http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
logoImpact EST anul XXIII – 2024, nr. 984 - 25.06.2024
Intrată în dezbaterea Senatului la data de 3.XIII.2008, în sesiunea din iarnă şi în dezbaterea Camerei Deputaţilor la data de 32.08.2009, în sesiunea din vară.
Proiectul a fost adoptat şi a fost trimis spre promulgare Preşedintelui la data de 5.IX.2009 şi se aşteaptă intrarea în vigoare imediat după promulgare şi apariţia în Monitorul Oficial.
Art.1. În România, Puturosul este ocrotit de lege.
Puturoşenia, ca şi Prostia, este o stare a existenţei noastre zilnice, ţine de tradiţie, de neamul din care faci parte, de istorie şi de interesul imediat al persoanei.
Art.2. Puturoşenia nu se presupune, ea există şi mai ales se manifestă prin acţiuni specifice de lene prelungită, lene cronică ori lipsă de iniţiativă în toate celelalte cazuri.
Art.3. Orice tip de puturoşenie corespunde unui anumit tip de puturos.
Art.4. Puturosul este persoana care practică puturoşenia.
Art.5. Prin prezenta lege, Puturosului i se permite să practice toate formele de puturoşenie existente ori altele noi ce se vor inventa, fără să fie supus oprobriului public sau sancţiunilor de natură morală, civilă, administrativă ori penală.
Art.6. Prin prezenta lege, puturosul se declară monument naţional şi are toate drepturile prevăzute în legile speciale care reglementează patrimoniul naţional.
Art.7. Prin derogare de la Constituţie, Onoarea Puturosului este mai presus de lege.
Orice acţiuni sau inacţiuni venite de la persoane ori instituţii ale statului care aduc atingere intereselor primare ori majore ale Puturosului se consideră infracţiuni împotriva onoarei Puturosului şi se sancţionează administrativ, civil sau penal, după caz.
Şi tentativa se pedepseşte.
Art.8. Prezentul proiect de lege intră în vigoare de la data publicării sale în Monitorul Oficial.
Orice alte prevederi legale contrarii prezentului act normativ se abrogă.
NOTĂ:
O treime dintre senatorii liberali şi jumătate din deputaţii democrat-liberali au sesizat Curtea Constituţională cu privire la neconstituţionalitatea definiţiei date de legiuitor Puturosului şi cu privire la greşita prezentare a definiţiei puturoşeniei.
În plenul celor nouă judecători, toţi în stare de aparentă trezie, atât la începutul dezbaterilor cât şi la finalizarea acestora, Curtea a hotărât cu opt la unu din voturi că textul legii este constituţional, nu aduce atingere bunelor practici din societatea noastră umană, are credibilitatea cerută de un act normativ serios şi vine în întâmpinarea nevoii sincere şi stridente de a reglementa un segment social important al societăţii noastre, segmentul puturoşilor, segment social important, încă nerecunoscut legal nici după douăzeci de ani de la revoluţie.
Unul dintre judecătorii Curţii a făcut opinie separată, pe care o trecem în subtext pentru a păstra echilibrul democratic al unor dezbateri corecte, sănătoase şi, mai ales, pline de înţelepciunea gândirii acestui for legiuitor suprem al ţării.
OPINIE SEPARATĂ:
În opinia mea, Puturosul, aşa cum este prevăzut (descris) în prezentul proiect de lege, nu face parte, aparent, din aria unei societăţi civile sănătoase.
Puturosul este un produs social retrograd, obţinut prin malversaţiuni politico-juridico-sociale cu trimitere direct la omul primitiv al epocii bolşevice unde persoana umană era bună dacă mai întâi era puturoasă şi devenea valoroasă în funcţie de puturoşenia pe care o afişa în raporturile sale de reprezentare cu ceilalţi membri din societate.
În consecinţă, Puturosul ar trebui, dacă mai există, să fie ajutat, şcolarizat prin grija statului, obligat să meargă la instruiri particulare eventual în alte ţări cu democraţii avansate, şi propun să se înfiinţeze stagii de pregătire specială pentru toţi puturoşii fie în Franţa, ca ţară latină şi soră a noastră mai mare, fie în Anglia unde puturoşii chiar au un statut social demn de povestit, fie în Italia, sora noastră mai mică, dar cu precizarea că nu trebuie lăsaţi la mâna mafioţilor, deoarece mafioţii au metode rigide de educare a puturoşilor şi noi nu vrem să le aducem acestora vreo atingere, atât în plan personal, cât şi material sau spiritual şi moral.
Fac aici o mărturisire de credinţă, chiar dacă s-ar putea să-mi dăuneze statutului meu social, şi spun cu toată afecţiunea de care sunt capabil mai ales după ce am lecturat atent prezentul proiect de lege, că şi eu, în calitatea mea specială de judecător al Curţii Constituţionale, provin dintr-o familie de puturoşi, care, prin educaţie, înţelegerea manifestată de reprezentanţii Statului şi prin bunăvoinţa fostului Preşedinte social-democrat, în paranteză fie spus, şi domnia sa provine tot dintr-o familie de mari puturoşi, am ajuns într-o funcţie de aleasă şi chiar nobilă demnitate statală.
În consecinţă, în opinia mea separată, Puturosul este un element de bază al societăţii noastre multilateral dezvoltate, şi nu-l putem lăsa, tocmai acum, când lumea asta nouă s-a democratizat într-un ritm necontrolat, ca să folosesc tot o expresie egală cu un mare adevăr, spusă tot de fostul preşedinte social-democrat, chiar sălbatic, la voia întâmplării.
Revin şi spun, puturosul poate fi adus între oamenii cu rezultate promiţătoare dacă este ajutat de Stat ori de câte ori este nevoie şi dacă, atunci când se pune problema avansării sale pe scara socială, găseşte un sprijin de demnitate, aşa cum am găsit şi eu la vremea respectivă.
Afirm în cunoştinţă de cauză că Puturosul este cetăţeanul de care ţara asta, în stadiul actual de dezvoltare şi progres, încă mai are nevoie.
Cine ar îndrăzni să susţină alungarea ori izolarea puturoşilor din România?
Consider, de asemenea, că onoraţii noştri parlamentari nu au efectuat o documentare suficient de aplecată asupra fenomenului de puturoşenie cu caracter internaţional şi nici nu au venit cu nişte exemple convingătoare din care să rezulte nevoia legiferării acestui fenomen.
Sub această întrebare aşez, dacă este nevoie, şi alte explicaţii ştiinţifice, din care rezultă fără dubii că Puturosul face parte din celula de bază a societăţii noastre multilateral dezvoltate şi merită o lege demnă de prestigiul şi influenţa sa în mediul social înconjurător.
SENAT                                                         CAMERA DEPUTAŢILOR
Preşedinte,                                                  Preşedinte,
ss. indescifrabil                                           ss. indescifrabil
George Rizescu 11 - mai - 2023

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

#HaiRomania

Acum două săptămâni, după 0-0 cu Liechtenstein, se punea problema ...

LA GALERIILE DE ART

Salonul de vară al artiștilor plastici gălățeni Preponderența figurii umane Așteptat cu ...

Hai, România!

1. "Ne-au luat băieții prin surprindere, știți", îmi aruncă în ...

Info - ecran pentru

Primăria municipiului Galați informează că meciurile naționalei de fotbal a ...