http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
logoImpact EST anul XXIII – 2024, nr. 977 - 14.04.2024

Autoritatile au stabilit, prin introducerea OG 11/2021, obligativitatea utilizarii SAF-T incepand cu 1 ianuarie 2022. Contribuabilii trebuie sa depuna o declaratie in acest sens, D406, care va cuprinde mai multe informatii pe care le vom detalia in continuarea articolului.
Transmitere SAF-T in 2023

Fisierul standard de control fiscal (SAF-T), prevazut la art. 59 1, alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare este transmis de catre contribuabili/platitori in format electronic, insotind Declaratia informativa D406.

Descarcare Declaratia 406 pe site-ul ANAF

Formularul Declaratiei informative D406, fisierul XML, programul de asistenta (Validatorul J) si instructiunile/documentatia necesara sunt puse la dispozitia contribuabililor/platitorilor de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si pot fi descarcate de la sectiunea dedicata SAF-T pe portalul ANAF.
Depunerea declaratiei 406

Declaratia informativa D406 se depune in format electronic, prin intermediul serviciului public digital Servicii online – Depunere declaratii al ANAF sau prin intermediul site-ului www.e-guvernare.ro, serviciul Depunere declaratii ANAF.

Declaratia informativa D406 se completeaza electronic. Semnarea declaratiilor se realizeaza prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat in conditiile Legii nr. 455/2001.

ATENTIE! Firmele mijlocii sunt obligate sa depuna D406 pentru transmiterea SAF-T din anul 2023, iar cele mici din 2025, detalii AICI>>
Termene limita pentru depunerea D406

Obligatia de transmitere a fisierului standard de control fiscal prin intermediul Declaratiei informative D406 devine efectiva pentru fiecare categorie de contribuabili, astfel:

a) pentru contribuabilii incadrati in categoria mari contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care au facut parte din aceasta categorie si in anul 2021, obligatia de depunere a Declaratiei informative D406 incepe de la data de 1 ianuarie 2022, care reprezinta data de referinta pentru marii contribuabili;

 

b) pentru contribuabilii incadrati in categoria mari contribuabili la data de 1 ianuarie 2022, care nu au facut parte din aceasta categorie in anul 2021, obligatia de depunere a Declaratiei informative D406 incepe de la data de 1 iulie 2022, care reprezinta data de referinta pentru noii mari contribuabili;

 

c) pentru contribuabilii incadrati in categoria contribuabili mijlocii la data de 31 decembrie 2021, obligatia de depunere a Declaratiei informative D406 incepe de la data de 1 ianuarie 2023, care reprezinta data de referinta pentru contribuabilii mijlocii;

 

d) pentru contribuabilii care nu sunt incadrati la data de 31 decembrie 2021 in categoria marilor contribuabili sau a contribuabililor mijlocii, denumiti generic contribuabili mici, si care isi pastreaza aceasta incadrare si dupa data de 1 ianuarie 2022, obligatia de depunere a Declaratiei informative D406 incepe de la data de 1 ianuarie 2025, care reprezinta data de referinta pentru contribuabilii mici;

 

e) contribuabilii nerezidenti inregistrati doar in scop de TVA in Romania au obligatia de depunere a Declaratiei informative D406 incepand cu data de referinta pentru contribuabilii mici (1 ianuarie 2025);

f) contribuabilii care la data de 31 decembrie 2021 erau incadrati in categoria marilor contribuabili, iar incepind cu data de 1 ianuarie 2022 sunt incadrati in categoria contribuabililor mijlocii sau mici au obligatia depunerii Declaratiei informative D406 incepind cu data de referinta pentru contribuabilii mijlocii (1 ianuarie 2023), respectiv pentru contribuabilii mici (1 ianuarie 2025), in functie de categoria in care au fost incadrati incepind cu 1 ianuarie 2022;

