logoImpact EST nr. 853 - 20.01.2021

Noi ştim şi posedăm circularele I.P.S. şi P.S. V-stre, prin care în urma Ordinului Sinodului permanent din 3 septembrie a.c. v-aţi intrecut aproape toţi ierarhii în a defăima Mănăstirea Maicii Domnului de la Vladimireşti. ONOARE EXCEPŢIILOR!
Acest lucru a făcut mare sminteală, a bucurat mult pe satana şi pe ucenicii lui, căci semnăturile sinodalilor au reuşit să deruteze evlavia către Lucrarea Dumnezeiască de la Vladimireşti şi a multor clerici nedocumentaţi şi a foarte multor credincioşi care în urma circularelor au fost catehizaţi direct împotriva Mănăstirii Maicii Domnului de aici. Ştim că I.P.S. V-stră încă mai demult, în reviste oficiale pe care le patronaţi, aţi încuviinţat şi aţi îndemnat chiar să se scrie articole împotriva Mănăstirii Maicii Domnului, pregătind astfel opinia publică şi discreditarea canonică pe care aţi făcut-o prin Hotărârea Sinodului permanent din 3 septembrie 1954. Acelaşi lucru de compromitere a dumnezeieştii lucrări de aici aţi întreprins şi în cercurile monahale, vorbind personal împotrivă, apoi trimiţând şi în mănăstiri diferiţi părinţi şi fraţi ca: Părintele Cleopa Ilie, Antonie Plămădeală, Bartolomeu Anania, Iustinian Florea, etc. care prin predici, la spovedanii şi prin scrisori deschise, au calomniat şi au defăimat Mănăstirea noastră. I.P.S. V-stră personal aţi vorbit public împotriva Mănăstirii în repetate rînduri şi chiar cu ocazia venirii I.P.S. Patriarh Chirii al Bulgariei, în loc să-l aduceţi să se închine şi să slujeasca pe locul sfintelor descoperiri, aţi căutat să ne puneţi în umbră, prihănind Locaşul Maicii Sfinte pe motivul că: “maicile   se   împărtăşesc  zilnic   şi   preoţii   iartă  toate  păcatele, socotindu-se sfinţi”.
Desigur, în acţiunea de discreditare aţi fost secondat şi de alţi ierarhi. Astfel, I.P.S.Sebastian a pedepsit pe unii călugări şi preoţi pentru venirea la Vladimireşti. Aceasta chiar în prezenţa maicilor noastre. Nu s-a sfiit I.P.S. Sa să prihănească maicile noastre pentru: “prea deasa închinare la sfintele moaşte ale Cuvioasei Parascheva.”
La masa jubiliară de 70 ani a I.P.S. Sale, ştim că s-a consumat în sobor o serie întreagă de calomnii la adresa Mănăstirii noastre. Unele din ele, ruşine este a le grăi!
P. S. Teofil, de asemenea, a pedepsit la Mănăstirea Bogdana, o mulţime de “adepţi ” ai Vladimireştilor care au refuzat să semneze împotriva Mănăstirii Vladimireşti care i-a născut duhovniceşte. Dacă P.S.Sa care a fost la Mănăstirea noastră de 3 ori, s-a rugat mai mult timp pe locul Sfintelor Vedenii, a slujit Liturghia arhierească şi a scris următoarele în cartea de aur: “La VLADIMIREŞTI degetul providenţei se vădeşte mai izbitor ca aiurea” (27 martie 1950) a putut în circulară să depăşească pe ceilalţi ierarhi în defăimarea acestui “Deget al providenţei”, aşa mărturisim aici, că ne temem că şi trecerea P.S. Sale la ortodoxie este numai pretinsă …. Ne va zice poate: “De internis non indicator proeter!”
(va urma)

RDH 26 - mai - 2017

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Ce troc! Dai mită 1

Da, dar eu şi sămtămânalul pamfletistic Impact-est nu avem voie ...

Fără portbagaj şi

Poliţiştilor locali, mai ales celor de la rutieră, care câştigă ...

Ciorici a picat la p

În sfârşit a venit vremea ca tizul meu întru nume ...