http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
logoImpact EST anul XXIII – 2024, nr. 981 - 24.05.2024

CĂTRE,

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi

Doamnei Procuror General

 

 

Subscrisa S.C. Echidistant Pres S.R.L. Galaţi, editor al săptămânalului pamfletistic Impact-est Galaţi, cu nr. ORC J17/754/2000 şi CUI… telefon 0746. 11.94.11 şi e-mail geluce@yahoo.com, cu sediul social în Galaţi strada Basarabiei nr. 55, bloc, scara, etaj, apt., reprezentată legal prin administrator Gelu Ciorici, şi subsemnatul Gelu Ciorici, domiciliat în Galaţi, str. Tecuci nr., bloc, etaj, apt., cod poştal, cu CNP, legitimat cu CI seria GL, emisă de SPCLEP Galaţi, la data de, în conformitate cu Art. 288, 289 și următoarele din N.C.P.C., formulăm plângere penală împotriva executorului judecătoresc Cosmin Caraman și a BEJ-Caraman Cosmin, cu sediul în Galaţi, cod poştal 800080, str. Ovidiu nr. 3, bloc M13, sc. 4, et. 3, apt. 70 rugându-vă să dispuneţi începerea urmăririi penale, punerea în mișcare a acţiunii penale și trimiterea în judecată a BEJ-Caraman Cosmin și a P.F. Caraman Cosmin pentru săvârșirea infracţiunii de abuz în serviciu în formă continuată, prevăzută de Art. 297 din N.C.P. P.

 

Motivele prezentei plângeri sunt următoarele

 

Subsemnatul Gelu Ciorici sunt administrator al S.C. Echidistant Pres S.R.L. Galaţi, director executiv și redactor șef al Impact-est. În aceste calităţi am datoria civică de a participa-contribui, sesiza și prezenta toate actele și faptele care sunt de natură a încălca regulile elementare de convieţuire socială și, în mod deosebit, toate încercările care vizează încălcarea principiilor și regulilor elementare de drept.

În săptămânalul Impact-est, nr. 417 din săptămâna 29.09.- 5.10. 2011, cunoscând că Maria Tacea are Dosarul nr. 146/P/2011 de cercetare penală la DNA-ST Galaţi, fiind cercetată pentru săvârșirea unei infracţiuni de abuz în serviciu, am considerat că aceasta, în respectarea principiului deontologiei profesionale, ar fi trebuit să se abţină de la soluţionarea cauzei privind calea de atac exercitată împotriva arestării preventive luată faţă de o persoană.

În articolul respectiv am considerat, în ideea apărării Reformării şi Consolidării Justiţiei, că Independenţa şi Imparţialitatea, care trebuie să caracterizeze în mod FUNDAMENTAL judecătorul-magistratul, că acestea nu au fost respectate, opinând aceasta prin limbajul specific unui săptămânal pamfletistic, cum este Impact-est.

D-na Maria Tacea trebuia să se abţină și să nu se pronunţe în favoarea DNA-|ST Galaţi, întrucât avea un interes personal și chiar NE-LEGITIM în cauză.

Ulterior, am fost acţionat în judecată şi mi s-a cerut să plătesc daune morale de o sută de mii de lei noi, Judecătoria Galaţi, fără a solicita relaţiile cu privire la proba verităţii, m-a condamnat la plata sumei de 20.000 RON, în virtutea ideii necorespunzătoare adevărului că aș fi adus atingere onoarei d-nei judecător Maria Tacea.

Am formulat recurs (apel), împotriva soluţiei care a fost atacată și de judecătorul Maria Tacea, care a apreciat că sentinţa dată de judecătorii care o cunoșteau sub toate aspectele nu este satisfăcătoare și nu acoperă daunele încercate de dumneaei.

Tribunalul Prahova, prin Decizia nr. 273 din 20. 02. 2014, m-a obligat la plata sumei de 80.000 lei noi cu titlu de daune morale către M. Tacea, sumă ce reprezintă cea mai aspră sancţiune dată după Decembrie 1989 împotriva unui jurnalist și a unui organ de presă.

Sintetizând asupra acestui scurt istoric, în legătură cu care vă depun articolul de presă, sentinţa Judecătoriei Galaţi și a Tribunalului Prahova, vă învederez următoarele chestiuni prealabile în conformitate cu Art. 55 lit. „d” din N.CP.P. – competenţa privind cercetarea și urmărirea penală aparţinând Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, datorită calităţii de executor judecătoresc a numitului Cosmin Caraman, precum și BEJ „Caraman Cosmin”, ambele persoane fiind subiecţi activi ai procesului penal. În cazul chestiunilor prealabile învederez Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, că după încuviinţarea executării silite prin Biroul Executorului Judecătoresc Cosmin Caraman și prin persoana acestuia s-a pus în execuţie decizia Tribunalului Prahova.

