logoImpact EST nr. 870 - 12.05.2021

Dumitru Nicolae, fost primar Galaţi, Reti Nicolae – Director OCPI Galaţi şi Bârlădeanu Gabriela – reprezentant ADS, la data de 23.07.2010, semnează procesul verbal de delimitare pentru sup. de 11.459075 ha, care se afla în administrarea SC HORTIGAL SA GALATI, ca fiind „teren categoria de folosinţă CURŢI CONSTRUCTII – NEAGRICOL. După aproximativ două luni, aceeaşi indivizi, plătiţi grav din bani publici, constată cu totul altceva…

 

Cităm în continuare din documentul ADS România:

“La data de 23.07.2010 se întocmeşte PROCESUL VERBAL DE DELIMITARE pentru suprafaţa de 11.459075 ha (114.591 mp) suprafaţă aflată în administrarea SC HORTIGAL SA GALAŢI, invocând ca temei HCJFF 778 şi 781/30.06.2009 ca fiind teren categoria de folosinţă CURŢI CONSTRUCŢII, NEAGRICOL, acesta fiind semnat de către Dumitru Nicolae – Primar Calaţi, Reti Nicolae – Director OCPI Galaţi, Bârlădeanu Gabriela – reprezentant APS.

Două luni mai târziu aceleaşi persoane mai sus menţionate constată cu totul altceva, respectiv la data de 16.09.2010 se întocmeste un nou PROCES VERBAL DE DELIMITARE pentru suprafaţa de 11.459075 ha M14.591 mp) suprafaţă de la SC HORTIGAL SA GALAŢI şi aflat în proprietatea Statului reprezentat de ADS, ca fiind teren categoria de folosinţă NEPRODUCTIV deci fără investiţii pe teren, acesta fiind semnat de către Dumitru Nicolae – Primar Galaţi. Reti Nicolae – Director OCPI Galaţi, Bârlădeanu Gabriela – reprezentant ADS RT GALAŢI cu menţiunea că “ştampila ADS oare nu corespunde cu ştampila din PROCESUL VERBAL DE DELIMITARE încheiat la data de 23.07.2010 iar în dreptul numelui reprezentantului ADS este semnat cu ,,pentru” de către o altă persoană decât cea menţionată în acel proces verbal, semnătură care seamănă cu cea a unei colege, a doamnei Bârlădeanu Gabriela din cadrul ADS Repr. Terit. – GALAŢI respectiv a doamnei Liliana BUTUNOIU, aşa cum reiese din afirmaţiile acesteia.

Din discuţiile purtate cu doamna Liliana BUTUNOIU aceasta a ţinut să precizeze faptul că semnătură din P-V de delimitare din 16.09.2010 semăna cu semnătură sa, dar că dânsa nu a semnat acel proces verbal de delimitare încheiat în data de 16.09.2010, mai mult a menţionat că la acea dată nici nu avea împuternicire să semneze un asemenea tip de acte, că doar colega ei de la acea dată, doamna Gabriela BARLADEANU avea o asemenea împuternicire de la Preşedintele ADS, iar doamna Liliana BUTUNOIU consideră acea semnătură a Reprezentantului Teritorial al APS GALAŢI ca fiind contrafăcută. precum şi întregul PROCES VERBAL DE DELIMITARE, întrucât aceleaşi persoane semnatare a PROCESUL VERBAL DE DELIMITARE cu două luni în urmă constatase că aceeaşi suprafaţă de teren este altă categorie respectiv curţi, construcţii astfel că nu putea fi schimbată categoria de folosinţă în acestă perioadă, şi nici nu puteau dispărea construcţiile de pe acest teren.

Acest lucru este foarte grav pentru că PROCESUL VERBAL DE DELIMITARE din data de 16.09.2010 stă la baza actelor administrative menţionate în cartea funciară şi care a contribuit la schimbarea titularului dreptului de proprietate asupra suprafeţei de 11.45 ha (114.591 mp) teren intravilan în Mun. Galaţi. MOTIV PENTRU CARE SE IMPUNE DENUNŢAREA DE URGENTA A AMBELOR PROCESE VERBALE DE DELIMITARE atât cel din data de 23.07.2010 cât şi cel din data de 16.09.2010 SI ÎNDREPTAREA APS ÎMPOTRIVA SEMNATARILOR ACESTUI ACT.

La data de 23.05.2011 SC MAKINVEST COM SA GALAŢI prin adresa nr. 4032/23.05.2011 SOLICITA COMISIEI JUDEŢENE PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR GALAŢI, un ACT DE CONFIRMARE A FAPTULUI CA SC MAKINVEST COM SA GALAŢI, în calitate de investitor a îndeplinit obligaţiile prevăzute în acordurile încheiate cu persoanele îndreptăţite sau moştenitorii acestora respectiv: ROSCULET ILINCA, VONCILA GHEORGHE, FULGER CLARA, HORTOLOMEI STATE, SCAFARU DUMITRACHE, ZLATARU TASIA SI GROSU ECATERINA conform HG 890/2005 COMISIEI JUDETEANE PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR GALAŢI, IN BAZA HOTARARIl COMISIEI LOCALE PRIN CARE S-AU APROBAT CERERILE DE RECONSTITUIRE SI PRIN HOTARARILE NR. 778/30.06.2009 SI 781/30.06.2009 ALE COMISIEI JUDETEANE PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR GALATI S-A VALIDAT NOUL AMPLASAMENT, SI A FAPTULUI CA S-A ÎNCHEIAT PROCES VERBAL DE DELIMITARE PENTRU AMPLASAMENT CU COMISIA LOCALA DE APLICARE A LEGILOR DE FOND FUNCIAR GALAŢI PENTRU TERENURILE SITUATE IN MUN. GALAŢI.

Va urma

10 - iulie - 2015

One Response so far.

  1. Cesar spune:

    Te-ai deranjat macar sa faci o plangere scrisa la politie, daca ai vreo dovada ?

    Ca e usor sa scrii pe net dar sa nu misti nici un deget, si apoi sa ai pretentia ca tie iti pasa de tara asta.

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Accident de muncă m

Sâmbătă, 8 mai 2021, a avut loc un accident de ...

Moldo-gălăţeanca

Investitoarea misterioasă Se poate spune că această investitoare este una deosebită ...

Legumele de la sport

Da, chiar aşa, nebunii noştri de la Primăria Galaţi au ...