http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
logoImpact EST anul XXIII – 2024, nr. 984 - 25.06.2024

Istoricul şi criticul de artă Corneliu Stoica este prezent pe piaţa cărţii cu un nou album de artă consacrat graficianului gălăţean Constantin-Adrian (Cornel) Corcăcel, unul dintre cei mai activi membri ai Filialei Locale a U. A. P. R., doctor în arte vizuale al Universităţii Naţionale „George Enescu” din Iaşi cu teza „Tehnica pastelului între tradiţie şi contemporaneitate”, lector universitar la Facultatea de Arte din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi şi profesor la Liceul de Arte „Dimitrie Cuclin” Galaţi.
Apărut la Editura Centrului Cultural „Dunărea de Jos”, albumul are formatul 20 x 22 cm, conţine 204 pagini, este tipărit pe hârtie cretată lucioasă de 170 gr./m.p., forzaţ, cu coperte cartonate şi laminate. Este structurat în următoarele secţiuni: Studiu monografic, Grupaj de fotografii în care artistul este prezentat în diferite perioade ale vieţii sau în compania unor personalităţi, Antologie critică, Cronologie, Bibliografie, Rezumate în limbile franceză şi engleză, Reproduceri şi De acelaşi autor (o fişă cu cărţile publicate de autorul albumului).
În studiul său monografic, intitulat „Omul – în centrul creaţiei”, Corneliu Stoica face mai întâi o incursiune în istoria graficii cultivate de-a lungul anilor la Dunărea de Jos, reliefând contribuţia adusă se Nicolae Mantu, Elena Hanagic, Mihail Gavrilov, Gheorghe Naum, Emilia Dumitrescu, Mihai Dăscălescu, Nicolae Spirescu, Dumitru Cionca, Ana-Maria Andronescu, Vasile Onuţ ş.a. la dezvoltarea acestui domeniu al artei, succesele repurtate de aceştia pe plan naţional şi internaţional, conchizând că „însuşi Cornel Corcăcel este un exponent care duce mai departe, în viziunea şi stilul care-l individualizează, frumoasele tradiţii ale artei plastice din Moldova de Sud” şi că „atât la catedră cât şi în comunitatea artistică promovează cultul pentru valorile artei româneşti şi universale, îndrumă şi şlefuieşte tinere talente, îşi croieşte în continuare traseul propriei cariere artistice cu acribie, înalt profesionalism şi maximă responsabilitate faţă de artă şi faţă de beneficiarii acesteia”. Sunt reliefate mai apoi principalele coordonate ale vieţii şi activităţii artistului, expoziţiile personale organizate, participarea la manifestările de profil cu caracter local, naţional şi internaţional, participarea ca membru fondator la acţiunile Societăţii Artiştilor Figurativi din România (SAFR), premiile şi distincţiile cu care a fost onorat etc.
Partea cea mai consistentă a studiului o reprezintă comentariile şi analizele făcute asupra operei de până acum a graficianului, operă aflată în zona figurativului şi în care, aşa cum menţionează criticul, Cornel Corcăcel „a cultivat portretul, peisajul urban şi rural, natura statică, florile, s-a inspirat din mitologia universală şi cea biblică, a ipostaziat imagini din lumea miraculoasă a copilăriei, din lumea circului şi teatrului, din lumea monastică, a materializat vizual idei ce ţin de pătrunderea sensurilor majore ale existenţei umane sau de celebrarea perenităţii frumosului”. Comentariile şi analizele lui Corneliu Stoica sunt făcute cu pertinenţă, cu simţ al proprietăţii termenilor, exprimarea este clară, iar creaţiile avute în vedere sunt cele realizate îndeosebi în tehnica pastelului, în care el a obţinut rezultate remarcabile atât în portretistică, dar şi în celelalte genuri abordate (peisaj, natură statică, nud, compoziţie). Nu sunt ocolite nici lucrările în care el a folosit alături de pastel şi acrilice (ciclul BIP dedicat celebrului mim francez Marcel Marceau, unul dintre cei mai mari artişti ai pantomimei secolului al XX-lea), pastel şi cărbune, acuarelă, grafit, grafit şi foiţă de aur sau gravura în ac rece.
Aprecierile din secţiunea „Antologie critică” sunt datorate criticilor de artă Mariana Tomozei Cocoş, Valentin Ciucă, Mircea Oliv, Dan Basarab Nanu, manager al Muzeului de Artă Vizuală, şi pictorilor Gheorghe Andreescu şi Gheorghe Miron, acesta din urmă fiind cel care l-a pregătit pe Cornel Corcăcel pentru examenul de admitere la Facultatea de Arte Plastice, Decorative şi Design din cadrul Universităţii Naţionale „George Enescu” Iaşi şi care consideră că în creaţia acestuia „întâlneşti măiestrie, frumuseţe, acurateţe, într-un cuvânt Calitate”, că „el şi-a dorit de la început să introducă în meniul artistic permanent corpul uman şi a reuşit pentru că iubeşte cel mai frumos subiect pe care un artist îl poate aborda în creaţia sa, şi anume Omul”.
Trecând peste „Cronologie”, care conţine prezentarea celor mai importante evenimente din viaţa artistului, şi „Bibliografie”, elaborată cu sprijinul doamnei Camelia Toporaş de la Biblioteca „V. A. Urechia”, opera lui Cornel Corcăcel este ilustrată în album prin 46 de desene introduse în paginile textului monografic şi 140 de reproduceri color, reprezentând toate genurile şi tehnicile cultivate de acesta. Sunt imagini semnificative, selectate cu rigoare, care redau tipografic cu fidelitate formele şi coloristica lucrărilor originale, astfel că cititorii şi iubitorii de frumos pot urmări cu uşurinţă şi cunoaşte rodul muncii graficianului.
Cu această nouă apariţie editorială, numărul albumelor de artă ce poartă semnătura lui Corneliu Stoica, dedicate unor individualităţi artistice, a ajuns la cifra 15. Tot atâtea preţioase instrumente oferite celor interesaţi să cunoască mişcarea plastică gălăţeană şi pe reprezentanţii acesteia. Toată lauda pentru gestul nobil al domnilor Nelu Mocanu, manager general al Mercedes-Benz Galaţi – SF Tex, şi Gabriel Popescu, administrator Market Studenţi 152 SRL Galaţi, sponsori care au făcut posibilă editarea acestui album de artă dedicat unui important reprezentant al graficii româneşti contemporane şi o mândrie a plasticii gălăţene.

P. S.: Albumul de artă va fi lansat în ziua de 7 iunie 2024, ora 18,00, la Casa Artelor (Strada Domnească Nr. 58).

Silvia DUMITRIU 30 - mai - 2024

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

#HaiRomania

Acum două săptămâni, după 0-0 cu Liechtenstein, se punea problema ...

LA GALERIILE DE ART

Salonul de vară al artiștilor plastici gălățeni Preponderența figurii umane Așteptat cu ...

Hai, România!

1. "Ne-au luat băieții prin surprindere, știți", îmi aruncă în ...

Info - ecran pentru

Primăria municipiului Galați informează că meciurile naționalei de fotbal a ...