 

g) pentru contribuabilii nou-inregistrati/incadrati dupa data de referinta pentru fiecare categorie in parte, obligatia de depunere a Declaratiei informative D406 incepe de la data efectiva a inregistrarii, prima depunere a Declaratiei informative D406 urmind sa se faca in ultima zi a lunii care urmeaza perioadei pentru care se face raportarea, ulterior datei de referinta pentru categoria in care au fost inregistrati/incadrati.
Prin exceptie, se stabilesc urmatoarele termene:

 

a) pentru contribuabilii incadrati in categoria contribuabili mijlocii la data de 31 decembrie 2021 si care nu se mai regasesc in aceasta categorie la data de 01 ianuarie 2023, depunerea Declaratiei informative D406 devine optionala incepind cu data de referinta pentru contribuabilii mijlocii, urmind sa devina obligatorie incepind cu data de referinta pentru contribuabilii mici,

Contribuabilii care au optat pentru depunerea Declaratiei informative D 406 nu vor putea renunta ulterior la optiunea exprimatai Optiunea devine efectiva prin depunerea unei Declaratii informative D 406 validata de Agentia Nationala de Administrare Fiscala;

 

b) pentru contribuabilii incadrati la data de 31 decembrie 2021 in categoria contribuabililor mici, care si-au mentinut aceasta incadrare pe parcursul anului 2022, iar incepind cu data de 01 ianuarie 2023 sunt incadrati in categoria contribuabililor mijlocii, obligatia de depunere a Declaratiei informative D406 incepe de la data de referinta pentru contribuabilii mijlociii.

 

Contribuabilii care au fost incadrati intr-o categorie care avea obligatia depunerii Declaratiei informative D406 conform datelor de referinta, iar ulterior sunt incadrati intr-o categorie pentru care nu s-a implinit data de referinta pentru depunerea declaratiei continua sa raporteze fisierul standard de control fiscal prin depunerea de Declaratii informative D406.
Cine depune D406

D406 va fi depusa de fiecare categorie de contribuabil, in functie de termenele limita care au fost stabilite de autoritati. Reamintim ca au fost acordate mai multe luni de gratie.

Completarea declaratiei 406

Completarea si verificarea formularului Declaratie informativa D406 se va realiza avand in vedere urmatoarele elemente:

Formularul are campurile distinct evidentiate in culorile albastru si galben. Marcajul albastru indica etichete ale campurilor, iar marcajul galben indica spatiile in care informatiile solicitate sunt preluate automat din documentul XML.
Sectiunea A cuprinde datele de identificare ale contribuabilului/platitorului care depune declaratia, respectiv: denumirea, codul de identificare fiscala, adresa domiciliului fiscal.
Sectiunea B cuprinde sectiunile si sub-sectiunile structurii fisierului SAF-T, ce se marcheaza automat in cazul in care datele asociate se regasesc in documentul XML.
Sectiunea C are ca scop identificarea persoanei care depune Declaratia informativa D406, prin intermediul semnaturii electronice aplicate.
Sectiunea D este rezervata pentru ANAF in scopul acordarii numarului de inregistrare.
Numarul de identificare din Sectiunea E este un sir alfanumeric generat de aplicatiile ANAF, care identifica in mod unic documentul XML atasat in PDF si este utilizat ca o amprenta digitala a fisierului in scopul detectarii situatiilor in care apar modificari in document, dupa transmiterea catre ANAF.

Cum se transmite fisierul SAF-T

Procedura de transmitere a fisierului standard de control fiscal (SAF-T)

1. Pentru pregatirea si transmiterea fisierului standard de control fiscal prin intermediul Declaratiei informative D406 se vor derula urmatoarele activitati:

a. Generarea fisierului SAF-T in format XML de catre sistemul informatic al contribuabilului/platitorului. b. Verificarea structurii fisierului XML si a corelatiilor dintre date prin programul informatic validator pus la dispozitie de catre ANAF. c. Generarea Declaratiei informative D406 ca document electronic in format PDF cu XML atasat (daca acesta a indeplinit conditiile de verificare) semnat electronic.

