logoImpact EST nr. 860 - 26.02.2021
Terenul HORTIGAL din Micro 13B

Terenul HORTIGAL din Micro 13B

2,5 miliarde de lei sunt egale cu 22 de miliarde de lei!

Statul, prin ADS – Reprezentanţa Teritorială Galaţi, a stat la furat, parcă intenţionat. Specialiştii în inginerii financiare, cu complicităţi până la cel mai înalt nivel al autorităţilor de stat locale, a fost jumulit de 67,7 hectare de terenuri agricole şi terenuri cu curţi şi clădiri, de patru sedii şi 41 de magazine pe care acelaşi stat, acţionar cu 87,916% din Hortigal SA Galaţi, nu a fost capabil să le intabuleze. Vânzările succesive ale terenurilor şi spaţiilor comerciale au putut fi comise doar prin complici bine stimulaţi, dar DNA-ST Galaţi nu a fost interesat, de la înfiinţare şi până mai acum câteva săptămâni, de acest jaf al secolului despre care noi am tot scris la Impact-est încă de acum şase-şapte ani. ADS a fost trezit din amorţire ca şi DNA-ST Galaţi abia acum când aceeaşi experţi în jafuri i-au manglit de sub picioare 11,5 hectare de teren situate în intravilanul municipiului Galaţi.

De la un gaj pe ceapă şi cartofi, dator total

În 1993, SC Hortigal SA Galaţi, condusă de Gheorghe Papatraian, contractează un credit de la Banca Agricolă garantat pe anumite culturi de cartofi, mere, ceapă etc, adică printr-un CONTRACT DE GAJ FĂRĂ DEPOSEDARE. Urmare a neachitării integrale a creditului şi a lichidării Băncii Agricole, creditul a fost preluat de către Autoritatea de Valorificare a Activelor Bancare (AVAB), acum devenită Autoritatea de Administrare a Activelor Statului. La data de 22.11.2000, AVAB încheie un contract de cesiune de creanţă în calitate de creditar al Hortigal SA, pentru suma de 2,5 miliarde de lei vechi, către SC Galinvest SA Galaţi, reprezentată de SĂGEATA Iancu Constantin. Au urmat convulsii şi încercări de privatizare până în 12.06.2001 când a fost declanşată procedura falimentului.

După numirea lichidatorului Judiciar, în persoana lui Aurel Bostan, a fost întocmit tabloul creditorilor printre care găsim firmele Galinvest SA (de fapt SRL), Makinvest şi Galmopan SA, toate controlate de celebrul CLAN AL HERĂŞTILOR. Printr-o sentinţă a Curţii de Apel Galaţi, patrimoniul Galinvest SRL, radiată de la ORC Galaţi, a fost transmis către Makinvest Com SRL Galaţi, care devine ăn acest fel titularul creanţei de 2,5 miliarde de lei asupra Hortigal SA. De atunci şi până în zilele noastre, pe aici s-au plimbat vreo şapte lichidatori judiciari, unul dintrei ei fiind încă în puşcărie.

Falimentul nu a apărat-o pe Hortigal, ci a executat-o ilegal!

Dar, să reveni, la documentul emis de către Cabinetul Preşedintelui ADS. Deci, Hortigal a intrat în faliment în 12.06.2001 şi conform Legii 64/1995, art. 35, societatea trebuia protejată, cităm: „ De la data deschiderii procedurii (falimentului – n.a.) se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale”. Adică se suspendă de drept şi orice procedură de executare silită, se punctează în documentul ADS.

Dar, autorităţile noastre judiciare comit ce au de comis, conform sarcinilor trasate sau dictate de interese personale şi de grup şi încuviinţează executarea întregului patrimoniu al Hortigal SA.

Cităm două paragrafe de la paginile 6 şi 7 ale documentarului:

“Ignorând această prevedere legală, atât SC MAKINVEST COM SRL, Executorul Judecătoresc VIŢELARU DUMITRU cât şi instanta de judecată prin judecătorul CARMEN SANDU, cu toate că societatea creditoare se afla înscrisă la masa credală, atât cu creanţa proprie cât şi cu creanţa în baza contractului de cesiune de creanţa nr. C.S./042/22.11.2001 preluată de SC GALINVEST SRL de la AVAB, creanţa preluată odată cu partimoniul SC GALINVEST SRL, creditorul împreună cu executorul solicită Judecătoriei Galaţi cererea de încuviintare a executării silite privind obligaţiile ce decurg din titlul executoriu CONTRACTUL DE CESIUNE DE CREANŢĂ nr. C.S. /042/22.11.2000, iar judecătorul din cadrul Judecătoriei Galaţi, cu incălcarea dispoziţiilor art. 35 din Legea 64/1995, în vigoare la acea dată, dispune prin ÎNCHEIEREA din data de 22.03.2002 în dosarul nr. 400/60/VD/2002 : „ Încuviintează executarea silită a obligaţiilor ce decurg din titlul executoriu CONTRACTUL DE CESIUNE DE CREANŢĂ nr. C.S. / 042/22.11.2000, de către Executorul Judecătoresc VITELARU DUMITRU”-;

Declanşarea procedurilor de executare silită au avut ca finalitate încheierea la data de 07.05.2002 a ACTULUI DE ADJUDECARE prin care este declarat adjudecat întreg partimoniul SC HORTIGAL SA GALAŢI constând în bunuri imobile, mobile, creanţe, disponibilităţi băneşţi, drepturi litigioase accesorii patrimoniului debitoarei, în baza titlului executoriu Contract de cesiune de creanţă nr. C.S./042/22.11.2005, de către adjudecătarul – creditor SC MAKINVEST COM SRL cu sediul în Galaţi, str. Henri Coandă nr. 3, cod fiscal 13593023 reprezentată de IANCU CONSTANTIN în calitate de administrator unic.”

