombrie - 2022

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Astăzi, despre un d

Acest film este făcut de mine în data de 29 ...

Galaţiul meu!

[video width="640" height="360" mp4="https://impact-est.ro/wp-content/uploads/Danut-Lungu-Galatiul-meu.mp4"][/video]

A murit Bernard Pivo

Mai jos, un text despre bătrânețe... "Bătrânețe Aș fi putut spune: Îmbătrânirea ...