2. Pentru pregatirea Declaratiei informative D406, ANAF pune la dispozitie contribuabilului/platitorului doua forme de asistenta: -Specificatiile pentru formatul si continutul Declaratiei informative D406 ; -Programul Validator pentru fisierul SAF-T in format XML – program independent, in format executabil, interpretat, scris in limbaj Java, cu care contribuabilii/platitorii pot valida sintactic si in parte semantic raportarea, inainte de a o incarca pe portalul ANAF.

3. In cadrul procesului de pregatire a fisierului XML, contribuabilii/platitorii au la dispozitie mai multe metode de lucru, cum ar fi:

-Pentru contribuabilii/platitorii care dispun de sisteme informatice de contabilitate sau sisteme ERP, generare automata din sistemul informatic a fisierului in format XML. -Pregatirea cu un editor de XML a declaratiei prin editarea pe schema SAF-T cu introducerea directa a datelor relevante. Validarea Declaratilor informative D406 se poate face cu validatorul pus la dispozitie de catre ANAF. Aceasta metoda poate fi utilizata de catre contribuabilii/platitorii care nu dispun de sisteme informatice de contabilitate sau sisteme ERP. -„Generare externa” prin prelucrarea fisierului de catre un operator de date specializat. Aceasta metoda poate fi utilizata de contribuabilii/platitorii care folosesc servicii financiar contabile externalizate.

4. Declarantul poate genera fisierul SAF-T in format XML cu ajutorul validatorului (program Soft-J), pus la dispozitie de catre ANAF. Acesta poate fi utilizat independent de catre contribuabili/platitori pentru verificari in sistemul informatic propriu, la sediul sau, cu mijloacele sale tehnice. Validatorul SoftJ realizeaza verificarile si validarile sintactice ale fisierului in format XML (forma, formatul datelor, continut, etc.) si o serie de verificari semantice doar asupra fisierului in format XML. Declaratia informativa D406 – in format PDF cu XML atasat se va genera in mod automat prin intermediul Soft-J pus la dispozitie de ANAF.

5. In situatia in care contribuabilul/platitorul opteaza sa nu foloseasca capabilitatea din SoftJ, pusa la dispozitie de ANAF, urmatoarele reguli trebuie sa fie respectate cand PDF-ul este generat programatic:

A. Documentul PDF trebuie sa contina urmatoarele campuri de metadate (in engleza: macrofields): a) cif = cui declarant, fara prefixul RO b) an_r = anul raportarii c) luna_r = luna raportarii d) d_rec = I sau R (initiala sau rectificativa) e) totalPata_A = suma de control f) universalCode = tipDeclaratie_versiunePrg = D406_J1.0.0 B. Documentul PDF trebuie sa respecte formularul (modelul) prevazut in Anexa 2 la prezentul ordin.

6. In cadrul programului Soft-J se vor urmarii pasii de mai jos: – Pasul 1. Selectarea si incarcarea fisierului XML generat pentru validare, prin apasarea butonului ”Alege fisiere”. – Pasul 2. Selectarea tipului de declaratie: Declaratie informativa D406 pentru raportarea SAF T sau Declaratie informativa D406T pentru raportarea unei declaratii de test (pentru testarea aplicatiei de catre contribuabili/platitori).

7. Pentru etapa de validare a fisierului XML exista trei optiuni din care se poate alege: Optiunea 1. Validarea fisierului XML pentru verificarea erorilor, prin apasarea butonului ”Validare”. Optiunea 2. Validarea fisierului XML si crearea Declaratiei informative D406 – Fisierul standard de control fiscal (SAF-T), cu XML atasat, prin apasarea butonului ”Validare creare PDF”. Optiunea 3. Validarea fisierului XML, crearea Declaratiei informative D406 – Fisierul standard de control fiscal (SAF-T) cu XML atasat si semnarea electronica, urmate de apasarea butonului ”Validare creare PDF semnat”.

8. La sfarsitul etapei de la punctul 6, contribuabilul/platitorul are pregatita Declaratia informativa D406 pe care o transmite catre ANAF utilizand canalele electronice specifice.

9. Pentru a putea incarca in portalul ANAF Declaratia informativa D406, impreuna cu fisierul XML atasat, aceasta trebuie semnata electronic cu certificat digital calificat, rezultand astfel un fisier PDF cu XML atasat si semnat electronic.