Între timp, unii au decedat, alţii au fost avansaţi şi au prosperat, doar statul fiind cel păgubit.

Pentru o creanţă de 2,5 miliarde Makinvest îşi adjudecă 22 de miliarde

Pentru acea creanţă de aproximativ 2,5 miliarde de lei vechi deţinută de Makinvest Com SRL Galaţi, debitoarei Hortigal SA Galaţi îi este inventariat, evaluat şi executat întregul patrimoniu în valoare de 22 miliarde de lei vechi. Adică spre de zece ori mai valoros decât creanţa deţinută.

Dar, atenţie, în titlul executoriu se precizează faptul că TERENUL AFERENT CONSTRUCŢIILOR VÂNDUTE LA LICITAŢIE NU FACE OBIECTUL VÂNZĂRII, el intrând ÎN FOLOSINŢA Makinvest Com SRL, şi nu în Proprietatea acesteia. Căci aşa au fost manglite 11,5 hectare din intravilanul municipiului Galaţi şi alte terenuri până la suprafaţa de 67,7 hectare de terenuri agricole, sere, curţi-construcţii, suprafeţe amplasate la AVIASAN-Vânători, Hanu Conachi, Şendreni şi Galaţi.

Dar să recurgem din nou la un citat, tot din pagina 7 a documentului invocat:

“Bunurile imobile, mobile, creanţe, disponibilităţi băneşti, drepturi litigioase accesorii patrimoniului debitoarei, conform listei mijloacelor fixe anexate actului de adjudecare fiind evaluate la 22.000.000.000 lei vechi, suma fiind achitată de creditoare cu o parte din creanţa reieşită din titlul executor contract cesiune creanţă nr. C.S. /042/2000, bunurile fiind puse la dispoziţia cumpărătorului adjudecatar libere de sarcini.

Se mai precizează faptul că terenul aferent constucţiilor vândute la licitaţie nu face obiectul prezentei vânzări. ACESTA INTRÂND IN FOLOSINŢA ADJUDECATARULUI! Respectivul act de adjudecare constituind titlu de proprietate la acea dată.

Lichidatorul Judiciar al SC HORTIGAL SA GALAŢI de la acea dată, SC EXPERT LICHIDATOR SRL IAŞI, în calitatea sa Administrator Judiciar al SC HORTIGAL SA, formulează contestaţie la executare şi solicită ANULAREA CERERII DE ÎNCUVIINŢARE A EXECUTĂRII SILITE PRONUNŢATE DE CĂTRE JUDECATORIA GALAŢI IN DOSARUL DIN 21.03.2002 VD.

Au mai fost formulate contestaţii la executare şi de către creditorii înscrişi la masa credală: A.J.O.F.M., Casa de Sănătate Galaţi, SC ORON TRADE SRL împotriva SC MAKINVEST COM SRL şi SC HORTIGAL SA prin lichidator SC EXPERT LICHIDATOR SRL IAŞI, aceştia solicitând şi repunerea în situatia anterioară, în scopul readucerii patrimoniului existent la data de 07.05.2002, respectiv la data încheierii Actului de Adjudecare, acțiune ce a făcut obiectul dosarului nr. 663272002.”

Curtea de Apel anulează executarea silită!

Şi ce dacă! Noi cităm documente, am scris mereu bazaţi pe documente, dar am fost sancţionaţi cu plata unor despăgubiri băneşti pentru că aşa au vrut unii judecători să repare onoarea unor hoţi calificaţi. Dar, să revenim şi să cităm:

“Urmare a contestaţiei formulate de lichidatorul SC EXPERT LICHIDATOR SRL IAŞI, la data de 27 09.2002, Curtea de Apel Galaţi prin DECIZIA CIVILA nr. 1205/R în dosarul nr. 1384/C/2002, anulează irevocabil încheierea de încuviinţare a executării silite, încuviinţare care a stat la baza actelor de executare silită şi a ACTULUI DE ADJUDECARE din data de 07.05.2002, prin care a fost vândut intreg patrimoniulu SC HORTIGAL SA GALAŢI.

Ulterior acestei decizii irevocabile, au mai fost formulate, atât de către lichidator cât şi de către Asociaţia Acţionarilor de la SC HORTIGAL SA acţiuni în instanţă cu privire la reîntregirea patrimoniului societăţii, întoarcerea executării silite şi repunerea în situaţia anterioară, ca urmare a anulării actelor de executare silită, acţiunea lichidatorului fiind admisă.”

Urmează teleportarea a 23,96 de hectare de râpi şi păşuni din comuna Băneasa, în intravilanul municipiului Galaţi şi la AVIASAN!

A consemnat Gelu CIORICI 19 - iunie - 2015

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg