logoImpact EST nr. 869 - 06.05.2021

-Oul discordiei, o gaură de 3 milioane de euro dată bugetului de stat de către CCC BLUE CHELU

– Dacă eşti IEPURAŞUL SRL îţi iei somaţii şi popriri pe conturi pentru sume de 2 lei!

Este de notorietate, deja, faptul că directorul executiv al DGFP Galaţi, Costică Onica, şi Lucian Domniţeanu, adjunct al acestuia şi şef al Administraţiei Finanţelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii, se castrează unul pe celălalt de funcţiile pe care le au de la organul de partid, se muşcă de varice, îşi dau la gioale şi la capuri, se păruiesc şi se stuchesc spre hazul publicului prăşitor în Palatul de Finanţe, şi sunt peste 500 de colectivişti cu tot cu cei din judeţ! Lupta de clasă (primară) a devenit şi mai acută acum când se apropie momentul reorganizării ANAF şi când viitorii directori vor trebui să fie din nou numiţi politic prin… concurs… de împrejurări.

În ediţia de faţă vom spicui dintr-un document adresat DNA-Structura Centrală şi preşedintelui ANAF, Şerban Pop, document intitulat „Plângere Penală”, care este semnat heirupistic cu „ Un grup de salariaţi coordonaţi de Director Onica”!

 

Abuz în serviciu contra intereselor publice

Dacă acuzaţiile care i se aduc şefului AFP pentru contribuabili Mijlocii (AFP-CM), Lucian Domniţeanu, sunt şi întemeiate şi dovedibile cu documente, nici el şi nici Onica – din pricini şi sancţiuni dictate de către Comisia de Disciplină a ANAF – nu vor mai putea fi directori în cele două structuri care se vor forma din toamnă pe temeliile actualelor DGFP-uri. În plângerea penală pe care ne bazăm documentarea de faţă, „curajosul” grup de salariaţi coordonaţi (?) de Onica cere DNA-SC să dispună începerea urmăririi penale împotriva „făptuitorului” Domniţeanu şi trimiterea acestuia în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă calificată, pentru favorizarea infractorului şi complicitate la evaziune fiscală.

Miza, un fleac de circa trei milioane de euro, ajuns la acest diametru din cauza rostogolirilor numite penalităţi, baza plecând de la ceva peste 500.000 de euro. Această sumă reprezintă o datorie la bugetul de stat a SC CCC Blue Telecom SA Galaţi, firmă controlată de sutimiliardarul Cătălin-Constantin Chelu (CCC!) prin interpuşi gen mă-sa.

Blue Telecom film Chelu

Iată, în 12.10.2009, Tribunalul Galaţi a admis cererea de deschidere a procedurii generale a insolvenţei debitoarei SC CCC Blue Telecom SA Galaţi şi a desemnat ca administrator judiciar pe Lichidator Company SPRL Galaţi.

Odată cu publicarea tabloului definitiv consolidat al creditorilor debitoarei în cauză, a rezultat că Blue Telecom datorează DGFP Galaţi suma de 2,3 milioane de lei (circa 500.000 de euro). Nu contează cum se plânge penal „grupul de salariaţi coordonaţi de Director Onica” (aşa este caligrafiat în documentul citat) şi nici punctul de vedere pe care i l-am solicitat lui Domniţeanu, pe care îl publicăm în continuare din pagina 4 a acestui articol, ci, iată, tratamentul discriminatoriu pe care boşii din instituţiile statului îl aplică agenţilor economici. Păi, băi, alde pulifricii (i)responsabili, de ce nu aţi pus voi sechestru asigurător pe imperiul imobiliar al lui Chelu, pentru a recupera această datorie?

De ce nu i-aţi golit conturile, mă? Că, iată, dacă, de pildă, eşti Iepuraşul SRL, mic, mijlociu şi flauşat, ţi se pune poprire pe conturi pentru datorii către bugetul de stat, chit că sunt sume derizorii cuprinse între 2 lei şi 287 de lei, cum veţi putea vedea în facsimilul prezentat tot în pagina 4.

În 2012, datoria Blue Telecom era de circa 6,5 milioane de euro

În 15.10.2012, firma care constituie oul discordiei dintre Domniţeanu şi „grupul” Onica datora în total 28.085.073,98 de lei noi, din care către bugetul de stat 12,26 milioane de lei, reprezentând 43,68% din total, creanţă care a crescut de 5,33 de ori.