10. Transmiterea unei Declaratii informative D406 se va face doar in situatia in care procesarea a fost realizata cu succes.

11. Dimensiunea Declaratiei informative D406 in format PDF cu XML atasat nu trebuie sa depaseasca limita maxima de 500 MB. Daca Declaratia informativa D406 are o dimensiune mai mare decat aceasta limita, documentul nu va fi acceptat la incarcare in platforma e-guvernare.ro sau prin portalul ANAF. Pentru a putea incarca toate informatiile solicitate, la generare, declaratia va trebui impartita in segmente, conform informatiilor prezentate la punctele 27-28, pana cand toate informatiile aferente perioadei de raportat au fost transmise.

12. In situatia in care, urmare incercarii de transmitere a Declaratiei D406, vor fi primite mesaje de eroare/erori, utilizatorul trebuie sa verifice cauza erorii prin analiza documentului generat de programul Validator, fisierul SAFT.xml.err.txt. Odata identificata eroarea sau erorile, se va corecta problema semnalata de catre utilizator si se va genera un nou fisier XML. Cu fisierul nou obtinut se vor relua pasii prezentati la punctele 5-6, pentru validarea si generarea Declaratiei informative D406, incepand cu Pasul 1. Daca nu s-au primit mesaje de eroare, declaratia este pregatita pentru semnarea electronica si transmitere.
Termen depunere D406

13. Transmiterea Declaratiei informative D406 se poate face de catre contribuabilii/platitorii cu obligatia de depunere, incepand cu prima zi calendaristica a lunii urmatoare perioadei pentru care obligatia devine activa, pana la data limita de depunere– ultima zi a lunii care urmeaza perioadei pentru care se face raportarea.

14. Transmiterea se poate face doar de catre contribuabilul/platitorul cu obligatie de depunere sau de catre imputernicitul/reprezentantul legal al acestuia folosind contul si certificatul de semnatura digitala cu care acestia sunt inrolati in sistemul ANAF pentru depunerea documentelor si formularelor fiscale in format electronic.

15. La transmiterea Declaratiei informative D406 se va efectua verificarea si validarea identitatii contribuabilului/platitorului pentru care se depune Declaratia informativa D406, in raport cu identitatea cu care acesta sau imputernicitul acestuia este inrolat in sistemul ANAF pentru depunerea declaratiilor si formularelor fiscale in format electronic.

16. Formularele si fisierele SAF-T atasate pentru care nu este validata identitatea vor fi respinse.

17. Declaratia informativa D406 se va depune doar online, in format electronic, prin intermediul serviciului public digital Servicii online – Depunere declaratii al ANAF sau prin intermediul site-ului www.e-guvernare.ro , serviciul Depunere declaratii ANAF.

18. Prima Declaratie informativa D406, validata, depusa pentru o luna sau un trimestru de catre un contribuabil/platitor este considerata declaratie initiala. Declaratiile ulterioare depuse pentru aceeasi perioada (luna / trimestru) sunt automat considerate declaratii rectificative.

19. Dupa incarcarea Declaratiei informative D406 – Fisierul standard de control fiscal (SAF-T), se afiseaza indexul de incarcare, pe baza caruia contribuabilul/platitorul sau reprezentantul acestuia se poate informa despre stadiul procesarii declaratiilor si formularelor depuse si despre rezultatele procesarii acestora.

20. Rezutatele procesarii cuprind eventualele erori si avertismente detectate la incarcare si procesare si un fisier recipisa care confirma ca declaratia depusa a fost depusa la termen si ca a fost corect procesata.

21. Declaratiile rectificative care se depun pentru corectarea unei erori materiale, omisiuni, etc. trebuie sa cuprinda toate informatiile din declaratia initiala, plus cele asupra carora s-au efectuat corectii.

22. In urma incarcarii Declaratiei informative D406, in Portalul ANAF, documentul va fi verificat si analizat, iar in cazul in care contribuabilul/platitorul este inregistrat in Spatiul Privat Virtual (SPV), acesta poate primi eventuale mesaje de validare, eroare, atentionare in sectiunea MESAJE.

