logoImpact EST nr. 839 - 21.09.2020
http://impact-est.ro/wp-content/uploads/banner-1200x165.gif

lacomie-sau-imposturaCurtea de Apel Ploieşti, în cauza 7169/105/2015 în care familia NEAGU cerea 500.000 lei daune morale ziaristului Gelu CIORICI, s-a pronuntat prin decizia 1835/29.09.2016 în favoarea celui din urmă, schimbând în tot sentinţa Tribunalului Prahova (care îi făcea mai bogaţi cu 50.000 lei pe cei doi vătămaţi) şi respinge acţiunea cuplului prezidenţial ca neîntemeiată.

Din lăcomie cuplul prezidenţial promovează o CONTESTAŢIE ÎN ANULARE în care îşi dau arama pe faţă. Ei cer, nici mai mult nici mai puţin, EX.COMUNICAREA noastră, după cum se poate vedea scris de mâna lor în colţul din dreapta sus. Asta a fost o glumă, dar ce urmează este cât se poate de adevărat, cuplul prezidenţial trădându-şi lipsa de caracter şi dovedind impostura, până acum doar bănuită.

Astfel, lipsa de fair-play în faţa înfrângerii suferite pe câmpul de luptă, îi îndeamnă pe cei doi să verse injurii şi blesteme la adresa instanţei Curţii de Apel Ploieşti.

“Însă ar fi fost necesar efortul instanţei de a le citi (n.r. – actele depuse de cuplul prezidenţial), pentru că în mod evident, singurul înscris studiat a fost apelul pârâţilor”, acreditând ideea că instanţa nu se pregăteşte pentru şedinţa de judecată.

Şi, pentru a ne dovedi lipsa crasa de caracter, pentru intimidare, blesteamă instanţa care urmează să judece CONTESTAŢIA ÎN ANULARE: “Însă, indiferent de soluţia pronunţată în prezentul dosar, avem convingerea că în cele din urmă se va face dreptate şi nu ne-am dori să se împlinească cele scrise în Biblie, potrivit căreia, uneori, păcatele părinţilor trec asupra copiilor.”

Acestea sunt emanaţiile cuplului care a condus prin teroare şi dezbinare, atâta amar de ani, destinele justiţiabiilor şi judecătorilor de pe raza judeţelot Galaţi, Vrancea şi Brăila. Lăcomie sau impostură? Probabil ambele la un loc.

 

„Curtea de Apel Ploieşti

Secţia 1 civilă

Domnule Preşedinte,

Subsemnaţii Neagu Mihaela şi Neagu Florin-Cosmin, cu domiciliul ales în Galaţi, str. Brăilei, nr. 153, la sediul Curţii de Apel Galaţi, biroul 325, în temeiul art. 503 alin. 3 raportat la art. 503 alin 2 pct. 4 Cod de procedură civilă, formulăm

 

CONTESTAŢIE ÎN ANULARE

Împotriva Deciziilor Civile nr. 1835 şi 1836/29.09.2016 pronunţate de Curtea de Apel Ploieşti, solicitând anularea acestora şi rejudecarea cauzei, cu plata cheltuielilor de judecată.

Precizăm că ambele hotărâri reprezintă soluţia dintr-un singur dosar, 7169/105/2015 al Tribunalului Prahova, dosarul nr. 7169/105/2015/A1 fiind format întrucât instanţa, din eroare, nu s-a pronunţat asupra unui capăt de cerere accesoriu.

În fapt, prin Decizia Civilă nr. 1835/29.09.2016 Curtea de Apel Ploieşti a admis apelul, a schimbat în tot sentinţa în sensul că a respins cererea privind obligaţia apelanţilor de a înlătura din arhiva electronică a publicaţiei „Impact est” a articolelor „Hopa şi preşedinta Curţii de Apel Galaţi”, „Preşedinta Neagu” şi „Justiţia de cumetrie made în Covurlui – mod de întrebuinţare”.

Fără a cunoaşte motivele pe care s-a întemeiat instanţa, presupunem că aceasta a considerat că apelul pârâţilor este întemeiat, iar acţiunile acestora se încadrează în dreptul la liberă exprimare.

Însă, din modul în care sunt redactate cele două dispozitive, aşa cum rezultă din portalul instanţelor, rezultă că instanţa nu s-a pronunţat asupra apelului incident depus de reclamanţi, în temeiul art. 472 Cod de procedură civilă.

Dacă completul ar fi avut bunăvoinţa să citească dosarul, măcar cât să reţină cu câte apeluri este investit, ar fi constatat că la dosar există formulat şi un apel incident, în care au fost invocate o serie de aspecte care dovedeau cu prisosinţă reaua credinţă a pârâţilor şi încercarea lor intenţionată şi explicită de a aduce daune onoarei, demnităţii şi reputaţiei noastre.

Or, după puţinele noastre cunoştinţe de drept, nu există nici o hotărâre CEDO în care să fie apărat dreptul ziaristului de a atenta la demnitatea, viaţa privată şi imaginea persoanei.

Faptele sunt descrise pe larg în apelul incident şi dovedite integral prin înscrisurile depuse la dosar, astfel încât nu este necesară reluarea lor. Însă ar fi necesar efortul instanţei de a le citi, pentru că în mod evident, singurul înscris studiat a fost apelul pârâţilor.

În ceea ce priveşte cuantumul prejudiciului şi dovedirea acestuia, considerăm că demnitatea, onoarea şi reputaţia nu sunt haine, pe care le duci la spălătorie dacă s-au murdărit şi din factura emisă să ştii exact cât a costat spălarea lor.

Instanţa însă, poate aprecia în ce măsură daunele morale pot fi acoperite prin plata unor despăgubiri.

În consecinţă, solicit admiterea contestaţiei şi rejudecarea cauzei, în sensul respingerii apelurilor formulate de pârâţi şi a admiterii apelului incident, cu plata de cheltuieli de judecată.

Însă, indiferent de soluţia pronunţată în prezentul dosar, avem convingerea că în cele din urmă se va face dreptate şi nu ne-am dori să se împlinească cele scriseîn Biblie, potrivit căreia, uneori, păcatele părinţilor trec asupra copiilor.

În  drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art. 503 alin. 3 raportat la art. 503 alin. 2 pct. 4 Cod de procedură civilă.

În dovedire depunem copiile dispozitivelor,aşa cum sunt acestea publicate pe portalul instaneţlro şi taxa de timbru de 100 lei.

Solicităm judecarea cauzei în lipsă potrivit art. 411 Cod procedură civilă.

Depunem prezenta contestaţie în 3 exemplare.

Contestatori,

Neagu Mihaela, Neagu Florin-Cosmin

DOMNULUI PREŞEDINTE AL CURŢII DE APEL PLOIEŞTI”

11 - noiembrie - 2016

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Moştenirea lăsată

Instalaţia de desprăfuire pentru Furnalele 1 şi 2 a funcţionat ...

Firma olandeză Den

Societatea în cauză este una cu capital integral olandez şi ...

Costel şi generalul

Un gălăţean se revoltă şi-l interpelează pe preşedintele CJG, Costel ...