logoImpact EST nr. 893 - 05.12.2021

Cităm, în continuare, din documentul inspecţiei ADS:

Primăria Galaţi prin adresa nr. 107700/28.10.2009, răspunde că nu se poate pronunţa cu privire la acordul solicitat, pana nu primeşte clarificari de la ADS.

Primăria Fundeni, prin adresa nr. 6241/26.10.2009 răspunde Primăriei Băneasa, în sensul ca nu este de acord cu cedarea suprafeţei de teren solicitate, precizând că terenul aflat la dispoziţia sa, se afla în litigiu cu Institutia Prefectului, fiind revendicat de Consiliul Local Fundeni întrucât a fost islaz comunal sl trebuie retrocedat comunei.

COMISIA JUDETEANA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PR|VATA ASUPRA TERENURILOR, PRIN HOTARAREA NR. 778/30.06.2009 cu privire la teren agricol de pe raza comunei Băneasa cu amplasament pe raza municipiului Galaţi, în baza ordinului nr. 76/24.02.2009 având în vedere adresa nr. 754/20.06.2009 a comisiei Locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată Băneasa, revalidează anexa 30 transmisa de Comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privată pentru localitatea Băneasa.

COMISIA JUDETEANA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR , PRIN HOTARAREA NR. 781/30.06.2009 cu privire ia suprafaţa de 15,09 ha teren agricol cu amplasament pe raza municipiului Galaţi, în baza ordinului nr. 76/24.02.2009, având în vedere HCJ 778/30.06.2009, se valideaza pe anexa 24 de persoanele îndreptăţite cuprinse în anexa nr. 778/30.06.2009 cu amplasament pe teritoriul administrativ al municipiului Galaţi FARA SA AIBA LA ACEEA DATA PROCES VERBAL DE DELIMITARE SEMNAT DE ADS. PRIMARIA GALAŢI Sl OCPI.

MAI MULT DECÂT ATAT, COMISIA JUDETEANA DE FOND FUNCIAR GALAŢI, FACE DOUA VALIDARI A DREPTULUI DE PROPRIETATE IN ACEEAŞI ZI, HCJFF NR. 778 si 781 din 30.06.2009 !

INSTITUTIA PREFECTULUI JUDEŢUL GALAŢI prin Prefect, cu adresa nr. 7080/12.11.2009 solicită ADS predarea din domeniul privat al statului a SUPRAFEŢEI DE 15,09 HA TEREN AGRICOL DE LA SC HORTIGAL SA GALAŢI, DIN ADMINISTRAREA ADS de pe TERITORIUL MUNICIPIULUI GALAŢI, CĂTRE Comisia locală de aplicare a legilor de fond funciar conform art. II TITLUL şi DIN LEGEA 247/2005.

ADS prin adresa nr. 83696/10.05.2011, returnează documentaţia pentru refacerea procesului verbal de delimitare fără număr , din 16.09.2010 conform circularei ADS nr. 17492/20.11.2008 şi în conformitate cu inventarierea întocmită în baza Ordinului Comun nr. 150/106/2002 al MAAP şi MAP la SC HORTIGAL SA GALAŢI.

Toate aceste comisii şi autorităţi, nu au luat în calcul faptul că acele drepturi litigioase cumparate de IANCU CONSTANTIN, se refereau la terenuri agricole situate în extravilan, iar amplasamentul stabilit de COMISIA JUDETEANA este în INTRAVILANUL Mun. GALAŢI, pe un teren cu investitii pe el (clădiri) fără să verifice şi fără să se facă un raport de evaluare pentru stabilirea valorii terenului din extravilanul comunei Băneasa raportat la terenul din intravilanul Mun. Galaţi propus a fi retrocedat!

Mai mult, pentru retrocedare pe raza mun. Galaţi a moştenitorilor dreptului de proprietate reconstituit de pe raza comunei Băneasa, trebuia să nu mai existe cereri de retorcedare de la cei îndreptăţiţi la reconstituirea dreptului de proprietate pe raza mun Galaţi, aceştia având prioritate faţă de cei din alte localitati. In data de 15.06.2010 Preşedintele A.D.S. Nicolae Giugea emite Decizia nr. 128 prin care doamna Gabriela Bârlădeariu a fost împuternicită în vederea efectuării tuturor demersurilor necesare pentru înscrierea în cartea funciară, în favoarea Statului si in administrarea ADS, a suprafeţei de teren de 67,70 ha, DIN CARE 55 ha – arabil, 0,7 ha drumuri, 12 ha curţi constructii teren ce face obiectul contractului de concesiune nr. 11 / 21.06.2007 incheiat intre ADS si SC MAKINVEST COM SRL identificate pe raza localităţilor FUNDENI, GALAŢI, ŞENDRENI, VANATORI, DIN JUDEŢUL GALAŢI, TERENURI DE LA SC HORTIGAL SA GALAŢI. Persoana desemnată prin decizia mai sus menţionată trebuia să ducă la îndeplinire prevederile din cuprinsul acesteia în termen de 5 zile de la data comunioării, urmând a informa Preşedintele ADS, despre demersurile întreprinse în acest sens.

În aceste condiţii, trebuie văzut cum a votat reprezentantul ADS în Comisia Judeteana de Fond Funciar, având în vedere ca, Comisia a validat dreptul de proprietate pe raza Mun. Galaţi pentru ACORDURI si HOTARAREA COMISIEI JUDEŢENE DE FOND FUNCIAR 778 anexa nr. 30 pentru despăgubiri la ANRP si HOTARAREA COMISIEI JUDEŢENE DE FOND FUNCIAR 781 anexa 24 validează pe acorduri? Ambele Hotărâri încheiate fam proces verbal de delimitare, acesta fiind CONFECŢIONAT un an mai târziu ACORDURILE nu puteau fi încheiate decât cu privire la terenurile ocupate de via sau livada aflate pe vechile amplasamente ale persoanelor care cer reconstituirea dreptului de proprietate, ori terenurile din mun. Galaţi nu erau vechile amplasamente ale persoanelor înscrise în ariaxa 24 a mun. Galaţi. Terenurile respective erau în proprietatea Statului Român reprezentat de ADS şi nu făceau parte din categoria de terenuri care puteau fi retrocedate conform HG 890/2005 şi a Normelor Interne ale ADS privind reconstituirea dreptului de proprietate.

Va urma

4 - iulie - 2015

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Primarul şi cei 15

Aceşti izmenari stau toată ziua cu stufu-n gură şi calcă ...

HARTA COLINDELOR ROM

HARTA COLINDELOR ROMANESTI  

Andrea Chiş candide

Judecătoarea Andrea Chiş, plecată în CSM de la Curtea de ...

Gabriela Baltag, can

• „Mi-aş dori să redau CSM transparenţa de odată. Trebuie ...

Informare contribuab

INFO-Solicitarea certificatelor de rezidenta din SPV de catre PF