În acest sens s-a emis notificarea din data de 14.05. 2014 și, ulterior, la data de 26.05.2014, executorul judecătoresc Caraman Cosmin a procedat, în pofida actelor despre care voi face vorbire mai jos, la sechestrarea unicului bun folosit în exercitarea profesiei și a obiectului de activitate al SC Echidistant SRL, respectiv a autoturismului înmatriculat sub nr. GL-10-AGC, bun prin intermediul căruia SC Echidistant realiza transportul și distribuţia săptămânalului Impact-est.

La data de 28. 05. 2014, pe baza unui telefon, și după ce îi adusesem la cunoștinţă în scris executorului Cosmin Caraman că autoturismul marca Nissan Micra este unicul bun al firmei utilizat pentru realizarea activităţii societăţii, executorul judecătoresc Cosmin Caraman a procedat în contra dispoziţiilor legale la ridicarea autoturismului în lipsa mea și a depunerii lui într-o locaţie pentru care, în viitor, va trebui să plătesc cheltuieli de depozitare.

Potrivit Art. 727 din NCPC este interzisă, prohibită sechestrarea, ridicarea bunurilor care constituie mijlocul principal de realizare a activităţii prioritare la o societate comercială. A se vedea Art. 727 din NCPC – fost Art. 407 din Vechiul Cod de Procedură Civilă cităm:

„ Art. 727 Bunurile destinate exercitării ocupaţiei sau profesiei debitorului
(1) Bunurile mobile care fac obiectul unei diviziuni a patrimoniului afectate exerciţiului unei profesii autorizate nu pot fi urmărite decât de către creditorii ale căror creanţe s-au născut în legătură cu exercitarea profesiei respective. Dacă bunurile nu sunt afectate unui patrimoniu profesional individual, însă servesc la exercitarea ocupaţiei sau profesiei debitorului persoană fizică, pot fi supuse urmăririi silite numai dacă nu există alte bunuri urmăribile şi numai pentru obligaţii de întreţinere sau alte creanţe privilegiate asupra mobilelor”.

Sursa: Noul Cod de Procedura Civila – CJO.roCJO.ro 

 

Punerea sechestrului, ridicarea nelegală a unui bun mobil în legătură cu care se cunoștea apartenenţa, destinaţia și folosinţa acestuia, în contra dispoziţiilor legale reprezintă un grav abuz săvârșit împotriva SC. Echidistant Pres SRL Galaţi, act material cauzator de prejudicii. Când l-am întrebat pe executorul judecătoresc Caraman Cosmin mi-a replicat că de el se ocupă d-na judedecător Maria Tacea și să discut cu ea prin fiul ei și viitoarea ei noră, avocat-apărător al magistratului, Hogaş Cristina.

Seria abuzurilor concretizate în alte acte materiale nu s-a încheiat. Autoturismul de mici dimensiuni – buburuza – a fost ridicat din parcarea domiciliului personal. Dacă se efectua un act corect, se puteau pune sigilii în parcarea asigurată și supravegheată video din faţa blocului în care locuiesc. I-am explicat executorului că în portbagaj sunt peste 500 volume de poezie, care urmau a fi vândute la Târgul Naţional de Carte AXIS Libri, dar am încercat din nou un prejudiciu în valoare de 50.000 lei.

Urmare a rugăminţilor umilitoare şi după tergiversări bine ticluite, executorul judecătoresc Caraman Cosmin, pe bază de proces verbal, deși sechestrase nelegal autoturismul a cărui SITUAȚIE JURIDICĂ O CUNOȘTEA, a catadicsit să îmi restituie cele peste 500 volume de poezie, întrucât într-o executare silită n-ar fi putut să le vândă legal și pe acestea.

Continuând seria actelor materiale care caracterizează acţiunea de abuz în serviciu, cauzatoare de prejudiciu, pe considerentul că are sprijinul și acoperirea doamnei judecător Maria Tacea de la Curtea de Apel Galaţi, autoturismul a fost parcat fără nici un contract, fără nici o pază de fapt și de drept în curtea restaurantului Pescarul, societate care s-ar putea îndrepta împotriva SC Echidistant Pres SRL și a subsemnatului cu contravaloarea depozitului la care eu nu am achiesat, în condiţiile în care acest mini-autoturism care servea exclusiv interesele societăţii putea să fie sigilat în parcarea blocului, în care locul de parcare deja este plătit.

