logoImpact EST nr. 853 - 16.01.2021

E clar, un prim pas în spate privind debranşarea de la sistemul centralizat a celor 36.000 de familii şi instituţii publice şi private captive în sistemul de încălzire centralizată, a fost făcut chiar din a doua decadă a lunii mai 2017, când a fost reluată alimentarea cu apă caldă menajeră a populaţiei.
Hotărârea de Consiliu Local (HCL) 157, privind ÎNCHIDEREA DEFINITIVĂ A SISTEMULUI CENTRALIZAT DE ÎNCĂLZIRE, s-a dovedit din start o însăilare judiciară, şi care are ca fundamentare premise false şi nereale, constituite în ANEXE la această HCL.
Primarul Ionuţ Pucheanu a fost minţit, pupat pe dindos, încurajat să ia, chipurile, o decizie bărbătească istorică: DEBRANŞAREA! Întreaga Direcţie Juridică şi Secretarul CLM trebuie să răspundă în faţa legii în solidar, şi nu doar Primarul. Toţi consilierii municipali care au votat DEBRANŞAREA prin adoptarea HCL 157, sunt, de asemenea, solidari în răspundere, ei punând în legalitate un proiect de Hotărâre iniţiat de către EXECUTIV prin Primar Ionuţ Pucheanu.
Singurii care s-au abţinut de la votarea HCL 157 au fost consilierii penele.
De altfel, aceast cataclism împotriva naturii umane a încetat să-şi producă efectele odată cu atacarea HCL 157 de către Instituţia Prefectul Judeţului Galaţi, condusă de Prefect Gabriel Panaitescu, în instanţa de Contencios Administrativ, până la o decizie definitivă.
Deci, dacă ar fi fost iarnă acum, cele 36.000 de entităţi ar fi avut şi încălzire, nu doar apă caldă. Populimea sărăcită se uimeşte că poate face duş, dar tot nu o face, că tot pute în autobuze! Cei ce şi-au pus deja centrale şi documentele pentru ajutorul de 3.000 de lei de la Primărie, s-ar putea să facă infarct că şi-au băgat banii de doctori sau de înmormântare în centrală termică proprie, căci şi HCL 158 devine neaplicabilă sau caducă.
În cea mai gravă situaţie se află Primarul Ionuţ Pucheanu, căci această hotărâre este aproape egală cu sinuciderea politică, aşa cum am scris aici la Impact – est.
Suntem în posesia unui document emis de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), semnat de către preşedintele acesteia, Niculae Havrileţ şi transmis primarului Municipiului Galaţi Ionuţ- Florin Pucehanu, cât şi spre ştiinţă preşedintelui Comisiei pentru Industrii şi Servicii din Camera Deputaţilor, Iulian Iancu.
Pe aproape patru pagini, conducerea ANRE aduce argumente de legalitate care au fost nesocotite când a fost luată HCL 157 de DEBRANŞAREA celor 36.000 de consumatori de la sistemul centralizat de încălzire.

Cuvântul de ordine: ÎNSĂILAREA

Din câte ştim, Primarul Ionuţ Pucheanu nu are adversari politici, nici în interiorul CLM, nici în conducerile celorlalte partide politice, iar presa îl tratează încă cu graţie, însă concluzia care se desprinde este aceea că îşi este sieşi singurul adversar, dacă nu chiar duşman, de zici că l-a sfătuit Marius Stan când a iniţiat şi aplicat HCL 157!
El a fost avertizat de către preşedintele ANRE încă de la începutul celei de-a doua decade a lunii aprilie a.c. asupra deciziei pe care a transmis-o ANRE, de a suspenda furnizarea-prestarea serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, începând cu 01.05.2017.
Vom cita majoritatea pasajelor din documentul la care am făcut referire şi de care executivul nu a ţinut cont, dându-se neam cu Arcul de Triumf!
Precizăm că intertitlurile din actul citat aparţin redacţiei.
„Scrisoarea prin care ne comunicaţi intenţia dumneavoastră de a sista alimentarea cu energie termică în sistem centralizat a consumatorilor nu este însoţită de documente care să fundamenteze această soluţie radicală…”
Aşa începe pagina doi a documentului ANRE remis primarului de Galaţi şi Parlamentului României.
Acum vom cita cele opt puncte lipsă din documentele care trebuiau să stea la baza fundamentării HCL 157 din şedinţa de plen a zilei de 12 aprilie 2017, hotărâre neaplicabilă până la o rezoluţie definitivă a instanţei de Contencios Administrativ. Deci, la loc comanda cu cei 3.000 de lei pentru achiziţionarea unei centrale termice, căci şi HCL 158, privind ajutorul de încălzire este caducă, la loc comanda cu înscrierile pentru acest ajutor financiar, la loc… alegerile pentru primar şi CLM?!

