logoImpact EST nr. 855 - 28.01.2021

P. S. nostru Antim, credem că i-au scăpat numai foarte puţine prilejuri de a discredita public Lucrarea Dumnezeiască de la Vladimireşti, mărginindu-se a lăuda gospodăria şi administraţia.
P. S. Iosif a prihănit public Vedeniile şi fecioria maicilor noastre, prin calomnii, care ruşine este a Ie şi grăi. Aceasta a făcut-o într-un cerc de profesori şi elevi la Şcoala de cântăreţi de la Curtea de Argeş. Printre altele, P.S. Sa sfătuia pe părinţii profesori ca să se străduiască prin articole documentate şi conferinţe, să distrugă cât mai curând ” curentul de prefăcătorie de la Vladimireşti “lăudîndu-se că P.S. Sa s-a ostenit şi a dus muncă de lămurire împotriva Vedeniilor. Zicem şi noi cu Domnul: “Vrednic este lucrătorul de plata sa!”
P. S. Firmilian nu ştim cum a alcătuit circulara contra Vladimireştilor, dar ne-am mirat că a putut semna Ordinul Sinodului permanent, de vreme ce cu prilejul vizitei făcute la noi (9 septembrie 1950) a scris în cartea de aur: “Binecuvântăm truda Maicii Veronica la Mănăstirea Vladimireşti – Tecuci şi vedem în experienţa de aici una din metodele de înviorare a monahismului din Biserica Ortodoxă Română.”
Ne doare mult inconsecvenţa! Ieri Vladimireştii metodă de înviorare, azi Vladimireştii metodă de…. desfiinţare. Lumea, în urma circularelor, nu mai ştie pentru care să opteze.
P. S. Andrei a afirmat că pelerinajele de la Vladimireşti constituie o calomnie pentru Biserică în vremurile actuale. Dar îl întrebăm: oare pelerinajele întreprinse de P.S. Sa ca episcop în Ardeal sau vicar la Oradea, în alte vremi, nu erau o calomnie pentru Biserică? Există vremi şi vremuri în evlavia străbună către Sfintele lăcaşuri? Dacă există, atunci P.S. Sa a prihănit vremurile actuale sau vom zice: “La aşa vremi, aşa arhierei!”
Iată câte ieşiri şi compromisuri de conştiinţă a stârnit campania sinodalilor împotriva Vladimireştilor!
3.  Ştim precis, că toate hotărârile luate asupra Aşezământului Maicii Domnului de aici, le-aţi făcut din ordinul unor atei apostaţi sau renegaţi, din Minister sau Partide prin Ministerul Cultelor şi aceştia, prin împuterniciţi, îşi transmit puterea în Biserică. Aceşti împuterniciţi, care au împînzit ca o reţea ţara, în realitate nu sunt decît numai nişte intruşi neaveniţi în Biserică, agenţi suspectori, meniţi să distrugă credinţa în popor.
Printr-un asemenea împuternicit (Bâzu Badiu) am aflat noi că Guvernul şi Partidul nu vede cu ochi buni afluienţa prea mare de lume la Vladimireşti, căci spunea dânsul, după Hramul trecut: “S-a alarmat partidul că scârţâie roţile trenului de lumea care vine la Vladimireşti, din toată Ţara, şi că s-a aflat pînă la Moscova, că la o Mănăstire din Moldova (România) s-au adunat la hram peste 30.000 de oameni”. Cu acest prilej, tot el ne-a mărturisit intenţia partidului de a interveni prin Minister, la Patriarhie, ca să se interzică imediat cu pelerinajele de la Vladimireşti.
Ca nişte arhierei ai lui Dumnezeu şi păstori ai turmelor Sale, trebuia să vă bucure afluienţa lumii (a oilor cuvântătoare) la Mănăstirea Maicii Sale şi nicidecum să vă însuşiţi judecata unor împuterniciţi care vă
întreabă: “De ce atâta lume la Vladimireşti? De ce numai la Vladimireşti? Slujba de acolo e mai bună şi mai sfântă ca în altă parte?”
