http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
logoImpact EST anul XXII – 2022, nr. 922 - 02.10.2022

Municipalitatea are o creanţă garantată de 816.305 lei. Mai încape să o recupereze de lichidatorul constănţean, care lichidează şi Electrocentrale Galaţi?

În Buletinul Procedurilor de Insolvenţă din data de 23.03.2016, lichidatorul Apaterm a publicat tabelul definitiv consolidat în care Municipiul Galaţi are o creanţă garantată, înscrisă în tabel, în suma de 816.305 lei. Dintr-un calcul simplu rezultă că doar terenul în suprafaţă de 4.505 mp poate produce un venit pentru lichidatorul Apaterm de cca 900.000 de euro, preţul pieţei fiind în jur de 200 euro/mp.
O consecinţă a acestui scenariu ar fi că municipalitatea ar putea fi pusă în situaţia ca, din pricina lipsei reacţiei de apărare a patrimoniului municipiului, pe de o parte, ar putea favoriza lichidatorul Apaterm, iar pe de altă parte ar putea genera probleme viitoare, deloc simple pentru sine şi pentru Calorgal. Şi asta din cauză că pe o parte din acest teren se află sediul Calorgal.
În Buletinul Procedurilor de Insolvenţă (BPI) din 23.03.2016 avem tabloul definitiv consolidat cu toate datoriile Apaterm, iar în ultimele două BPI avem raportul de activitate al lichidatorului, unde face vorbire despre teren precum şi datoriile care mai sunt de plată.
Aparent, lichidatorul publică informaţii despre plăţile pe care le face cu ocazia fiecărui raport de activitate. În suma înscrisă la capitolul „alte plăţi” sunt incluse şi onorariile substanţiale ale lichidatorului. Nu-i controlează nici un fel de autoritate a statului, deci îşi permit. Acest lucru se întâmplă în toate societăţile de stat lichidate de o castă cristalizată precum SISTEMUL JUDICIAR şi alte Sisteme care demolează fiinţa naţională.
Nimeni nu şi-a pus întrebarea cum de lichidatorul Apaterm este din Constanţa, cum de administratorul judiciar al Electrocentrale este din Constanţa şi cum de administratorul special al Electrocentrale (Sinan Mustafa) este din Constanţa. Răspunsul este la vedere dar… Nu e un secret pentru nimeni că acolo este unul din fiefurile băieţilor deştepţi din… lichidărie!
Şi uite că a venit şi falimentul RADET care le mai asigură o sursă de venituri acestor deştepţi!

Lichidatorul din Constanţa este şi la Electrocentrale!

Aşa cum a pus Băsescu eticheta de „băieţii deştepţi din energie”, putem transla această ştampilă şi în zona aceasta, denumindu-i „băieţii deştepţi din lichidarea companiilor de stat”.
Conform BPI nr. 5876/23.03.2016, falita Apaterm avea de plată un total general de 72.417.941,15 lei noi, din care, total creanţe bugetare – 26,3 milioane lei, total creanţe chirografare – circa 40 milioane lei şi, total creanţe salariale, aproape 5,3 milioane de lei, către cei 180 de pălmaşi disponibilizaţi din defuncta Apaterm.
În BPI nr. 2061/31.10.2019 lichidatorul format din consorţiul CC INSOL SPRL Constanţa-Filiala Galaţi şi A&A Consultants IPURL Bucureşti a făcut plăţi către cei 180 de foşti salariaţi în valoare de 3.347.778 lei.
Şi în acest an Municipiul Galaţi rămâne creditor cu valoarea terenului, neactualizată cu preţul pieţei, în sumă de 816.305 lei.
Alţi nouă mari creditori au de primit în total 44.262.127,65 lei. Iată-i pe cei mai importanţi: Municipiul Galaţi – 1,9 milioane de lei, Administraţia Finanţelor Publice – 4,244 milioane de lei, Electrocentrale Galaţi – circa 39 milioane de lei, Apă Canal SA – aproape 1,3 milioane de lei şi Agenţia de Fumizare a Energiei Electrice Galaţi – aproape 673.000 de lei. Dar tot către AFP Galaţi mai figurează o creanţă de 20.176.683 lei.
Desigur, sumele plătite de către lichidator provin din executările silite asupra debitorilor – Asociaţii de locatari – proprietari sau alte persoane juridice şi fizice ale căror debite către falita Apaterm au fost stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive. Şi ştiţi ce-i culmea, biroul executorului judecătoresc este în…Târgu Bujor!

