http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
logoImpact EST anul XXIII – 2024, nr. 984 - 25.06.2024

Examenele de corigenta pentru elevii din clasele primare, gimnaziale, liceale si profesionale au loc in perioada 8 – 19 iulie 2024, potrivit unei adrese trimise inspectoratelor scolare de catre Ministerul Educatiei.
Tags: corigentaelevi corigentiexamen de corigentaministerul educatieisesiune de corigente 2024
Adresa, aprobata de secretarul de stat Florian Lixandru, prevede ca, „pentru anul scolar 2023-2024, perioada de desfasurare a examenelor de corigenta, stabilite in baza art. 128 din Regulamentul-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat prin Ordinul ME nr.4183/2022, cu modificarile si completarile ulterioare, este 8-19 iulie 2024 pentru toate clasele din invatamantul primar, gimnazial, liceal si profesional si pentru clasele de stagii de pregatire practica, scoala postliceala si de maistri”.
Conform documentului, elevii din clasa a VIII-a care au sustinut si promovat examenul de corigenta se pot inscrie la admiterea in clasa a IX-a pe locurile ramase libere, in a doua etapa de admitere in invatamantul liceal, conform calendarului aprobat prin Ordinul ME nr. 6154/2023, in perioada 12-14 august 2024 in care pot fi repartizati si absolventii clasei a VIII-a care nu au sustinut Evaluarea Nationala, respectiv in a doua etapa de admitere in invatamantul profesional si invatamantul profesional dual, conform calendarului aprobat prin Ordinul ME nr. 6070/2023, in perioada 2 si 5 august 2024.
Important! Elevii corigenti care nu s-au prezentat la sesiunea de corigente din perioada 8 – 19 iulie 2024 sau nu au promovat examenul de corigenta, vor fi declarati repetenti.
Elevii din clasele terminale de liceu, care au sustinut si promovat examenul de corigenta, se inscriu la examenul de Bacalaureat, sesiunea august 2024, in perioada 15-22 iulie 2024, conform OME nr. 6156/2023.
Elevii claselor terminale de liceu, ai invatamantulul profesional si al stagiilor de pregatire practica, care au promovat examenele de corigenta in sesiunea 8-19 iulie 2024, se pot inscrie la examenul de certificare a competentelor profesionale, sesiunea august 2024.
In cazul in care curriculumul parcurs este organizat modular, pentru elevii care nu au promovat modulele ce se finalizeaza pe parcursul anului scolar, indiferent de numarul de module nepromovate, se organizeaza o sesiune speciala de examene de corigenta, in ultima saptamana de cursuri a anului scolar, conform structurii anului scolar aprobata prin OME nr. 3800/2023.
Elevii din invatamantul postliceal, calificarea profesionala asistent medical generalist, se pot prezenta la sesiunea de corigente in perioada 23-29 august 2024.

La cate corigente ramai repetent

Conform ROFUIP, sunt declarati corigenti elevii care obtin calificativul „Insuficient”/medii anuale sub 5 la cel mult doua discipline de studiu, precum si elevii amanati care nu promoveaza examenul de incheiere a situatiei scolare la cel mult doua discipline de studiu. In cazul lor, regulamentul prevede ca se organizeaza anual o singura sesiune de examene de corigenta, intr-o perioada stabilita de Ministerul Educatiei. In anul scolar 2023-2024, aceasta sesiune se desfasoara in perioada 8-19 iulie 2024.
In cazul in care curriculumul este organizat modular, sunt declarati corigenti:
a)elevii care obtin medii sub 5 la modulele ce se finalizeaza pe parcursul anului scolar, indiferent de numarul modulelor nepromovate;
b)elevii care obtin medii sub 5 la cel mult doua module care se finalizeaza la sfarsitul anului scolar, precum si elevii amanati care nu promoveaza examenul de incheiere a situatiei scolare la cel mult doua module.
Pentru acesti elevi se organizeaza o sesiune speciala de examene de corigenta, in ultima saptamana de cursuri a anului scolar. Media fiecarui modul, obtinuta in cadrul sesiunii speciale de corigenta, este si media anuala a modulului.
Conform ROFUIP, sunt declarati repetenti:
a) elevii care au obtinut calificativul „Insuficient”/medii anuale sub 5 la mai mult de doua discipline de invatamant/module care se finalizeaza la sfarsitul anului scolar. Prevederile se aplica si elevilor care nu au promovat examenele de corigenta in sesiunea speciala, organizata in conformitate cu art. 119 alin. (4);
b) elevii care au obtinut la purtare calificativul anual „Insuficient”/media anuala mai mica de 6;
c) elevii corigenti care nu se prezinta la sesiunea de examen de corigenta sau, dupa caz, la sesiunea speciala prevazuta la art. 119 alin. (4) sau care nu promoveaza examenul la toate disciplinele/modulele la care se afla in situatie de corigenta;
d) elevii amanati care nu se prezinta la sesiunea de incheiere a situatiei scolare la cel putin o disciplina/un modul;
e) elevii exmatriculati din invatamantul postliceal, cu drept de reinscriere; acestora li se inscrie in documentele scolare „Repetent prin exmatriculare, cu drept de reinscriere in aceeasi unitate de invatamant sau in alta unitate de invatamant”.

Sursa: mediul online 30 - mai - 2024

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

#HaiRomania

Acum două săptămâni, după 0-0 cu Liechtenstein, se punea problema ...

LA GALERIILE DE ART

Salonul de vară al artiștilor plastici gălățeni Preponderența figurii umane Așteptat cu ...

Hai, România!

1. "Ne-au luat băieții prin surprindere, știți", îmi aruncă în ...

Info - ecran pentru

Primăria municipiului Galați informează că meciurile naționalei de fotbal a ...