Iarna, ca hoţii, în şpilhozeni la toate capitolele!

„Strategia municipiului Galaţi de alimentare cu energie termică a consumatorilor.
Studii din care să reiasă faptul că utilizarea de către consumatorii de energie termică a unor surse individuale este mai eficientă din punct de vedere tehnic şi economic decât alimentarea acestora într-un sistem centralizat cu surse de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare; Studii privind evaluarea posibilităţii creşterii capacităţii reţelelor de distribuţie a gazelor către consumatorii individuali.”

Calorgal este obligatoriu un mort viu!

„Operatorii serviciului public de alimentare cu energie termică au obligaţia să asigure continuitatea serviciului public de alimentare cu energie termică, conform art. 35 alin. 1 lit. b din Legea nr. 325 conform art. 36 alin 1 din Legea nr. 325 operatorul serviciului răspunde pentru daunele provocate utilizatorului de energie termică din culpa sa în condiţiile stabilite prin contract şi, în special, dacă nu începe furnizarea energiei termice la termenul contractat sau nu livrează energia termică în condiţiile stabilite în contract.
Serviciile de utilităţi publice fac obiectul unor obligaţii specifice de serviciu public în scopul asigurării unui nivel ridicat al calităţii siguranţei şi accesibilităţii egalităţii de tratament, promovării accesului universal şi a drepturilor utilizatorilor şi au următoarele particularităţi:
Au caracter permanent şi regim de funcţionare continuu, potrivit dispoziţiilor art. 3 alin 1 din Legea nr. 51 ce vizează organizarea funcţionarea şi dezvoltarea serviciilor de utilităţi publice trebuie să aibă în vedere interesul general al colectivităţilor locale, care este prioritar.
Furnizorul de energie termică are obligaţia să asigure continuitatea serviciului de furnizare a energiei termice la parametrii fizici şi calitativi prevăzuţi în contractul de furnizare a energiei termice şi de legislaţia în vigoare, conform prevederilor art. 7 pct. 5 din contractul-cadru de furnizare a energiei termice aprobat prin Ordinul ANRSC nr. 483/2008.
Vă atenţionăm că eventuala nerespectare a obligaţiilor legale în domeniul serviciilor de utilităţi publice se sancţionează conform prevederilor din Legea nr. 51.
Faţă de cele de mai sus, vă rugăm să analizaţi posibilitatea reconsiderării suspendării furnizării serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din municipiul Galaţi.”
Şi s-a RECONSIDERAT SUSPENDAREA DEBRANŞPRII prin apelarea la lege şi la legalitate, iar până atunci, la loc comanda.
DEBRANŞAREA ESTE NELEGALĂ! Iar politrucii să plece acasă. La începutul iernii ei sunt obligaţi de propriile lor făcături îmbrăcate în nelegalitate, să se prezinte în piaţa publică (e bună Piaţa Centrală) pentru a fi biciuiţi peste testicule pentru halul de batjocură şi de ruşine în care au adus Galaţiul.

A consemnat Gelu CIORICI 26 - mai - 2017

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Ce troc! Dai mită 1

Da, dar eu şi sămtămânalul pamfletistic Impact-est nu avem voie ...

Fără portbagaj şi

Poliţiştilor locali, mai ales celor de la rutieră, care câştigă ...

Ciorici a picat la p

În sfârşit a venit vremea ca tizul meu întru nume ...