În plângerea penală este acuzat şi lichidatorul că nu a solicitat atragerea răspunderii persoanelor vinovate pentru datorii acumulate! Păi, cum, bre, când majoritatea creditorilor debitoarei este tot Chelu, adică următoarele firme controlate de către el: Celule Electrice SA Băileşti, SC Micromedia System SRL Craiova, Comat SA Galaţi şi Galgros SA Galaţi?!

Încheiem cu silă şi cităm două pasaje din document, înainte de a-i da cuvântul lui Lucian Domniţeanu:

1.“Având în vedere Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, organigrama Administraţiei Finentelor Publice pentru contribuabili Mijlocii documente publicate pe site-ul ANAF, rezultă că DOMNIŢEANU LUCIAN în calitate de Şef Administraţie al AFP-CM Galaţi are ca atribuţii: recuperarea creanţelor bugetare, analizează posibilitatea declarării stării de insolvabilitate a debitorilor persoane juridice; iar după declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane juridice şi dacă sunt îndeplinite condiţiile legale în materia atragerii răspunderii solidare, dispune demersurile legale prevăzute în art.27 si 28 din Codul de procedură fiscală etc..”
DOMNIŢEANU LUCIAN nu şi-a îndeplinit atribuţiile de servicu, respectiv:

– nu a solicitat atragerea răspunderii pesoanelor vinovate pentru creanţa acumultată de debitoarea CCC BLUE ELECOM SA în cuantum de 12.266.894 lei;

– nu a declarat starea de insolvabilitate a debitoriei CCC BLUE TELECOM SA;

-nu a luat măsura atragerii răspunderii solidare prevăzută de art.27 şi 28 din Codul de procedură fiscală.

 

 

Replica lui Domniţeanu, citat

1. Referitor la afirmaţia că “nu a solicitat atragerea răspunderii solidare persoanelor vinovate pentru creanţa acumulată de debitoarea CCC BLUE TELECOM SA, în cuantum de 12.266.894 lei”

Administratorul judiciar întocmeşte în baza art.59 alin.(1) din Legea

nr.85/2006, raportul asupra cauzelor care au dus la apariţia insolvenţei debitorului, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă. Dacă administratorul judiciar a identificat fapte prevăzute strict şi limitativ de art. 138 din Legea 85/2006, depune la judecătorul sindic cerere prin care solicită antrenarea răspunderii patrimoniale a organelor de conducere.

Dacă administratorul judiciar nu a indicat persoanele vinovate de starea insolvenţei sau a hotărât că nu este cazul să introducă cererea de antrenare a răspunderii, atunci această cerere poate fi introdusă de preşedintele comitetului creditorilor sau dacă nu s-a constituit comitetul creditorilor, de un creditor desemnat de adunarea creditorilor.

De asemenea, poate introduce această acţiune, creditorul care deţine mai mult de 50% din valoarea creanţelor înscrise la masa credală. (Ponderea creanţelor AFP-CM din total fiind de 38,72 % la data 07.04.2010 si 43,68% la data 15.10.2012).

2. Referitor la afirmaţia că “ nu a declarat starea de insolvabilitate a debitoarei CCC BLUE TELECOM SA

Potrivit art. 174 din O.G.nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, “este insolvabil debitorul ale cărui venituri sau bunuri urmăribile au o valoare mai mică decât obligaţiile fiscale de plată sau care nu are venituri ori bunuri urmăribile, dar întrucât valoarea bunurilor, proprietatea debitorului este mai mare decât valoarea creanţei” prevederile menţionate nu pot fi aplicate, deoarece la data deschiderii insolvenţei, 12.10.2009 creanţa fiscală era de 2.299.839 lei, iar pentru data de 28.10.2009, a fost programată prima licitaţie privind vânzarea bunurilor imobile sechestrate prin procesele verbale de sechestru pentru bunuri imobile nr.14547/12.05.2009, nr.24684/16.07.2009, nr. 24894/17.07.2009 si nr. 29991/18.08.2009, evaluate la valoarea de 5.458.907 lei.

3. Referitor la afirmaţia că “nu a luat măsura atragerii răspunderii solidare prevăzute de art. 27 si 28 din Codul de procedura fiscală”

Conform actului normativ menţionat, condiţia principală pentru atragerea răspunderii solidare este ca debitorul să fie insolvabil sau insolvent.

 

 

 

Gelu CIORICI 23 - iunie - 2013

One Response so far.

  1. Leca spune:

    Urâti cu spume amândoi!Doamne ,ce beleujati si boccii…

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Fundaţia „Andreia

Se ştie de când limba română că prost nu-i ...

Se vor mări pensiil

Nu de puţine ori am auzit despre erorile de calcul ...

La puşcărie şi di

Este greu în sistemul penitenciar românesc doar pentru deţinuţii slabi ...