logoImpact EST nr. 887 - 25.09.2021

“Contrar tuturor sloganelor pe care le-au vehiculat unii şi alţii din politică sau presă, că prin această secţie justiţia va fi capturată de politic, se poate vedea că această secţie este total protejată de orice decizie a vreunui om politic. Dacă numirile în poziţia de procuror general sau procurori şef direcţii sunt făcute cu vădit aport politic (propunerea e făcută de ministrul justiţiei iar numirea de preşedinte), în cazul acestei secţii numirea procurorului şef se face de către Plenul CSM. De asemenea, tot Plenul CSM numeşte şi procurorii care vor activă în această secţie. Numirea se face în urma unei proceduri total transparente, incluzând un interviu transmis în direct. Baza de selecţie este dintre procurorii cu 18 ani vechime, cu minim grad de curte de apel. Vechimea şi gradul va aduce plus de profesionalism şi experienţă. În evaluarea acestora va conta activitatea anterioară, inclusiv numărul de achitări, restituiri, condamnări, modul în care şi-au condus anchetele. Numirea procurorilor în această secţie va fi pentru o durată de 3 ani, cu posibilitatea renumirii o singură dată.
Pentru a spori garanţiile de independenţă ale procurorilor, această secţie va face numai urmărirea penală, urmând ca reprezentarea în instanţă să fie făcută, în funcţie de situaţie, de către procurori de la parchetele de pe lângă curţile de apel sau secţia judiciară a Parchetul de pe lângă ÎCCJ.
O astfel de structură, total protejată de orice numire ori decizie politică, va oferi garanţii sporite de independenţă nu doar judecătorilor, ci şi procurorilor.
Găsiţi mai jos, aşadar, textul pe care l-am propus Comisiei parlamentare având ca obiect înfiinţarea acestei secţii care să investigheze infracţiunile din justiţie şi care să ofere suficiente garanţii de independenţa atât judecătorilor, cât şi procurorilor.

