logoImpact EST nr. 868 - 23.04.2021

Marius-StanAm reuşit să intrăm în posesia actului de Control al Camerei de Conturi a Judeţului Galaţi la Unitatea Administrativ-Teriorială Municipiul Galaţi, acesta devenind document prin DECIZIA NR. 59-28.07.2014. Desigur, decizia a fost contestată, pe rolul Tribunalului Galaţi-Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal existând dosarele cu numerele 7389/121/2014 şi 7392/121/2014, având ca obiect suspendare act administrativ, respectiv anulare act administrativ. Părţile din cele două dosare sunt Instituţia Primarului şi Municipiul Galaţi, ca reclamanţi, iar pârâta este Camera de Conturi a Judeţului Galaţi. În primul dosar pârâţii sunt reprezentaţi de către avocatul Sergiu Oancea, iar în cel de-al doilea, de avocat Dana-Cristina Grădinaru.

Dar auditorii CCJG au constatat şi consemnat abaterile economico-financiare din documentele fiscale, contracte, hotărâri de Consiliu Local şi nu din vorbe.

În câteva ediţii ale Impact-est vom cita extrase din cele constatate de auditorii Camerei de Conturi a Judeţului Galaţi (CCJG), rezervându-ne doar dreptul redacţional de a pune titluri, intertitluri şi de a comenta nefavorabil halul în care este cheltuit banul public provenit din taxele şi impozitele noastre, persoane fizice şi persoane juridice, pe care aleşii şi numiţii ne buzunăresc exact ca nişte şuţi ordinari. Sigur că nu doar Instituţia Primar, reprezentată din iunie 2012 de către inginerul Marius Stan, este vinovată de ciuruirea bugetului, ci o întreagă armată de funcţionari bine calificaţi şi plătiţi, căci aici vorbim de la şefi de birou în sus, nu despre funcţionărimea care furnicăreşte pentru lefuri de mizerie.

Citiţi şi revoltaţi-vă, apoi aglomeraţi Direcţia de Taxe şi Impozite a Municipiului Galaţi, umiliţi-vă şi staţi la cozi uriaşe pentru a vă plăti taxele şi impozitele, căci are cine le cheltui ilegal!

Peste nouă milioane nejustificate la Transurb

Auditorii spun că Primăria a aprobat în mod nejustificat şi a plătit în perioada 2010-2013, suma de 9.224.477 de lei către societatea de transport public de călători, Transurb SA.

Dar să cităm un pasaj referitor la această speţă: „ În mod nejustificat, Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Galaţi a aprobat şi a plătit parţial, în perioada 2010-2013, deconturi prezentate de SC Transurb SA Galaţi, reprezentând contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru realizarea activităţii de transport public local mai mari cu suma de 9.221.477 de lei decât valoarea subvenţiilor alocate din bugetul local destinate finanţării acestor cheltuieli (ex. gratuităţi, reduceri de tarif, acoperirea diferenţelor dintre costurile şi veniturile aferente activităţii de transport public), potrivit Contractului de delegare a gestiunii nr. 55922-07.05.2010, întrucât entitatea nu a fundamentat nivelul subvenţiei în funcţie de fluxul de persoane, traseele alocate, felul şi numărul mijloacelor de transport.”

Aşteptăm punctul de vedere al conducerii Transurb legat de disfuncţionalităţile raportărilor privind numărul de persoane care beneficiază de gratuităţi, căci chiar fiind o subvenţie întinsă pe trei ani, suma de peste nou milioane de lei este uriaşă.

Parc Industrial, un cimitir de milioane!

De ani întregi tot scriem cum sunt tocaţi banii publici prin Parcul de Soft şi Parcul Industrial, subvenţiile acordate anual pentru lipsa de activitate a directorilor şi salariaţilor fiind uriaşe şi cu titlu parşiv „de majorare de capital”. Am crezut că Marius Stan are un cap luminat şi pe dinăuntru, nu doar pe dinafară, dar el a continuat şi aici cu succes tâmpeniile şi încăpăţânările predecesorului său care a nenorocit în 12 ani de mandat acest municipiu, în asemenea hal, încât l-au golit de circa 100.000 de locuitori, investiţiile străine fiind un mare canci.

Dar să cităm din document:

„Totodată, fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anii 2013 şi 2014 nu a avut în vedere funcţiile pe acest instrument trebuie să le îndeplinească, şi anume: funcţia de previziune, funcţia de control a execuţiei financiare şi funcţia de asigurare a echilibrului financiar al societăţii, întrucât au fost prognozate cheltuieli fără o fundamentare justificată din care să rezulte sursele de realizarea a veniturilor din exploatare, susţinute cu contracte generatoare de venituri. Nu a dus la îndeplinire prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Galaţi nr. 533-25.10.2007, referitoare la majorarea capitalului social al S.C. Industrial Parc S.R.L. Galaţi cu valoarea terenului în suprafaţă de 21,8 hectare, evaluat la suma de 23.253.333 de lei şi, respectiv ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Galaţi, nr. 453-24.10.2013 prin care s-a aprobat majorarea suplimentară a capitalului social al aceluiaşi operator economic cu suma de 16.368.547,38 de lei, reprezentând contravaloarea obiectivului de investiţii „Parc Industrial Zona Liberă Galaţi (total majorare 39.621.880,38 de lei).