Seria abuzurilor executorului Caraman Cosmin şi a BEJ al acestuia, sub oblăduirea Mariei Tacea, și în ideea colporată în oraș că ea și fii-su vor distruge ziarul Impact-est, nu s-a încheiat.

Astfel, deși cunoștea că subsemnatul sunt titularul unui drept de proprietate asupra unui teren de 600 mp, situat în Galaţi, în mod nelegal executorul judecătoresc Caraman Cosmin, în loc să solicite de la subsemnatul Gelu Ciorici informaţii cu privire la acest teren, a solicitat și angajat contra cost, care se va reflecta în patrimoniul meu, relaţii cu privire la situaţia topografică a acestuia. Or, o simplă notificare faţă de subsemnatul ar fi avut ca efect prezentarea actelor care demonstrează situaţia reală a terenului.

Neprocedând în această manieră cerută de lege, executorul judecătoresc, sfătuit de d-na judecător Maria Tacea, a săvârșit o nouă ilegalitate, supunându-mă unor cheltuieli care se cuantifică în daune materiale reprezentând contravaloarea activităţii de identificare a terenului.

Continuând seria abuzurilor, vă învederez că executorul judecătoresc Caraman Cosmin își realizează și îndeplinește activitatea prin folosirea unor tarife acceptate de societăţi care-i triplează inclusiv taxele poștale.

Toate activităţile prezentate mai sus reprezintă acte materiale săvârșite în formă continuată de către executorul judecătoresc Caraman Cosmin care mi-a spus: „Du-te la baie, băi, că ţi-am terminat și ziarul și te-am terminat şi pe tine!”

În soluţionarea laturei civile, vă rog să luaţi act că mă constitui parte civilă, conform Art. 14 din NCP şi următoarele din NCP, cu suma pe care o voi preciza la prima audiere, şi cu daune morale pe care le voi cuantifica după următoarele trei luni de activitate a SC Echidistant Pres SRL Galati. Întrucât organul de urmărire penală are capacitatea şi capabilitatea conferite de lege, rog să dispuneţi ridicarea sechestrelor dispuse prin acte nelegale de către BEJ Caraman Cosmin şi de către Caraman Cosmin asupra autoturismului Nissan Micra şi asupra terenului în suprafaţă de 600 metri pătraţi.

Dată fiind gravitatea faptelor săvârşite de către executorul judecătoresc, vă rog, ca de urgenţă, prin Ordonanţă şi pe baza actelor depuse, şi în conformitate cu Art. 727 din Noul Cod de Procedură Civilă, să ridicaţi măsura sechestrelor dispuse nelegal de către BEJ Caraman Cosmin.

La umbra judecătorului Maria Tacea şi a fiului ei, Constantin Tacea, suntem victima unei executări silite a Art. 727 din NCPC. Vă rugăm să citiţi, în continuare, la ce acte şi fapte se pretează executorul judecătoresc Caraman Cosmin în executarea dorinţelor judecătoarei Tacea Maria, şi înţeleg pe această cale că dincolo de plângerea penală pe care o veţi lectura, adresată Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, să se autosesizeze şi preşedintele Camerei Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, Dănuţ-Carmen Coţac, căruia îi solicit verificarea dosarului de executare silită. Anexez un dosar cu documente în xerocopii conforme cu originalele, în nr. de 56 de file.

Precizez că nu am cunoştinţe juridice şi din salariul meu de 1.000 lei (zece milioane de lei vechi) nu am posibilitatea să-mi angajez un avocat, însă menţionez, şi vă rog să verificaţi, că fac această plângere cu bună credinţă şi numai în ideea respectării normelor de drept şi a înlăturării abuzului săvârşit de către executorul judecătoresc Caraman Cosmin.

Rugăm a se soluţiona cu celeritate prezenta cauză.

4 - iulie - 2014

One Response so far.

  1. Calugaru spune:

    Asta e justiția în România, Curtea de Apel Galați cred că îi protejează abuzurile

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Astăzi, despre un d

Acest film este făcut de mine în data de 29 ...

Galaţiul meu!

[video width="640" height="360" mp4="https://impact-est.ro/wp-content/uploads/Danut-Lungu-Galatiul-meu.mp4"][/video]

A murit Bernard Pivo

Mai jos, un text despre bătrânețe... "Bătrânețe Aș fi putut spune: Îmbătrânirea ...