logoImpact EST nr. 880 - 27.07.2021

Serviciul Public Ecosal GALAŢI este un serviciu specializat în prestarea serviciilor de salubritate stradală şi menajeră care acţionează pe teritoriul Municipiului Galaţi. Serviciul a luat fiinţă în anul 2008 prin reorganizarea fostei firme SC Ecosal Prest S.A..
Serviciul Public Ecosal Galaţi a dezvoltat în domeniul serviciilor de salubritate o politică specifică de leader, fiind o firmă de top şi un garant al curăţeniei.

SERVICII OFERITE
I. Serviciul de salubrizare:
• precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeuri menajere, cu excepţia celor cu regim special;
• sortarea deşeurilor municipale;
• depozitarea controlată a deşeurilor municipale;
• măturatul, spălatul, stropirea şi intreţinerea căilor publice;
• curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ;
• colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora, precum şi servicii de ecarisaj;
• colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, etc.);
• colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei;
• colectarea, transportul, sortarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor provenite din gospodăriile populaţiei, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară a locuinţelor/apartamentelor proprietate individuală;
• dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea;
• tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase;
• demontarea (dezansamblarea) maşinilor şi echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;
• recuperarea materialelor reciclabile sortate;
• comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor;
• alte activităţi de curăţenie.
II. Serviciul de administrare a domeniului public:
• amenajarea, întreţinerea şi înfrumuseţarea zonelor verzi;
• asigurarea funcţionalităţii, întreţinerea şi repararea fântânilor arteziene şi a cişmelelor stradale;
• curăţarea chimică a placajelor din travertin de graffiti;
• desfiinţarea împrejmuirilor şi demolarea construcţiilor ilegale aflate pe domeniul public/privat al municipiului Galaţi;
• optimizarea şi organizarea circulaţiei rutiere şi pietonale;
• conservarea, întreţinerea şi repararea monumentelor de for public aflate pe domeniul public al municipiului Galaţi;
• administrarea drumurilor şi străzilor – repararea şi întreţinerea străzilor;
• montarea mobilierului stradal;
• semaforizare.
III. Alte servicii:
• dotarea gratuită cu eurocontainere, pubele şi containere a asociaţiilor de locatari/proprietari;
• închirieri recipienţi de colectare pentru beneficiari;
• combaterea depozitelor de deşeuri necontrolate;
• închiriere utilaje pentru încărcat şi transportat deşeuri din construcţii.

(R.I.) 20 - octombrie - 2017

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Iluminat public cu s

Primăria municipiului Galați informează că aparate de iluminat stradal echipate ...

Devieri de trafic î

Primăria municipiului Galaţi informează că, în perioada 23 iulie -28 ...

Nouă etapă de dezi

Primăria municipiului Galaţi informează că în perioada 26-29 iulie 2021 ...

Controale la furnizo

comunicat presa

Idei şi muncă de

Ca majoritatea gălăţenilor, şi familia IOANOVICI - ALEXANDRU (Sandu) şi ...