Lichidatorii îşi bagă onorariile la grămada de 200.576,90 lei!

Mda, încheiem prin a cita o parte din raportul de activitate ale „consorţiului” lichidatorilor, publicat în BPI nr. 20769/01.11.2019. Administratorul special al falitei Apaterm este Cristian Istrate, rămas acolo printr-o HCL din 21.08.2014, de pe vremea mandatului de primar al lui Marius Stan, Istrate fiind membru penele.
Din raportul lichidatorilor rezultă că bunurile imobile ale Apaterm nu sunt atractive, deci nevandabile… Bine, bine, dar terenul… care pe piaţa liberă face vreo 900.000 de euro??!!
Acum mergem pe mâna raportului lichidatorilor, din care cităm parţial.
„A fost convocată adunarea creditorilor, care la data de 29.07.2019 aprobă raportul de evaluare şi următoarea strategie de vânzare: publicarea în ziare de largă circulaţie a anunţului de vânzare a imobilelor cu preţul de 100% din raportul de evaluare, licitaţiile se vor desfăşura bilunar la sediul din Galaţi până la data adjudecării. Ataşăm ziarele în care au fost făcute anunţurile de vânzare. Prima licitaţie a fost anunţată pentru data de 04.09.2019 şi nu au fost depuse nici o ofertă de cumpărare. Nici pentru următoarele serii de licitaţie ce au avut loc până la această dată nu au fost depuse oferte de cumpărare.

Date privind încasările şi plăţile efectuate în lunile septembrie 2019

În luna septembrie 2019 a fost încasată suma totală de 451.529,52 lei şi au fost făcute plăţi în sumă de 471.294,90 lei astfel:
Plăţi totale: 471.294,90, din care: CET – 0, BS+BSS – 82168, BL – 8457, UNPIR – 1000, Salarii – 180.093, Alte plăţi reprezentând: furnizori, onorarii şi taxe pentru punerea în executare a titlurilor, onorarii expertize şi lichidator judiciar 200.576,90. (100.710 reprezintă creanţe salariale).
Pentru recuperarea debitelor de la debitorii societăţii, care în mod preponderent sunt asociaţii de proprietari, au fost păstrate contractele individuale de muncă ale salariaţilor care sunt implicaţi în recuperarea debitelor, respectiv 29 salariaţi : 22 angajaţi cu normă întreagă de muncă, 7 angajaţi cu timp redus de muncă. Situaţia litigiilor aflate pe rolul instanţelor de judecată şi dosare de executare silită aflate pe rolul Birourilor de executori judecătoreşti: 47 litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată în diferite stadii de judecată; – 89 cereri de începere a executării silite trimise în perioada martie-august 2019 către Birourile executorilor judecătoreşti, – 6.177 de dosare de executare silită aflate pe rolul Birourilor executorilor judecătoreşti – dosare în care debitoarea Apaterm deţine calitatea de creditor; – 155 sentinţe executorii care, după legalizare, vor fi depuse la birourile executorilor judecătoreşti în vederea demarării procedurii de încuviinţare şi executare silită.”

Gelu CIORICI 29 - noiembrie - 2019

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

We will never forget

Am urmărit funeraliile Reginei de la început, până la sfârşit, ...

Gorbaciov

Democraţia îşi are virusările ei. Este, printre altele, dreptul păduchilor ...

Avocatul spune şi c

“- Notificăm în scris furnizorul de energie şi contestăm întinderea ...