23. Recipisa si informatiile despre procesarea Declaratiei informative D406 sunt transmise in mod automat de catre ANAF contribuabilului/platitorul inscris in SPV sau reprezentantului acestuia prin Spatiul Privat Virtual (SPV). Alternativ, contribuabilii/platitorii pot verifica stadiul si rezultatele procesarii folosind indexul de incarcare prin interogare directa pe site-ul ANAF.

24. In cazul in care un contribuabil/platitor a primit o recipisa in care se mentioneaza ca incarcarea s-a realizat cu erori, acesta este responsabil sa corecteze respectivele erori in fisierul XML generat in format SAF-T si sa retransmita declaratia reluand pasii descrisi la punctele 5-6.

25. In cazul depunerii Declaratiei informative D406, pentru o perioada de raportare, prin mai multe formulare D406 (ce contin date raportate modal) se va genera o recipisa pentru fiecare formular depus. Confirmarea transmiteriii valide a declaratiei poate fi realizata doar in ultima recipisa din serie. Spre exemplu: Daca transmiterea s-a facut prin trei fisiere / D406 – primele doua recipise semnaleaza ca respectivele formulare D406 au fost transmise, care sunt eventualele erori si daca nu au fost identificate erori – este transmisa confirmarea ca nu are erori), iar a treia recipisa semnaleaza ca declaratia a fost transmisa, de exemplu ca nu are erori si ca declaratia in ansamblu este CONFORMA.

26. In cazul contribuabililor/platitorilor cu activitate economica mare, materializata intr-un numar foarte mare de inregistrari contabile si informatii de transmis prin Fisierul Standard de Control Fiscal (SAF-T) – modul de pregatire si depunere a Declaratiei Informative D406 permite transmiterea folosind mai multe formulare D406 (raportare modala), fiecare cu sectiuni sau sub-sectiuni din declaratia informativa, transmise succesiv de catre contribuabilii/platitorii respectivi pentru perioada de depunere (luna, trimestru), pana la data limita. Sistemele ANAF asigura primirea, procesarea si pastrarea integrala a Declaratiilor informative D406.
SAF-T termen de depunere pentru contribuabili

Termenele de transmitere de catre contribuabili/platitori a fisierului standard de control fiscal (SAF-T)

1. Declaratia informativa D406 se transmite in format electronic, data limita de transmitere fiind: – ultima zi calendaristica a lunii urmatoare perioadei de raportare (luna/trimestrul calendaristic, dupa caz, pentru alte informatii decat cele privind sectiunile “Stocuri” si “Active”);

la termenul de depunere a situatiilor financiare aferente exercitiului financiar, in cazul sectiunii “Active”;
la termenul stabilit de organul fiscal, care nu poate fi mai mic de 30 de zile calendaristice de la data solicitarii, in cazul sectiunii “Stocuri”.

2.Contribuabilii/platitorii vor transmite Declaratia Informativa D406 lunar sau trimestrial, urmand perioada fiscala aplicabila pentru taxa pe valoarea adaugata (TVA).

3. Contribuabilii care nu sunt inregistrati in scopuri de TVA vor transmite Declaratia informativa D406 trimestrial.

4. Data limita pentru transmiterea Declaratiilor Informative D406 privind fisierul standard de control fiscal este ultima zi calendaristica din luna depunerii (representand luna calendaristica imediat urmatoare perioadei pentru care a fost pregatita declaratia informativa).

5. (1) Contribuabilii/platitorii beneficiaza de o perioada de gratie de:

6 (sase) luni pentru prima raportare, respectiv cinci (cinci) luni pentru a doua raportare, 4 (patru) luni pentru a treia raportare, 3 (trei) luni pentru a patra raportare, 2 (doua) luni pentru a cincea raportare, pentru contribuabilii incadrati in categoria mari contribuabili care au obligatia de transmitere lunara a fisierului SAF-T;
3 (trei) luni pentru prima raportare pentru contribuabilii care au obligatia de transmitere trimestriala a fisierului SAF-T.

