logoImpact EST nr. 890 - 26.10.2021

Bună vremea,

bună vremea!

Bade gazdă, odihneşti!

ori numai ne amăgeşti,

ori plugăraş nu doreşti,

căci te cam posomoreşti.

Noi cu plugul ne-am luat

de cu seara ce-a-nserat,

ş-am fi venit mai de mult,

dar noi nu ne-am priceput,

ca copiii am făcut:

dară şi d-acuma-i bine,

căci mine-i Sfântu Vasile.

Mânaţi, băieţi!

  • Hăi! Hăi!

Într-o joi de dimineaţă

s-a sculat badea din faţă,

dimineaţa s-a sculat,

pe ochi negri s-a spălat;

iar soţia dumisale,

prea cinstita gazdă mare,

un ştir alb în mâni i-a dat

şi s-a şters pe mâni curat;

apoi iar s-a înturnat,

un pieptene şi-a luat,

chica neagr-a pieptănat,

în strai noi s-a îmbrăcat,

la icoane s-a-nchinat,

şi, ieşind afară-ndat

din bucium a buciumat,

slugile şi-a adunat;

slugilor porunc-a dat

la ocol d-au alergat

s-au scos doisprezece boi

dintre cei mai buni de soi:

boi boureni

în coadă codălbei,

în frunte ţintăţei;

mici de statură,

buni de trăsură,

cu coarnele belciugate,

cu aur suflate.

Mânaţi băieţi!

  • Hăi, hăi!

Şi-şi luase bădişorul

tăvala şi pluguşorul,

cei doispre’ce bourei

şi doispre’ce plugărei;

ş-apoi mi-a plecat,

s-a dus la arat

la câmpul durat,

la măru-nrotat,

pe un deluţ ascuţit

ca o dungă de cuţit.

Ajungând

şi-ncepând,

a brăzdat

şi-a arat,

în lungiş

şi-n curmeziş!

brazdă neagră-a răsturnat,

grâu de vară-a revărsat;

grâu de vară

cu secară,

să răsară,

până-n seară,

s-alunge foamea din ţară,

pe păgâni de pe hotare,

grâu mărunt

arnăut…

Şi-a dat Domnul, s-a făcut,

pe la vară şi mai mult.

Mânaţi, feciorei!

  • Hăi, hăi!

Şi-a arat cât a arat,

de lumea s-a minunat;

iară dacă s-a-nserat

bucuros

veselos,

c-a ieşit grâul frumos.

Iar după ce a-noptat

atunci, mări, s-a culcat

cu lelica într-un pat,

mândru, mare şi-ncingat,

cu scândurile de brad,

cu-aşternutul de argint,

cu ciucuri până-n pământ,

cum n-am văzut de când sunt!

Mânaţi, băieţi!

  • Hăi, hăi!

Dormind cu lelica-n pat,

badea vis mândru-a visat,

Dimineaţa s-a sculat,

faţa albă şi-a spălat,

chica neagr-a pieptănat,

cu strai nou s-a îmbrăcat,

la icoane s-a-nchinat,

Domnului mi s-a rugat

visul să i se-mplinească

şi mulţi ani să-i dăruiască.

Mânaţi, fecioraşi!

  • Hăi, hăi!

Din Poezia obiceiurilor tradiţionale, Editura pentru literatură - 1967 24 - decembrie - 2014

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

DRAGĂ U.E.,

Nu suntem ignoranţi, dragă UE, ci ignoraţi... Prin capitalele tale din ...

Flux de vaccinare la

În urmă cu puțin timp s-a decis suplimentarea cu încă ...

Declaraţie Diplomat

București, 22 octombrie 2021   Violența împotriva femeilor și fetelor există în ...

Informare - centru d

Primăria municipiului Galați informează că, începând de luni, 25 octombrie ...