http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
logoImpact EST anul XXIII – 2024, nr. 977 - 14.04.2024

La sfârșitul săptămânii trecute a avut loc la București reuniunea  Consiliului Director al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, desfășurată cu prezența fizică a membrilor săi, la sediul central al UZPR, conform deciziei din ședința anterioară a Consiliului.
Forul de conducere al UZPR a avut pe ordinea de zi a ședinței stabilirea unor măsuri organizatorice pentru asigurarea desfășurării în cele mai bune condiții a Adunării Generale Ordinare (anuale), din 23-24 martie a.c., în sistem online. În aceste două zile, reprezentanții filialelor noastre își vor exprima votul asupa asupra documentelor care li se vor transmite, spre examinare, la începutul acestei săptămâni (raportul activității UZPR la nivel central, împreună cu rapoartele filialelor, raportul Comisiei de cenzori, cel al Comisiei de atestare, rapoartele financiare spre descărcare), documente obligatorii pentru statutul UZPR de uniune de creație de utilitate publică. Totodată, va fi supusă spre aprobare generală ultima variantă a Statutului UZPR, elaborată de Comisia specială pentru Statut, ca urmare a unor îndelungate și repetate consultări cu membrii noștri.
În deschiderea reuniunii, Sorin Stanciu, președinte al UZPR, după ce i-a consultat pe participanți asupra ordinii de zi, a supus aprobării membrilor Consiliului Director prezenți participarea la ședință, ca invitați a următorilor: Dan Constantin, președintele Comisiei de atestare profesională, Emil Stanciu, coordonator al Comisiei speciale pentru statut, Ion D. Cucu, șef al Filialei Caraș Severin. Aprobarea a fost a obținută.
Sorin Stanciu a propus – și a obținut acordul participanților – ca ședința Consiliului Director să fie condusă de Mădălina Corina Diaconu, secretar general al UZPR.
Mădălina Corina Diaconu a reiterat, accentuând-o, propunerea sa de a menține exclusiv modalitatea de de participare face to face la întâlnirile Consiliului Director al UZPR.

Transparență deplină a procesului de votare
Mădălina Corina Diaconu a precizat calendarul acțiunilor pregătitoare pentru Adunarea Generală din 23-24 martie a.c., începând cu înființarea unui secretariat special, care se va ocupa și de organizarea Adunării Generale de Alegeri pentru președintele UZPR,  a structurilor de conducere ale Uniunii, pentru următorii patru ani, adunare care va avea loc în luna iulie, în București, la încheierea mandatului actualelor structure centrale de conducere.  Pentru secretariatul special care va primi și va gestiona inclusiv dosarele celor care își vor propune candidaturile pentru structurile de conducere, inclusiv pentru Președintele Uniunii, au fost propuși și aprobați următorii:  Mădălina Corina Diaconu, Răzvan Onesa, Marian Nencescu, Emil Stanciu, Valentin Uban, Constantin Dumitru.
În legătură cu desfășurarea Adunării Generale ordinare, Mădălina Corina Diaconu a precizat: „Vom fi aici sâmbătă și duminică, vom urmări votarea  online, se va face numărătoarea voturilor, se vor întocmi procesele verbale. Pentru deplina transparență a procesului, în cele două zile de votare, membrii care vor dori să exprime votul în mod direct, prin prezență fizică, vor putea veni la sediul UZPR, unde membrii secretariatului special îi vor ajuta să-și exercite votul”.

Din dezbateri :
Președintele Comisiei de cenzori, prof. Ilie Cristescu a afirmat că „gestionarea fondurilor UZPR a fost una corectă, spun această pentru cei care se tot fac a nu auzi”.

Invitat la ședință în calitatea sa de președinte al Comisiei de atestare profesională, Dan Constantin a punctat faptul că în ședințele anterioare de Consiliu Director s-au adus toate lămuririle necesare legate de bugetul UZPR și de gestionarea acestuia, motiv pentru care Consiliul consideră clarificate aceste aspecte, concluzie reafirmată, o dată în plus, de către președintele Comisiei de cenzori, Ilie Cristescu: „Cifrele sunt clare. Există balanța de venituri și cheltuieli din care reiese că UZPR înregistrează excedent, așadar gestionarea fondurilor a fost una corectă, superioară exercițiului financiar anterior”.
Președintele Filialei „Marius Mircu” Bacău, Cornel Cepariu, referindu-se la noul proiect de Statut, a propus suplimentarea cu cel puțin două persoane a numărului de membri supleanți în Consiliul Director al UZPR, argumentând cu numărul în continuă creștere al membrilor celei mai mari organizații de breaslă din țară. De asemenea, Cornel Cepariu a înaintat propunerea ca în Statutul UZPR să fie introdusă prevederea ca membrii Consiliului Director care reprezintă anumite zone din țară să fie coordonatori regionali. De altfel, un Consiliu Director alcătuit din 11 membri plus doi supleanți a propus și președintele de onoare al Filialei „Tudor Arghezi” Dolj, Mircea Pospai.

Democratizare prin reprezentativitate sporită
Invitat la ședința Consiliului Director, Ion Cucu, președintele Filialei Caraș  dar și component al JODA, a subliniat faptul că întâlnirile regionale ale conducerii UZPR cu șefii de filiale au fost „binevenite și foarte bune”. Continuând ideea colegului antevorbitor, președintele Sorin Stanciu a adăugat : „De mai bine de un an am întărit legătura cu filialele din teritoriu prin intermediul unor întâlniri directe, regulate, în marja unor acțini naționale și chiar internaționale, toate menționate în Raportul de activitate al președintelui. Susțin democratizarea prin reprezentativitate sporită și, de asemenea, o lărgire a ariei de acțiune a Consiliului Director al Uniunii”.
De asemenea, pe marginea modificărilor Statutului UZPR, care va fi votat în Adunarea Generală Ordinară din 23-24 martie, Răzvan Onesa a propus o detaliere a atribuțiilor secretarului general al UZPR.
La rândul său, președintele Filialei „Ioan Grigorescu” Prahova a UZPR, Claudius Dociu, a menționat introducerea în noul Statut a felului în care sunt aleși membrii comisiilor de specialitate ale UZPR, precum și echipa pe care fiecare candidat la funcția de președinte o propune membrilor Adunării Generale.
Președintele Sorin Stanciu a prezentat membrilor Consiliului diferitele demersuri din partea unor coordonatori de filiale, care i-au fost adresate (Ioan David, Timișoara, și Firiță Carp, Detectiv Literar).
„În ce privește diferitele probleme vechi ridicate din nou de unii dintre membrii UZPR în această perioadă, consider că acestea au fost soluționate în conformitate cu prevederile statutare și legale”, a conchis Mircea Pospai, aspect asupra căruia membrii Consiliului Director au fost de acord.

În ședința Consiliului Director a  fost prezentată, apelând la materialele trimise din teritoriu, situația creată în Filiala Timișoara, noi fiind obligați să o luăm în considerare ca atare, conform normelor Statutului nostru actual, a libertății de asociere în UZPR.
Reiterăm apelul nostru către JODA pentru o analiză aprofundată a situației de fapt.

Departamentul Comunicare 18 - martie - 2024

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Azi, 1 aprilie, ora

Sursa: Ed Hilar

ARGOUL

Definit ca „limbaj convenţional folosit mai ales de vagabonzi, răufăcători, ...

RESPECT...

Respect toate ființele lăsate de Dumnezeu pe Pământ! Se înțelege că ...