(2) Perioada de gratie va fi calculata pornind de la ultima zi a perioadei de raportare pentru care aceasta se acorda, cand obligatia de transmitere devine efectiva pentru respectivul contribuabil.

(3) Astfel, contribuabilii/platitorii nu vor fi sanctionati contraventional, conform prevederilor art. 337 1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, daca depun Declaratia informativa D406 valida, in termenul maxim prevazut la aliniatul (1).

6. In situatia in care contribuabilul constata anumite erori in declaratia depusa initial acesta poate depune declaratii rectificative.

7. Informatiile privind “Activele” din cadrul Declaratiei informative D406 vor fi intocmite la nivelul anului financiar aplicat de catre contribuabili si transmise printr-o singura depunere (o singura raportare) a Declaratiei informative D406, pana la data depunerii situatiilor financiare aferente exercitiului financiar la care se refera.

8. Declaratia informativa D406 pentru Active se poate transmite ca o declaratie independenta nefiind necesara introducerea tuturor sectiunilor/subsectiunilor dintr-o Declaratiei informativa D406, ci doar a zonelor indicate ca fiind obligatorii pentru transmiterea acestui tip de informatie.

9. Informatiile privind “stocurile de produse”, “productie in curs” si “productie marfa” vor fi transmise la cererea ANAF pe baza unei solicitari specifice din partea organelor fiscale. in functie de perioada pentru care se solicita furnizarea informatiilor privind stocurile prin fisierul standard de control fiscal (SAF-T), contribuabilii vor furniza una sau mai multe declaratii informative cuprinzand subsectiunile din Fisierul SAF-T relevante pentru “Stocuri”, separate pentru fiecare dintre lunile/trimestrele calendaristice cuprinse in perioada pentru care a fost trimisa solicitarea din partea ANAF.

10. Declaratiile informative D406 pentru “Stocuri” se vor depune in termenul stabilit de organul fiscal, care nu poate fi mai mic de 30 de zile calendaristice de la data solicitarii.

11. Pentru declaratia informativa D406 transmisa cu erori identificate de ANAF si pentru care a fost comunicata recipisa ce le semnaleaza, contribuabilul va retransmite integral Declaratia informativa D406, care trebuie sa cuprinda fisierul SAF-T corectat.

12. Nu vor fi admise transmiterea unor corectii partiale prin transmiterea selectiva a inregistrarilor sau campurilor corectate pentru Declaratia informativa D406 anterior transmisa si pentru care au fost primite recipise ce semnalau erori.

Amanare transmitere SAF-T

Perioada de gratie in vederea depunerii fisierului SAF-T a expirat pe 1 august 2022, pentru marii contribuabili care aveau aceasta obligatie. ATENTIE! Pentru marii contribuabili care faceau parte din aceasta categorie incepand cu anul 2022 perioada de gratie expira la final de ianuarie 2023. Pentru ca foarte multi contribuabili nu au reusit sa depuna la timp D406, din cauza complexitatii ei, ANAF a prelungit cu inca 6 luni perioada de gratie, printr-un nou Proiect de Ordin. Speta: Societate platitoare de TVA lunara, contribuabil mijlociu, are obligatia de a transmite D406 SAF-T incepand cu 01.01.2023 pentru luna ianuarie 2023. Termenul ar fi 28.02.2023. Implementarea dureaza, costurile sunt ridicate, se poate beneficia de perioada de gratie de 6 luni, mai precis termenul de 31.07.2023 pentru prima raportare? La data de 31.07.2023 ar trebui sa se declare D406 pentru perioada ianuarie 2023 – iunie 2023 (6 declaratii D406)?

Ruxandra Capatana 19 - ianuarie - 2023

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Azi, 1 aprilie, ora

Sursa: Ed Hilar

ARGOUL

Definit ca „limbaj convenţional folosit mai ales de vagabonzi, răufăcători, ...

RESPECT...

Respect toate ființele lăsate de Dumnezeu pe Pământ! Se înțelege că ...