http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
logoImpact EST anul XXII – 2022, nr. 926 - 30.11.2022

OG 16/2022 a adus modificari MAJORE asupra regimului fiscal al microintreprinderilor.
Cum se face iesirea din acest sistem de impunere?

OBLIGATORIU:

IN CURSUL ANULUI FISCAL
1. Daca o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 500.000 euro, datoreaza impozit pe profit incepand cu trimestrul in care a depasit aceasta limita, fara posibilitatea de a mai opta pentru perioada urmatoare sa aplice acest sistem de impunere;
[articol 52 alineat (1) Cod fiscal]
2. Daca o microintreprindere realizeaza venituri din consultanta si/sau management a caror pondere in veniturile totale este de peste 20% inclusiv, datoreaza impozit pe profit incepand cu trimestrul in care a depasit aceasta limita, fara posibilitatea de a mai opta pentru perioada urmatoare sa aplice acest sistem de impunere;
[articol 52 alineat (1) Cod fiscal]
Limitele fiscale prevazute la pct. 1 si 2 se verifica pe baza veniturilor inregistrate cumulat de la inceputul anului fiscal. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel valabil la inchiderea exercitiului financiar precedent.
[articol 52 alineat (5) Cod fiscal]
3. Daca o microintreprindere nu mai indeplineste conditia referitoare la numarul de salariati, datoreaza impozit pe profit incepand cu trimestrul in care nu mai este indeplinita aceasta conditie.
Pentru microintreprinderile care au un singur salariat al carui raport de munca inceteaza, conditia se considera indeplinita daca, in termen de 30 de zile de la incetarea raportului de munca, este angajat un nou salariat cu contract individual de munca pe durata nedeterminata sau pe durata determinata de cel putin 12 luni.
In cazul contractelor de munca suspendate conditia referitoare la detinerea unui salariat se considera indeplinita daca perioada de suspendare este mai mica de 30 de zile si situatia este inregistrata pentru prima data in anul fiscal respectiv.
[articol 48 alineat (31), articol 52 alineat (3) Cod fiscal]
4. Daca oricare dintre asociatii/actionarii unei microintreprinderi detine peste 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la mai mult de 3 microintreprinderi, asociatii/ actionarii trebuie sa stabileasca microintreprinderea/microintreprinderile care ies de sub incidenta acestui sistem de impunere si care urmeaza sa aplice impozit pe profit incepand cu trimestrul in care se inregistreaza situatia respectiva, astfel incat conditia referitoare la numarul maxim de 3 microintreprinderi la care oricare dintre asociati/actionari detine peste 25% din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot sa fie indeplinita.
[articol 52 alineat (7) Cod fiscal]
5. Daca in cursul unui trimestru o microintreprindere incepe sa desfasoare activitati pentru care nu se poate opta pentru aplicarea acestui sistem de impunere (activitati bancare, activitati de asigurare/reasigurare, inclusiv intermediere in aceste domenii, activitati in domeniul jocurilor de noroc, activitati de explorare, dezvoltare, exploatare a zacamintelor de petrol si gaze naturale – art. 47 alin. (3) lit. f)-i) Cod fiscal) datoreaza impozit pe profit incepand cu trimestrul respectiv.
[articol 52 alineat (4) Cod fiscal]
Observatie: Exceptiile 1 – 4 nu se aplica microinteprinderilor care desfasoara activitati in domeniul Horeca conform codurilor CAEN**** mentionate expres.
La iesirea din sistemul de impunere pe veniturile microintrepinderilor, impozitul pe profit se datoreaza incepand cu trimestrul in care este inregistrata oricare dintre situatiile de la 1 – 5, calculul si plata impozitului pe profit efectuandu-se cu luarea in considerare veniturile si cheltuielile realizate incepand cu trimestrul in care are loc iesirea de la impozitul pe veniturile microintreprinderilor.
[articol 52 alineat (6) Cod fiscal]

Cand se comunica fiscului iesirea din sistemul de impunere pe veniturile micro?

Iesirea din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinerilor se comunica organului fiscal in termen de 15 zile de la data producerii modificarii, prin depunerea declaratiei de mentiuni – formular 700 si este definitiva. [articol 55 alineat (1), articol 88 alineat (1) Codul de procedura fiscala]

OBLIGATORIU

DUPA INCHEIEREA ANULUI

In cazul in care in cursul anului una dintre conditiile urmatoare:
– capitalul social este detinut de persoane, altele decat statul si unitatile administrativteritoriale

SAU

– nu se afla in dizolvare, urmata de lichidare, inregistrata in registrul comertului sau la instantele judecatoresti, potrivit legii, nu mai este indeplinita, persoana juridica are obligatia de a ramane microintreprindere, iar incepand cu anul fiscal urmator devine platitoare de impozit pe profit.
Iesirea din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor se comunica organului fiscal pana la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se plateste impozitul pe veniturile microintreprinderilor, prin depunerea declaratiei de mentiuni –formular 700. [articol 47 alineat (1) literele d) si e) Cod fiscal, articol 55 alineat (3) Cod fiscal]

Observatie:

Microintreprinderile care, in anul 2023, devin platitoare de impozit pe profit ca urmare a neindeplinirii cumulative a conditiilor mai sus enumerate (la pag. 1) comunica organului fiscal iesirea din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor, pana la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal 2023, prin depunerea declaratiei de mentiuni – formular 700. [articol 55 alineat (4) Cod fiscal]

OPTIONAL

DUPA INCHEIEREA ANULUI:

Microintreprinderile pot opta pentru plata impozitului pe profit incepand cu anul fiscal urmator.
Optiunea se comunica organului fiscal, pana la data de 15 ianuarie a anului pentru care se opteaza pentru plata impozitului pe profit, prin depunerea declaratiei de mentiuni – formular 700. [articol 48 alineat (21) Cod fiscal, articol 88 alineat (1) Cod de procedura fiscala]
BAZA LEGALA:
– Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, astfel cum a fost modificata si completata de OG nr. 16/2022;
– Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ruxandra Capatana 17 - noiembrie - 2022

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Fostul Grand Hotel,

• Universitatea „Dunărea de Jos” se aruncă la cinci milioane ...

Cumătra lui ZEUS

Alina Grosu era o salariată în compartimentul financiar-contabil al Spitalului ...

O familie de medici

Încă din anul de greaţă 1990 şi până în anul ...