logoImpact EST nr. 858 - 25.02.2021

ISTORIC
Serviciul Public Ecosal GALAŢI este un serviciu specializat în prestarea serviciilor de salubritate stradală şi menajeră care acţionează pe teritoriul Municipiului Galaţi. Serviciul a luat fiinţă în anul 2008 prin reorganizarea fostei firme SC Ecosal Prest S.A. .
Serviciul Public Ecosal Galati a dezvoltat în domeniul serviciilor de salubritate o politică specifică de leader, fiind o firmă de top şi un garant al curăţeniei.
Titulatura de leader atribuită Serviciului Public Ecosal Galati presupune ani mulţi de experianţă în domeniul serviciilor de salubritate pe piaţa Municipiului Galaţi, servicii de calitate şi multe alte capabilităţi pe care această societate le-a dezvoltat sistematic.
În anul 2009, prin dizolvarea şi lichidarea SC Construcţii şi Reparaţii S.A., Consiliul Local a decis preluarea activităţilor efectuate de această societate, respectiv: lucrări de construcţii, asfaltări, marcaje rutiere, de către Serviciul Public Ecosal.
La sfârşitul anului 2011 a fost finalizat proiectul ISPA “Sistem integrat de management al deşeurilor urbane solide în Municipiul Galaţi şi împrejurimi” iniţiat de Municipalitatea Galaţi şi finanţat de Uniunea Europeană prin programul ISPA.
Serviciul Public Ecosal este responsabil de operarea şi managementul acestui nou sistem integrat de gestionare a deşeurilor.
Noul sistem integrat de gestionare a deşeurilor include un depozit ecologic de deşeuri, o staţie de sortare şi compostare, două puncte verzi de depozitare şi un sistem de colectare selectivă dotat cu vehicule şi containere specializate.
Noul sistem presupune colectarea următoarelor tipuri de deşeuri: hârtie şi carton, plastic şi metal, sticlă (în punctele de colectare din oraş), deşeuri din construcţii şi demolări, deşeuri periculoase, deşeuri electrice şi electronice, deşeuri verzi (punctele verzi de depozitare).
Serviciul Public Ecosal s-a preocupat permanent pentru îmbunătăţirea activităţii sale participând la numeroase conferinţe legate de managementul deşeurilor, cum ar fi:
• US Trade and Developement agency;
• NATO Conference – Dangerous waste;
• Programul de acţiune locală pentru protecţia mediului parteneri cu APM şi EPTISA;
• REC – Seminar instruire “Contribuţii la implementarea directivei UE în bazinele hidrografice Prut şi Siret; TAIEX;
• Seminar de protecţia mediului – Agenţia Nonguvernamentală “Earth Friends” – Conferinţa de la Arkenhaus;
Numeroase schimburi de experienţă şi participări la proiecte, printre care:
• Aplicaţie ISPA – Managementul integrat al deşeurilor urbane solide în Municipiul Galaţi – Grant guvernul spaniol;
• Programul Comunitar de formare profesională Leonardo da Vinci – partener Universitatea Le Havre;
• Proiect privind educaţia populaţiei privind protecţia mediului – finanţat de Fondul de mediu al Ministerului Agriculturii, Apelor şi Protecţia Mediului;
• Proiect privind colectarea biogazului rezultat din rampă Tirighina – partener Grue&Hornstrup Consulting Engineers Danemarca;
• Schimb de experienţă managementul deşeurilor – partener Greater Manchester Waste.

RDH 2 - iunie - 2017

One Response so far.

  1. Emilia spune:

    mai bine sa vada ce fac cu castrarile cainilor daca ei raspund.

Lasa un raspuns la Emilia


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg