logoImpact EST nr. 893 - 27.11.2021

Mitică Budescu a fost un atârnat al SISTEMULUI, creat de acesta pentru a-i sluji pe cei de la pârghiile lui. Acum el creşte mâţe la unul dintre „A”-urile din Ţiglina 1 şi numără continuu toate nenorocirile şi malversaţiunile pe care le-a comis în aplicarea Legii 10/2001, cât timp a condus acest Birou pentru aplicarea legii în cauză, din Primăria unde a stat de pomană ca primar, cel puţin 8 ani din cei 12, personajul de tristă amintire, Dumitru Nicolae.
Da, Mitică Budescu, cel recompensat pentru serviciile aduse prin restituiri după cărţile de telefoane din marile municipii ale patriei cu funcţia de şef al Autorităţii Electorale Permanente, apoi ca jurist prin Consiliul Judeţului lui Bacalbaşa.
Acest Mitică Budescu, care i-a învăţat „lăutăreala” cu Legea 10/2001, pe de-alde Marcel Gurzu (care şi-a tras cam o stradă!) şi pe de-alde Aurelian Ştefan, jurişti de felul lor, Gurzu prosperând în munca sindicală, iar Ştefan, rămas coordonator la Comisia Constituită în Baza Legii 10/2001, din Primăria Galaţi, poziţie din care colportează la zi malversaţiunile şi minciunile lui Mitică Budescu, tătucul lor spiritual şi profesional.
Astăzi vă vom prezenta o astfel de mostră a efectelor budesciene, efecte care, iată, zdruncină şi morţii-foşti proprietari, şi pe moştenitorii acestora.

Moştenitorii nu au primit vreodată acest document cu amplasamentul

Petenţii noştri sunt moştenitorii defunctului Ionel Pegon, proprietar al unui imobil situat în Galaţi, strada Cercului nr. 2A, compus din teren, în suprafaţă de 183,18 mp, şi 70,25 mp suprafaţă construită. Din anul 2003, de când defunctul nostru părinte, ne declară petenţii, s-a adresat Primăriei Galaţi-Biroul pentru Legea 10/2001, şi până în data de 04.04.2018, adică timp de 15 ani, noi nu am primit această schiţă cu amplasamentul terenului pe care tatăl nostru la revendicat în baza Legii 10/2001. Cei din acest birou, respectiv şeful Mitică Budescu, şi-au bătut joc de dosarul nostru şi ne-au emis Dispoziţia nr. 2376/SR/24.01.2006, dar niciodată nu au adus în discuţie restituirea imobilului în natură, pe un alt amplasament. Căci pe vechiul amplasament, unde a fost terenul şi casa tatălui nostru, şi unde noi ne-am născut şi am copilărit, este acum Piaţa Agroalimentară din Micro 14. Tatăl nostru a solicitat teren oriunde în acea zonă, chiar şi în fostul cartier Fileşti, or în spatele Cimitirului „Eternitatea”, unde sunt câteva zeci de hectare de maidan.
Dar nu a vrut acest Budescu, un caracter infect care ne-a pasat de la restituirea în natură la despăgubirea prin acţiuni la defunctul Fond Proprietatea, acţiuni pe care le-am refuzat!

Iată ce bâiguie ciracii lui Budescu

În sfârşit, în 22 ianuarie 2018, am primit o corespondenţă de la Guvernul României – Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, în baza Dosarului nr. 16346/CC.
Aceeaşi corespondenţă a fost remisă şi Primăriei Municipiului Galaţi.
Când ne aflam aproape de ieşirea din termenul legal de 120 de zile acordate de către ANRP (undeva cam pe 24 aprilie), catadicseşte şi Primăria să răspundă şi să ne remită şi nouă o copie după acel răspuns.
Vi-l redăm integral:
„Referitor dosar nr. 16346/CC conţinând Dispoziţia nr. 2376/SR din 24.01.2006, emisă de Primarul municipiului Galaţi, prin care am propus acordarea de despăgubiri în favoarea domnului Pegon Ionel (ulterior, decedat), pentru imobilul situat în Galaţi, str. Cercului nr. 2A.
Ca răspuns la adresa dvs. nr. 16346/CC/22.01.2018, înregistrată la Primăria municipiului Galaţi sub nr. 8605/26.01.2018, alăturat, vă comunicăm, în original următoarele:
– adresa nr. 19098/21.03.2018, a Compartimentului Banca de Date Gis – Instituţia Arhitect Şef, din care rezultă imposibilitatea restituirii în natură a imobilului revendicat, terenul fiind ocupat în prezent de bloc, spaţii verzi aferente blocului (incluse în Registrul Spaţiilor Verzi al municipiului Galaţi, aprobat prin HCL nr. 283/31.07.2014), căi de acces pietonale;
– act de identitate, valabil, al domnului Pegon Ionel.
Facem menţiunea că prin Dispoziţia nr. 2376/SR din 24.01.2006, am avut în vedere propunerea de acordare de despăgubiri pentru imobilul situat în Galaţi, str. Cercului nr. 2A, compus din teren, în suprafaţă de 183,18 mp din care 70,25 mp suprafaţă construită.”
Da, repetăm, noi ştiam că este imposibilă restituirea în natură a imobilului revendicat, cum precizează ucenicul fidel al lui Budescu, c.j. Aurelian Ştefan. Şi iar repetăm, atât tatăl nostru, cât şi noi, am solicitat restituirea în natură pe oricare alt amplasament din intravilanul municipiului Galaţi. Dar Mitică Budescu, Marcel Gurzu şi Aurelian Ştefan nu au vrut să aplice Legea 10/2001 din motive pe care şi ei le cunosc la fel de bine ca şi noi.
Iar după ce ANRP va finaliza procesul de restituire, în natură sau echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist din România, în cazul nostru a imobilului situat în municipiul Galaţi, strada Cercului nr. 2 A, în temeiul dispoziţiilor art. 21 alin. 5 din Legea nr. 165/17.05.2013, ne vom îndrepta cu un proces împotriva funcţionarului (funcţionarilor) care se fac vinovaţi de neaplicarea Legii 10/2001, sau aplicarea tardivă şi cu rea credinţă a acesteia.

A consemnat Grigore CORBU 20 - aprilie - 2018

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Doi judecători ai C

Justiţiabilul Ion Banu este de zeci de ani într-o bătălie ...

Ex-deputatul gălă

Implicat într-un dosar de corupţie, alături de prim-procurorul gălăţean Roşca ...

Guvernul Ciucă ia

Eficientizarea companiei TAROM, continuarea procesului de modernizare a infrastructurii aeroportuare ...

Având şapca lui Le

Dacă intraţi pe siteul Impact-est şi daţi căutare, sus ...