Modificări propuse

După articolul 88 se introduce o nouă secţiune, Secţiunea a 2/1- “Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie”, alcătuită din art.88/1 – 88/10, cu următorul cuprins:
Art. 88/1 – Înfiinţarea Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie
(1) În cadrul Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se înfiinţează şi funcţionează Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie care are competenta de a efectua urmărirea penală pentru infracţiunile săvârşite de judecători şi procurori, inclusiv judecătorii şi procurorii militari şi cei care au calitatea de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie îşi păstrează competenta de urmărire penală şi în situaţia în care, alături de judecător sau procuror, sunt cercetate şi alte persoane.
(3) Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie îşi exercita atribuţiile pe întreg teritoriul României.
(4) Procurorii din cadrul Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie efectuează în mod obligatoriu urmărirea penală în cauzele prevăzute la alin. (1). în cazul infracţiunilor săvârşite de judecătorii şi procurorii militari, dispoziţiile articolului 56 alin. (4) din Codul de procedura penală nu sunt aplicabile.
(5) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie conduce Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie prin intermediul procurorului şef al acestei Secţii.
(6) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie soluţionează conflictele de competenţă apărute între Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie şi celelalte structuri sau unităţi din cadrul Ministerului Public.
Art. 88/2 – Activitatea Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie
(1) Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie îşi desfăşoară activitatea potrivit principiului legalităţii, al imparţialităţii şi al controlului ierarhic.
(2) Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie este independentă în raport cu instanţele judecătoreşti şi cu parchetele de pe lângă acestea, precum şi în relaţiile cu celelalte autorităţi publice ori structuri sau unităţi din cadrul Ministerului Public, exercitându-şi atribuţiile numai în temeiul legii şi pentru asigurarea respectării acesteia.
(3) Este interzisă delegarea sau detaşarea de procurori în cadrul Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie.
(4) Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie funcţionează cu un număr maxim de 20 de procurori plus personalul auxiliar de specialitate aferent care va fi stabilit prin Regulamentul de ordine interioară al Ministerului Public.
(5) Numărul de posturi al Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie poate fi modificat prin Ordin al Procurorului General, la solicitarea procurorului şef Secţie, cu avizul conform al Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.
(6) în scopul efectuării în mod temeinic a activităţilor de descoperire şi de urmărire a infracţiunilor ce intră în competenţa sa, Secţia poate folosi, cu acordul Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, specialiştii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
(7) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie se asigură de la bugetul Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Art. 88/3 – Organizarea Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie
(1) Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie se poate organiza în servicii şi birouri conduse de procurori şefi.
(2) Serviciile şi birourile din cadrul Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie se pot înfiinţa şi se pot desfiinţa prin ordin al procurorului şef al Secţiei, cu avizul Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.
Art. 88/4 – Conducerea Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie
(1) Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie este condusă de un procuror şef de secţie, ajutat de un procuror-sef adjunct, numiţi în funcţie de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în condiţiile prezenţei legi.
(2) În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, procurorul şef al Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie din justiţie emite ordine cu caracter intern.
Art. 88/5 – Numirea şi revocarea procurorului şef al Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie
(1) Procurorul şef al Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie este numit în funcţie de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singură dată, în urma concursului organizat în acest sens de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) Condiţiile pentru că un procuror să se înscrie la concursul pentru ocuparea postului de procuror şef al Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie sunt similare celor de la art. 88/7 alin. 3 lit. a)-e).
(3) Fiecare candidat va depune un curriculum vitae, declaraţiile prevăzute de art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările ulterioare, un proiect privind exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere şi de orice alte înscrisuri considerate relevante.
(4) Plenul CSM, după evaluarea candidaţilor şi a proiectelor, şi în urma unui interviu transmis în direct, dat în fata plenului, va numi procurorul şef al Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie.
(5) Procedura de numire va fi detaliată într-un Regulament aprobat de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.
(6) Revocarea din funcţia de procuror şef al Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie se face de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în caz de neîndeplinire a atribuţiilor specifice funcţiei sau în cazul în care acesta a fost sancţionat disciplinar.
Art. 88/6 – Numirea şi revocarea procurorului şef adjunct al Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie
(1) Procurorul şef adjunct al Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie este numit în funcţie de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea motivată a procurorului şef Secţie, dintre procurorii deja numiţi în cadrul Secţiei.
(2) Numirea în funcţia de procuror şef adjunct al Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie se face pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singură dată.
(3) Revocarea procurorului şef adjunct al Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie se face de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea motivată a procurorului şef de Secţie, în cazul exercitării necorespunzătoare a atribuţiilor specifice funcţiei.
Art. 88/7 – Numirea procurorilor în cadrul Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie
(1) Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie se încadrează cu procurori numiţi de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în limita posturilor prevăzute în statul de funcţii, aprobat potrivit legii.
(2) Perioada de numire este de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singură dată.
(3) Pentru a participa la concursul pentru numirea în cadrul Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie, procurorii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să nu fi fost sancţionaţi disciplinar sau pentru abateri de la Codul deontologic în ultimii 5 ani;
b) să aibă cel puţin gradul de parchet de pe lângă curte de apel;
c) să aibă o vechime efectivă de cel puţin 18 ani în funcţia de procuror;
d) să aibă o bună pregătire profesională,
e) să aibă o conduită morală ireproşabilă.
(4) Concursul prevăzut la alin. 3 constă în:
a) un interviu transmis în direct, susţinut în fata Plenului Consiliului Superior al Magistraturii;
b) o evaluare a activităţii din ultimii 5 ani;
c) o evaluare a unor acte întocmite de candidaţi din ultimii 3 ani de activitate.
(5) Interviul constă în verificarea pregătirii profesionale, a capacităţii de a lua decizii şi de a-şi asuma răspunderea, a rezistenţei la stres, precum şi altor calităţi specifice. La interviu poate participa şi un psiholog, care poate pune întrebări candidaţilor.
(6) Evaluarea prevăzută la alin. 4 lit. b) se efectuează de un procuror şi un judecător din cadrul Inspecţiei Judiciare, care vor evalua durata şi complexitatea cazurilor lucrate de procuror, rata de achitări, restituiri, condamnări, eventuale sesizări făcute din partea persoanelor cercetate şi vor întocmi un raport pe care-l vor înainta Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.
(7) Evaluarea prevăzută la alin. 4 lit. c) se efectuează de o comisie desemnată de secţia de procurori a Consiliului Superior al Magistraturi, formată dintr-un formator de la Institutul Naţional al Magistraturii şi 2 procurori de la Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, propuşi de Procurorul General.
(8) Punctajul maxim ce poate fi atribuit la probele de concurs este de 100 de puncte, distribuite astfel:
a) 50 de puncte pentru proba prevăzută alin. (4) lit. a);
b) 30 de puncte pentru proba prevăzută la alin. (4) lit. b);
c) 20 de puncte pentru proba prevăzută la alin. (4) lit. c).
(9) Punctajul minim pentru a fi declarat admis la concurs este de 70 de puncte.
(10) Numirea în funcţia de procuror din cadrul Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie se va face de către plenul Consiliului Superior al Magistraturii în limita posturile vacanţe şi în ordinea punctelor obţinute.
Art. 88/8 – Renumirea că procuror în cadrul Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie
(1) Renumirea că procuror în cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie se poate face o singură dată, pe o durată de 3 ani.
(2) Cu trei luni înainte de expirarea primului termen de numire, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii va analiza cererea depusă de procurorul care solicită înnoirea mandatului, având în vedere evaluarea activităţii desfăşurate de acesta în perioada primului mandat.
(3) La data încetării activităţii în cadrul Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie, procurorul revine la parchetul de unde provine.
(4) De la data revenirii la parchetul de unde provin, procurorii care au activat în cadrul Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie îşi păstrează gradul profesional de procuror al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi justiţie şi salarizarea corespunzătoare acestuia.
Art. 88/9 – Evaluarea şi revocarea procurorilor
(1) Procurorul şef al Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie evaluează, anual, rezultatele obţinute de procurorii din cadrul secţiei.
(2) Procurorii numiţi în cadrul Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie pot fi revocaţi de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la cererea motivată a procurorului şef al Secţiei, în cazul exercitării necorespunzătoare a atribuţiilor specifice funcţiei sau în cazul aplicării unei sancţiuni disciplinare.
(3) În cazul revocării, procurorul revine la parchetul de unde provine şi îşi redobândeşte gradul profesional de execuţie şi salarizarea corespunzătoare acestuia avute anterior sau pe cele dobândite ca urmare a promovării, în condiţiile legii, în timpul desfăşurării activităţii în cadrul Secţiei.
Art. 88/10 – Atribuţiile Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie
(1) Atribuţiile Secţiei de Investigare a unor infracţiuni din justiţie sunt următoarele:
a) efectuarea urmăririi penale, în condiţiile prevăzute în Codul de procedura penală, pentru infracţiunile prevăzute la art. 88/1 alin. (1);
b) conducerea, supravegherea şi controlul actelor de cercetare penală, efectuate din dispoziţiile procurorului de către specialişti sau ofiţerii de poliţie judiciară, în cauzele privind infracţiunile prevăzute la lit. a);
c) sesizarea instanţelor judecătoreşti pentru luarea măsurilor prevăzute de lege şi pentru judecarea cauzelor privind infracţiunile prevăzute la lit. a);
d) elaborarea raportului anual privind activitatea Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie şi prezentarea acestuia Plenului CSM precum şi procurorului general al Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, nu mai târziu de lună februarie a anului următor;
e) constituirea şi actualizarea bazei de date în domeniul infracţiunilor aflate în domeniul de competenţă;
f) exercitarea altor atribuţii prevăzute de lege.
(2) Reprezentarea în instanţă la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se face de procurori din cadrul Secţiei Judiciare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, iar în teritoriu de către procurori din cadrul parchetului de pe lângă instanţă la care se judecă cauza.”.

Dana Gârbovan, preşedinte UNJR – postat pe pagina personală de facebook 15 - decembrie - 2017

One Response so far.

  1. Ragea C. spune:

    Este o mare problemă cu sesizările la CSM împotriva abuzurilor procurorilor şi judecătorilor. Nu am auzit vreo persoană care să fi sesizat CSM-ul şi să spună că s-ar fi constatat că se confirmă măcar un aspect sesizat, deşi erau cazuri cu probe clare care demonstrau abuzul. Cum se zice: corb la corb nu-şi scoate ochii.

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

16 universităţi di

În total, România este prezentă cu 16 universităţi în topul ...

Întreruperile de en

Ca urmare a sesizărilor venite din partea cetăţenilor, dar şi ...

Incidenţa judeţul

INCIDENTA JUDETUL GALATI 23.09.2021

COMENTARIU Marius Op

PNL-ul i-a deziluzionat, rînd pe rînd, pe mulţi. Personal, mi-am ...