P. S. Chesarie de la Galaţi a dat răspunsul, prin care dealtfel şi-a anulat propria circulară. Iată ce scrie P.S. Sa; “Din ştirile sosite la centrul eparhial, se constată că, cucernicii preoţi nu ţin legătura permanentă cu credincioşii şi nu-i îndrumează să frecventeze în zile de duminici şi sărbători bisericile din parohiile respective, ci pornesc în pelerinaje la Mănăstirea Tudor Vladimirescu, ca şi când Dumnezeu nu ar fi Unul şi Acelaşi, ca şi când slujbele de la Mănăstirea Tudor Vladimirescu ar fi altele decît cele ce se săvîrşesc la toate bisericile ortodoxe”.
Nu numai atît: “Sunt credincioşi care din lipsă de îndrumare din partea preoţilor, părăsesc parohiile în zilele de lucru, mergând la Mănăstirea Tudor Vladimirescu. Mai dureros este faptul că preoţimea noastră, ce are o temeinică pregătire teologică, nu caută să lămurească pe credincioşi pe bază dogmatica şi canonică, că puterea harului pe care ei îl administrează prin Sfintele Taine este aceeaşi în toate bisericile ortodoxe, ca şi la Mănăstirea Tudor Vladimirescu” (Extras din Ordinul cu numărul 6328-1954)
Aşa am socotit şi credem şi noi cu sfinţenie până la moarte, că Mănăstirea Tudor Vladimirescu nu este decât un smerit mădular al Bisericii Ortodoxe, cu acelaşi har comun tuturor bisericilor, chiar dacă prisoseşte în harisme rânduite de Pronie prin voia nepătrunsă a lui Dumnezeu.
Dacă P.S.Chesarie – glasul Sfântului Sinod, mărturiseşte acelaşi lucru în cele de mai sus, atunci de ce să mai lămurească preoţii să nu mai vină la Vladimireşti, când şi aici toate sunt la fel? Poporul înţelept, a făcut îndată remarca: “Cei ce azi ne opresc de la Mănăstirea Vladimireşti, mâine ne vor opri şi de la bisericile noastre din sat! Adevărul este că la Vladimireşti nu se adună lumea cu arcanul, ci vin din îndemn propriu, pentru folosul duhovnicesc. Afluienţa lumii e motivată de afluienţa Arhiereului lui Dumnezeu. Îi aduce Dumnezeu pe oameni, pentru că El a făgăduit în Vedenia din 9 septembrie 1938: “AICI SE VOR VINDECA SUFLETELE!”
Timp de 18 ani, lumea s-a folosit real de darul acestui Sfânt Locaş. Mii de suflete s-au întărit în credinţă, au scăpat de patimi grele, s-au izbăvit de pagube, de scârbe şi de grele necazuri. Multe familii necăjite care sau învrăjbite şi-au dobândit liniştea sufletească. Nenumăraţi bolnavi de diferite boli s-au vindecat cu desăvîrşire. Şi ce-i mai scump ca toate la Vladimireşti, este că: mii şi mii de suflete au înviat din moartea păcatelor, prin taina Sfintei Mărturisiri şi s-au unit cu Hristos prin taina Sfintei împărtăşanii.
Toţi cei care pizmuiesc “afluienţa lumii” şi pelerinajele de la Mănăstirea noastră, precum face P.S. Andrei Magheru şi indirect toţi semnatarii circularelor, ar trebui să vadă şi să înţeleagă că AICI NU OMUL, CI DOMNUL ESTE CEL CE LUCREAZĂ CU ATÂTA PUTERE şi EFICACITATE!

(va urma)

RDH 2 - iunie - 2017

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Corp nou de clădire

Primăria municipiului Galați informează că a fost semnat contractul de ...

Primarul Ionuț Puch

Elevii gălățeni vor primi burse duble și chiar aproape triple, ...

Pași de urmat la pl

Pași de urmat la plata taxelor și impozitelor prin www.ghiseul.ro Având ...

Opt blocuri vor fi m

Primăria municipiului Galați informează că opt blocuri de locuințe vor ...