Valoarea estimativă cumulată a abaterilor constatate este de 39.622.952,39 de lei din care suma de 766,72 de lei reprezintă contravaloarea chiriei cuvenită pentru perioada 2011+2014, suma de 305,29 de lei constituie penalităţi de întârziere, iar suma de 39.621.880,38 de lei este valoarea aportului în natură la capitalul social al S.C. Industrial Parc S.R.L. Galaţi pentru care nu au fost depuse demersurile legale de modificare a actului constitutiv pct. 9 din procesul verbal de constatare nr. 62932-27.06.2014.”

Oricum aşteptăm şi de la conducerea SC Parc Industrial SRL un punct de vedere, căci ni se par neclare anumite aspecte privind evaluarea terenului şi aportul în natură la capitalul social.

Ecosal a primit bani pentru lucrări neexecutate de Tancrad

Aici raportul consemnează sume mici şi dese pe care Serviciul Public de Salubritate le-a încasat prin decont de la Primărie, în anul 2013, pentru lucrări efectuate de către Tancrad Galaţi. Sunt prezentate depăşiri ale preţului prevăzut în devize, închirieri de utilaje pentru lucrări efectuate manual etc.

Dar să cităm şi aici din raportul de audit, dumneavoastră rămânându-vă plăcerea să faceţi totalul sumelor.

„ Entitatea a plătit nelegal Serviciului Public „Ecosal” Galaţi suma de 169.206,98 de lei, reprezentând contravaloarea unor lucrări neexecutate şi a unor lucrări decontate la un preţ mai mare decât cel înscris în devizul-ofertă, aferent obiectivelor de investiţii „Lucrări de construcţii de artere principale înlocuit borduri zona str. Brăilei – inelul de rocadă” şi „Reparaţii covor asfaltic – sens giratoriu – Inel de rocadă”, ca urmare a auditului fiind constatate următoarele nereguli:

a – decontarea nejustificată a sumei de 70.363,8 lei fără T.V.A. ce constituie contravaloarea transportului cantităţii de 3.783 de tone beton asfaltic (mixturi asfaltice) care nu trebuia plătită de entitate, întrucât era inclusă în preţul contractului, deoarece livrarea materialului s-a realizat de către constructor la locul punerii în operă, potrivit clauzei de la pct. 5.2 din Contractul subsecvent nr. 1279-06.11.2013 încheiat între Serviciul Public „Ecosal” Galaţi şi S.C. Tancrad S.R.L. Galaţi.

b- suma de 52.080 de lei, inclusiv T.V.A., reprezentând contravaloarea serviciului de închiriere a utilajului „freză asfalt” conform Acordului cadru nr. 5288-08.06.2008 încheiat între Serviciul Public „Ecosal” Galaţi şi S.C. Tancrad S.R.L. Galaţi, a fost plătită de entitatea auditată fără a fi datorată, deoarece conform articolului de deviz „001 RPDB37A1 decapat îmbrăcăminte asfaltică” lucrarea s-a efectuat manual;

c- plata nejustificată a sumei de 15.086,81 de lei fără T.V.A. ca urmare a nerespectării de către constructor a preţurilor din devizul-ofertă formular F 3 „Lista cu cantităţile de lucrări” prezentat de către Serviciul Public „Ecosal” Galaţi, în ceea ce priveşte preţul unitar al materialului şi preţul manoperei orare la articolul de deviz „002 DE10A1 Aşternere borduri pe fundaţie de beton”. Valoarea estimativă cumulată a abaterilor constatate este de 169.206,98 de lei din care: – 52.080 de lei reprezentând cheltuieli cu închiriere freză; – 117.126,98 lei reprezentând cheltuieli transport mixturi asfaltice şi diferenţe de valoare pentru borduri asupra cărora s-au aplicat cotele aferente de alte cheltuieli direct, cheltuieli indirecte, profit şi T.V.A.”

Aşteptăm şi punctul de vedere al conducerii Serviciului Public de Salubritate şi dacă se simte nevoia şi al conducerii Tancrad S.R.L.

Ne oprim aici pentru această ediţie.

Urmează marile găuri şi adevărate sifonări pe gale de box, deszăpeziri, case de avocatură angajate suplimentar şi nejustificat.

Gelu CIORICI 30 - ianuarie - 2015

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

DIICOT–S.C. s-a ju

Ordonanţa dată la comandă a condus la prescrierea faptelor Despre Cătălin ...

Gupta şi colosul s

Financial Times, citat de Ziarul Financiar, aduce din nou în ...

Îndreptare

Bună dimineaţa, Doamna Senator! Îmi prezint eu scuze în numele ...